ATOMARS

$38,780,976 USD
628.49939255 BTC

Thông tin về ATOMARS

Launched on 12/06/2019, ATOMARS is a centralized exchange based in Seychelles. It supports 95 coins with 265 crypto pairs/IEOs/decentralized wallets.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$61,452.25
$17,779,316
45.85%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,434.86
$5,600,229
14.44%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$312.05
$3,981,154
10.27%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,437.51
$1,938,679
5.00%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,126.26
$1,280,583
3.30%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$312.55
$1,230,643
3.17%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.54
$634,624
1.64%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.01292
$512,628
1.32%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.3613
$489,371
1.26%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1,127.38
$366,313
0.94%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$61,498.54
$166,899
0.43%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.1624
$163,861
0.42%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$38.67
$152,317
0.39%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.2405
$126,551
0.33%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$311.81
$121,708
0.31%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$8.58
$97,828
0.25%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$41.58
$84,099
0.22%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$2,440.61
$81,665
0.21%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.2385
$79,778
0.21%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$509.34
$79,001
0.20%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$38.72
$70,418
0.18%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$379.73
$67,075
0.17%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.3807
$66,409
0.17%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$13.99
$62,794
0.16%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$41.48
$62,638
0.16%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$511.25
$61,273
0.16%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2.35
$59,422
0.15%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1.42
$57,922
0.15%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.04335
$57,820
0.15%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.6111
$54,393
0.14%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.007784
$51,976
0.13%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$38.79
$50,792
0.13%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.1124
$49,266
0.13%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.01934
$48,418
0.12%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$380.85
$46,519
0.12%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.163
$46,408
0.12%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$61,628.70
$45,528
0.12%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$21.15
$45,312
0.12%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$86.20
$44,393
0.11%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$511.19
$43,584
0.11%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$14.00
$43,516
0.11%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$8.60
$43,289
0.11%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$14.69
$41,807
0.11%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$4.93
$40,199
0.10%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$443.21
$39,850
0.10%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$3.93
$39,317
0.10%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$86.05
$38,459
0.10%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.01968
$38,335
0.10%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$271.68
$38,259
0.10%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$86.37
$36,990
0.10%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.2381
$36,759
0.09%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$511.65
$35,068
0.09%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$2,434.92
$32,765
0.08%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$17.98
$32,570
0.08%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$1.42
$31,643
0.08%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$567.03
$31,430
0.08%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.1113
$31,314
0.08%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.4366
$30,678
0.08%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$21.14
$29,306
0.08%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$8.60
$29,207
0.08%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$13.99
$28,959
0.07%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$125.67
$28,655
0.07%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.4593
$28,279
0.07%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.01175
$28,188
0.07%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$42.10
$27,747
0.07%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$3,386.38
$26,822
0.07%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$42.24
$26,398
0.07%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$14.66
$25,940
0.07%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$10.16
$25,858
0.07%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$18.36
$24,848
0.06%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$15.82
$23,806
0.06%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$271.59
$23,567
0.06%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$25.62
$22,992
0.06%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1.41
$22,972
0.06%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.1117
$22,070
0.06%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.1632
$21,687
0.06%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$25.56
$21,653
0.06%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.5243
$21,612
0.06%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.6115
$21,577
0.06%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1,117.34
$21,333
0.06%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$342.02
$21,047
0.05%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$2.35
$20,859
0.05%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$6.96
$20,681
0.05%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.1619
$20,673
0.05%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$1.42
$20,471
0.05%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.152
$20,384
0.05%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$2,437.99
$19,921
0.05%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$4.92
$19,878
0.05%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.2036
$19,752
0.05%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$442.40
$19,480
0.05%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$342.14
$18,860
0.05%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$312.12
$18,315
0.05%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$310.51
$18,090
0.05%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$42.25
$17,806
0.05%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$10.16
$17,712
0.05%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$1.33
$17,008
0.04%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$384.36
$17,004
0.04%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1.00
$16,889
0.04%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$1.00
$16,841
0.04%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$16.63
$16,188
0.04%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.112
$16,125
0.04%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$1.17
$15,946
0.04%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$2.62
$15,922
0.04%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$511.38
$15,827
0.04%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.04374
$15,667
0.04%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$21.06
$15,232
0.04%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$5.83
$15,022
0.04%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$3.25
$14,568
0.04%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.3869
$14,300
0.04%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$3.93
$14,016
0.04%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$6.98
$13,900
0.04%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$1.31
$13,853
0.04%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$3.03
$13,575
0.04%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$1.34
$13,506
0.03%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$126.54
$12,873
0.03%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$246.65
$12,808
0.03%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$0.2353
$12,787
0.03%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$566.49
$12,701
0.03%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$1.42
$12,493
0.03%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$1.55
$12,205
0.03%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.518
$12,123
0.03%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$246.82
$12,090
0.03%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$4.44
$11,818
0.03%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$1,117.94
$11,699
0.03%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$61,526.33
$11,641
0.03%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$6.16
$11,636
0.03%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$3,382.69
$11,631
0.03%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.4552
$11,610
0.03%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$3.03
$11,442
0.03%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.7088
$11,376
0.03%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$4.80
$11,338
0.03%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$113.89
$11,288
0.03%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$3.03
$11,235
0.03%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$2.09
$11,193
0.03%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.5235
$11,059
0.03%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$64.10
$10,785
0.03%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$1.51
$10,771
0.03%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$1.51
$10,660
0.03%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$2.61
$10,618
0.03%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.438
$10,343
0.03%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$343.30
$9,838
0.03%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$16.55
$9,770
0.03%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0.6096
$9,587
0.02%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.004451
$9,292
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$15.83
$9,087
0.02%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$1.53
$9,087
0.02%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$87.63
$8,869
0.02%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$6.72
$8,817
0.02%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.612
$8,590
0.02%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$2.92
$8,565
0.02%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$2.13
$8,492
0.02%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.9126
$8,312
0.02%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$29.09
$8,254
0.02%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$4.79
$8,225
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$2.35
$8,172
0.02%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$1.17
$8,090
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$8.62
$8,072
0.02%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$6.70
$8,069
0.02%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$11.35
$8,069
0.02%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.4534
$7,851
0.02%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$1.54
$7,729
0.02%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$8.54
$7,682
0.02%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$2.92
$7,589
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$4.34
