×
×
Các loại tiền điện tử:  7,793Các thị trường giao dịch:  33,524Vốn hóa thị trường:  $505,828,953,495Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $250,176,733,578BTC Chiếm Ưu Thế:  62.4%

Allbit

$26,943.99 USD
1.58904885 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$26,953
$0.079809
100.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$?
$0.003835
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $?
*** $0.434683
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $?
*** $0.000496
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
*** $?
*** $0.000788
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $?
*** $0.001771
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$111.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $?
*** $0.127891
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $?
*** $0.249201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $?
*** $2.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.127891
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.022859
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$667.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
*** $?
*** $0.039410
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.025929
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $?
*** $0.174721
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $?
*** $1.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.000051
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.001534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $?
*** $3,528.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.007671
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $?
*** $0.086710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.305042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.106426
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...