×
×
Các loại tiền điện tử:  6,056Các thị trường giao dịch:  24,479Vốn hóa thị trường:  $340,720,157,334Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,912,646,520BTC Chiếm Ưu Thế:  60.4%
Vốn hóa thị trường:  $340,720,157,334Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,912,646,520BTC Chiếm Ưu Thế:  60.4%Các loại tiền điện tử:  6,056Các thị trường giao dịch:  24,479

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$?
$0.913957
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$?
$0.115040
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$?
$0.170160
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$0.025887
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$195.27
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.002944
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.096844
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$1.62
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.188768
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.047976
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.352260
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.094279
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.640657
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000136
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.005811
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.000597
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$2,672.89
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.000376
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.000988
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.329269
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.000077
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.002905
NaN%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...