$7,394
0.02%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.203
$7,293
0.02%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$126.36
$7,198
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$18.41
$7,174
0.02%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$2.00
$6,994
0.02%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$1.58
$6,993
0.02%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$0.1519
$6,989
0.02%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.8477
$6,779
0.02%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$61,890.23
$6,767
0.02%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$1.35
$6,690
0.02%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$21.04
$6,623
0.02%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$1.55
$6,604
0.02%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$53.08
$6,465
0.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$0.4471
$6,458
0.02%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$2.08
$6,430
0.02%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$6.19
$6,418
0.02%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$1.70
$6,330
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$53,498.67
$6,313
0.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$1.31
$6,284
0.02%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$0.6078
$5,875
0.02%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$18.23
$5,850
0.02%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.4104
$5,835
0.02%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$2.35
$5,801
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.7086
$5,745
0.01%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$3.15
$5,699
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$1.99
$5,652
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$0.4448
$5,602
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.1759
$5,587
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$1.53
$5,490
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$3.58
$5,435
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.2485
$5,310
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$2.14
$5,278
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$0.4392
$5,211
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$1.15
$5,206
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$42.07
$5,153
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.1638
$5,078
0.01%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$1.55
$4,882
0.01%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$1.69
$4,679
0.01%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$0.6441
$4,672
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$2.51
$4,556
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$63.89
$4,517
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$7.78
$4,473
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$1.53
$4,349
0.01%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$1.57
$4,301
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$10.28
$4,288
0.01%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$28.97
$4,279
0.01%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$53.22
$4,257
0.01%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$53.27
$4,175
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$1.34
$4,078
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$3.59
$4,062
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$4.35
$4,047
0.01%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$16.64
$4,007
0.01%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$1.43
$3,991
0.01%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$1.99
$3,984
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.06721
$3,867
0.01%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$6.68
$3,850
0.01%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.9135
$3,830
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.4589
$3,828
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.5221
$3,792
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$0.06591
$3,693
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$74.27
$3,593
0.01%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$313.50
$3,593
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$7.81
$3,561
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$4.47
$3,467
0.01%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$444.06
$3,454
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$53,437.71
$3,318
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$2.51
$3,314
0.01%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$3.15
$3,297
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.003882
$3,286
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$11.27
$3,275
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.0237
$3,275
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$41.64
$3,185
0.01%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$0.01245
$2,996
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$1.43
$2,823
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$1.00
$2,789
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$0.06837
$2,673
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.02379
$2,650
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$74.43
$2,584
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$0.8446
$2,531
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$272.72
$2,526
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.4121
$2,448
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.01046
$2,447
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$0.4081
$2,110
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$6.21
$2,061
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$1.28
$1,900
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.4717
$1,886
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.6096
$1,853
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$2.34
$1,799
0.00%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$2.50
$1,758
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$100.23
$1,725
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$1.51
$1,682
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$2.10
$1,596
0.00%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.6422
$1,586
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$13.79
$1,443
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$1,151.67
$1,417
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$13.78
$1,226
0.00%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$2.14
$1,179
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$0.6428
$1,178
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$0.004921
$983
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.00008321
$964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.02091
$916
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$0.4561
$915
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$7.81
$913
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$272.39
$665
0.00%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.02429
$616
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$2.52
$477
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$15.92
$438
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
271
$25.36
$406
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.001267
$331
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$193.93
$303
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$0.05413
$32
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
*** $0.01107
*** $6
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.00002105
$3
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
*** $0.01046
*** $1
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.00123
$0.473617
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.002464
$0.091165
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.0006151
$0.019685
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$0.1845
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
*** $0.002486
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
*** $0.001845
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
*** $1,609.61
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$3.23
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$1.56
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.1046
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.01804
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.195
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
*** $0.0003841
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
*** $0.0003016
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
*** $0.8727
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
*** $0.216
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$0.2055
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
*** $32.31
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.007054
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
*** $0.01107
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
*** $0.07751
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$2.77
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
300
$0.3655
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
*** $0.3992
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$3.33
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
303
$0.414
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.0609
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$13.00
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
306
*** $0.09975
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
*** $0.001845
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
*** $0.1205
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$0.3826
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
*** $0.2104
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.3611
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$3.08
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$0.5307
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$0.0008042
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$3.08
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$1.31
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$4.75
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
*** $0.00002437
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
*** $0.5849
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
*** $0.09626
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$0.4535
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
*** $0.6231
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
*** $1.49
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.5142
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
*** $2.24
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$3,520.69
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
*** $0.0003023
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
*** $0.02788
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
*** $0.005012
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$0.5155
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
331
*** $0.01554
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$0.006351
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
333
$0.007051
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$2.76
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
335
*** $0.3189
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$0.0003168
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
*** $0.05905
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$0.001273
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$0.486
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$0.0802
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$0.6092
$?
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
*** $1.18
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$18.45
$?
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$16.04
$?
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...