×
×
Các loại tiền điện tử:  7,458Các thị trường giao dịch:  31,675Vốn hóa thị trường:  $365,245,488,540Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,280,883,720BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%
Vốn hóa thị trường:  $365,245,488,540Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,280,883,720BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%Các loại tiền điện tử:  7,458Các thị trường giao dịch:  31,675

ATOMARS

$8,855,873 USD
742.21693852 BTC

Thông tin về ATOMARS

Launched on 12/06/2019, ATOMARS is a centralized exchange based in Seychelles. It supports 95 coins with 265 crypto pairs/IEOs/decentralized wallets.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,505,300
$11,932.78
50.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$475,447
$368.83
5.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$454,854
$11,931.15
5.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$199,028
$11,934.68
2.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$197,476
$368.75
2.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$168,800
$71.17
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$145,061
$2.52
1.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$134,180
$118.15
1.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$117,609
$46.99
1.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$106,243
$118.17
1.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$98,948
$0.026035
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$88,487
$17.38
1.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$84,103
$241.54
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$81,606
$71.23
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$77,166
$369.04
0.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$76,345
$0.242860
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$63,440
$0.081087
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$58,265
$11,934.45
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$56,258
$46.86
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$55,148
$10.01
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$52,798
$58.75
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$51,815
$0.278198
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$47,105
$12,024.99
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$45,792
$0.101769
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$39,624
$28.48
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$38,624
$368.82
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$38,328
$12,920.79
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$36,473
$0.017989
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$33,412
$241.68
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$31,270
$0.277531
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$30,763
$0.026250
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$30,383
$0.102016
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$28,009
$1.00
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$26,462
$0.583456
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$25,412
$0.080539
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$24,457
$17.35
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$24,307
$369.04
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$24,017
$5.12
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$23,072
$1.00
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$22,954
$0.242729
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$21,479
$2.85
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$21,269
$0.600544
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$21,075
$47.13
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $20,406
*** $0.677955
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$18,613
$2.52
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$18,546
$47.07
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$18,261
$0.242810
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$17,781
$10.01
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$17,572
$0.026090
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$16,846
$0.018136
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$16,619
$28.54
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$15,534
$58.95
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$15,145
$0.153322
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$15,005
$0.000331
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$14,671
$28.57
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$14,139
$1.10
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$14,111
$0.519257
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$14,000
$0.282903
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$13,970
$0.157419
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$13,749
$1.57
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$13,499
$2.52
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$13,353
$28.53
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$11,968
$0.582146
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$11,864
$0.892489
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$11,327
$12,953.02
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$11,200
$93.01
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$10,967
$2.85
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$10,633
$0.599566
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$10,265
$0.138407
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$10,257
$0.026130
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$9,669
$0.015507
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$9,071
$0.156782
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$8,857
$2.13
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$8,201
$0.503397
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$7,838
$3.08
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$7,690
$0.355581
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$7,590
$3.36
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$7,529
$5.42
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$7,447
$0.900365
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$7,416
$0.242567
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$7,078
$0.203718
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$6,995
$47.17
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$6,937
$0.009370
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$6,931
$2.52
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$6,664
$0.002555
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$6,617
$0.861944
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$6,174
$0.002506
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$6,161
$0.015630
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$6,105
$0.282900
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6,031
$1.10
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$5,947
$0.020761
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$5,933
$0.102018
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$5,856
$5.11
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$5,706
$12.28
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$5,692
$10.02
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$5,624
$0.137860
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$5,546
$241.92
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$5,445
$0.000477
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$5,398
$0.002598
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$5,255
$553.16
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$5,197
$12.25
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$5,075
$0.044982
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$4,951
$0.026088
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$4,944
$0.044518
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$4,941
$3.08
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$4,848
$0.355087
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$4,757
$0.203554
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$4,598
$0.021003
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$4,559
$0.000481
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$4,443
$1.00
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$4,288
$0.012013
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$4,160
$0.026087
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$4,145
$92.80
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$4,133
$0.128743
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$4,108
$118.77
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$4,075
$0.101944
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$4,035
$10.01
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$4,000
$0.000333
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$3,854
$3.35
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$3,855
$0.779035
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$3,850
$0.012170
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$3,851
$0.016798
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$3,762
$0.009339
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$3,736
$17.44
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,716
$0.864927
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,698
$0.888194
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,605
$71.41
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3,394
$5.45
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3,326
$5.42
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$3,291
$5.44
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$3,234
$0.235412
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$3,172
$0.101994
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$3,123
$0.009426
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$3,106
$0.889554
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$3,092
$0.232549
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,980
$0.110487
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,964
$0.520221
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,824
$0.000332
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,722
$5.45
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,656
$0.044982
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$2,608
