Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,391,673,289,002Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,446,199,987Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.6% ETH: 16.5%Phí gas trên ETH:  5 Gwei
Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,391,673,289,002Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,446,199,987Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.6% ETH: 16.5%Phí gas trên ETH:  5 Gwei
YETI

Yearn Ecosystem Token IndexYETI

Xếp hạng -
Token
Trên 684 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Loading...