×
×
Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,521Vốn Hóa Thị Trường:  $274,485,676,268Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,548,356,848BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,485,676,268Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,548,356,848BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,521

Artis Turba

$14,269.05 USD
1.47899412 BTC

Thông tin về Artis Turba

Launched in Sep 2018, Artis Turba is a centralized exchange based in Centurion, South Africa. It supports ZAR fiat pairs. It claims to be registered with the South African Financial Intelligence Center (FIC). It aims to offer an intuitive cryptocurrency exchange built for individuals, traders, and investors.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,434
$243.01
59.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,653
$0.008486
11.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$736
$0.008868
5.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$675
$0.003612
4.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$573
$243.52
4.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$287
$0.219057
2.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$259
$18.54
1.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$213
$0.000335
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$203
$0.008488
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$191
$9,567.01
1.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$168
$0.003391
1.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$159
$0.019145
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$119
$17.50
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$76
$2.88
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$56
$0.088474
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$56
$0.003375
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$53
$0.017165
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$51
$17.49
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$51
$0.018077
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$41
$257.47
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$39
$0.017099
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$34
$10,263.27
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$32
$0.084520
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$31
$0.000317
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$20
$0.003377
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$18
$0.017088
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$16
$0.000386
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$10
$0.085826
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$8
$0.017880
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$7
$2.73
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2
$2.73
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$0.484676
$0.017840
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...