$0.096647
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$2,562
$0.236454
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$2,476
$2.52
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$2,428
$1.06
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$2,390
$0.004534
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,361
$0.017940
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,346
$0.010739
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$2,309
$0.243506
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$2,238
$0.009426
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$2,128
$0.080958
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$2,092
$28.57
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$2,063
$0.002559
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$2,057
$2.13
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2,037
$0.071113
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,992
$0.779257
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$1,982
$0.010023
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$1,953
$27.04
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,948
$0.007931
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,913
$0.200094
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,878
$0.003460
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,828
$0.090919
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,794
$27.19
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,782
$0.010011
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,761
$0.022432
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,748
$551.48
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,679
$0.232787
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,652
$0.108340
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,643
$46.92
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
*** $1,640
*** $0.007408
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,621
$0.047846
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,502
$0.018250
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,410
$0.311417
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,377
$0.000480
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,332
$0.129736
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,307
$0.145208
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,277
$0.581162
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,270
$7.47
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,235
$11.69
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,225
$242.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,224
$11.92
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,193
$0.036034
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,189
$0.077556
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,187
$0.378592
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,150
$58.90
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1,126
$3.32
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,116
$1.84
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,104
$0.048102
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,102
$0.000215
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,083
$1.07
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1,073
$0.019210
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$1,067
$0.138271
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,067
$0.307612
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,017
$0.016466
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,001
$0.354807
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$992
$5.12
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$991
$10.06
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$976
$242.31
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$936
$0.002625
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$931
$3.86
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$932
$0.071477
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$918
$0.070635
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$882
$13.14
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$879
$0.311634
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$870
$0.895880
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$821
$0.240304
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$820
$0.156572
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$783
$0.244215
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$774
$3.33
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$765
$0.211191
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$760
$0.000156
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$742
$2.86
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$723
$0.091397
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
*** $707
*** $0.025287
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$703
$3.10
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$675
$0.020403
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$645
$0.090046
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$620
$0.000218
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$612
$28.91
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$606
$0.278366
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$600
$0.036869
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$590
$0.237360
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$589
$0.892926
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$561
$1.05
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$503
$0.198913
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$500
$0.022530
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$481
$0.018017
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$478
$13.19
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$462
$0.004454
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$435
$0.378806
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$417
$0.309030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$386
$17.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$383
$0.008778
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$369
$0.778079
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$341
$1.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$338
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$317
$0.196658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$312
$0.314998
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$296
$0.107862
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$291
$0.312044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$284
$49.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$282
$1.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$280
$0.110200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$274
$3.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$270
$0.019162
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$260
$0.249372
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$259
$0.203726
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$248
$59.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$247
$0.114663
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$241
$0.860351
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$239
$13.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$239
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$230
$0.380361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$217
$0.072379
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$208
$246.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$187
$0.250168
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$178
$3.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$178
$0.113822
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$173
$0.091582
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$157
$0.108233
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$155
$1.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$150
$0.153622
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$138
$0.519211
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$115
$0.239624
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$105
$0.284723
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$102
$0.000955
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$102
$3.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$90
$0.002503
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$89
$0.071098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$69
$0.126476
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$66
$0.248527
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$61
$0.077993
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$59
$0.205709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$48
$0.000982
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$44
$0.106353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
*** $41
*** $0.001732
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$37
$2.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$32
$0.059539
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$13
$0.123695
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$6
$0.331342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$0.662458
$0.000955
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
*** $0.066071
*** $0.002202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$0.013960
$0.003102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.006085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.000384
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.003953
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.538238
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.504979
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.737735
0.00%
-
Spot
Percentage
466 giờ trước
289
$?
$0.681216
0.00%
-
Spot
Percentage
466 giờ trước
290
$?
$533.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
*** $?
*** $0.000477
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.000096
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$?
$0.514792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
*** $?
*** $0.000501
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.030553
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
*** $?
*** $0.000044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...