×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,830,561,506Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,208,433,256BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $331,830,561,506Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,208,433,256BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

Bgogo

$2,736,474 USD
260.86954610 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$893,056
$375.33
32.64%
4
Spot
Transaction Mining
Gần đây
2
$782,026
$8,984.99
28.58%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
3
$641,453
$304.27
23.44%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
4
$75,712
$0.000097
2.77%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
5
$39,061
$0.000488
1.43%
22
Spot
Transaction Mining
Gần đây
6
$15,558
$47.26
0.57%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
7
$4,880
$0.011816
0.18%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
8
$4,743
$0.335438
0.17%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
9
$3,829
$0.000473
0.14%
19
Spot
Transaction Mining
Gần đây
10
$3,306
$2.03
0.12%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
11
$2,564
$35.41
0.09%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
12
$1,690
$0.019678
0.06%
1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
13
$1,352
$0.112238
0.05%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
14
$1,260
$0.000546
0.05%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
15
$856
$0.817564
0.03%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
16
$505
$4.65
0.02%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
17
$456
$56.73
0.02%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
18
$410
$0.086706
0.01%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
19
$392
$0.001194
0.01%
0
Spot
Transaction Mining
Gần đây
20
$279
$4.51
0.01%
4
Spot
Transaction Mining
Gần đây
21
$218
$0.002893
0.01%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
22
$141
$0.002682
0.01%
4
Spot
Transaction Mining
Gần đây
23
*** $115
*** $1.80
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
24
$41
$0.080762
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
25
$38
$0.450453
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
26
$25
$4.62
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
27
$20
$1.64
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
28
$16
$10.95
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
29
$9
$0.366339
0.00%
2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
30
*** $2
*** $11.50
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
31
$?
$0.001047
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...