×
×
Các loại tiền điện tử:  5,500Các thị trường giao dịch:  22,434Vốn Hóa Thị Trường:  $247,707,903,232Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,536,906,935BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,707,903,232Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,536,906,935BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%Các loại tiền điện tử:  5,500Các thị trường giao dịch:  22,434

Bgogo

$2,288,302 USD
259.48474776 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$835,242
$204.31
36.50%
27
Spot
Transaction Mining
Gần đây
2
$736,103
$204.32
32.17%
29
Spot
Transaction Mining
Gần đây
3
$562,966
$8,848.98
24.60%
64
Spot
Transaction Mining
Gần đây
4
$76,563
$0.000015
3.35%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
5
$36,976
$0.000440
1.62%
38
Spot
Transaction Mining
Gần đây
6
$8,281
$43.28
0.36%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
7
$8,158
$0.045901
0.36%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
8
$4,508
$42.85
0.20%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
9
$4,130
$0.195384
0.18%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
10
$3,954
$0.195045
0.17%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
11
$3,278
$0.000396
0.14%
15
Spot
Transaction Mining
Gần đây
12
$3,131
$1.75
0.14%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
13
$1,902
$0.024952
0.08%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
14
$956
$0.001962
0.04%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
15
$840
$0.052768
0.04%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
16
$730
$0.483082
0.03%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
17
$414
$3.84
0.02%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
18
$412
$42.86
0.02%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
19
$253
$0.052699
0.01%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
20
$236
$1.75
0.01%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
21
$222
$3.90
0.01%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
22
$199
$0.002533
0.01%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
23
$80
$0.002540
0.00%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
24
$47
$0.052918
0.00%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
25
$41
$3.83
0.00%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
26
$31
$1.75
0.00%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
27
$27
$0.012254
0.00%
3
Spot
Transaction Mining
Gần đây
28
$15
$9.79
0.00%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
29
$14
$10.04
0.00%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
30
$11
$0.508609
0.00%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
31
$7
$0.000970
0.00%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...