Các loại tiền điện tử:  21,944Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $854,622,827,281.54Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $40,810,753,074Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.3% ETH: 18.1%Phí gas trên ETH:  12 Gwei
NABOB

NabobNABOB

Xếp hạng -
Token
On 2,695 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)