Just in! See who's speaking at The Capital, our first-ever conference, here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng
InformationCoin InformationCoin (ITC)

Không có dữ liệu để hiển thị

We're currently unable to display market data for this listing. See our methodology for more information: https://coinmarketcap.com/methodology/


Time For Plan ₿ - Buy Bitcoin In Your Currency

Giao Dịch

Trade Crypto In Minutes

Get an Instant Credit Line & Earn Interest

Dữ liệu lịch sử thị trường cho InformationCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/07/2014 0.000076 0.000076 0.000068 0.000069 3 4,838
06/07/2014 0.000082 0.000082 0.000076 0.000076 1 5,372
05/07/2014 0.000126 0.000127 0.000082 0.000082 20 5,783
04/07/2014 0.000123 0.000128 0.000122 0.000126 3 8,889
03/07/2014 0.000124 0.000124 0.000122 0.000123 0 8,635
02/07/2014 0.000154 0.000154 0.000122 0.000124 18 8,717
01/07/2014 0.000166 0.000171 0.000154 0.000154 69 10,829
30/06/2014 0.000151 0.000167 0.000056 0.000166 0 11,673
29/06/2014 0.000192 0.000193 0.000149 0.000150 2 10,604
28/06/2014 0.000150 0.000151 0.000149 0.000150 13 10,554
27/06/2014 0.000153 0.000166 0.000146 0.000149 13 10,524
26/06/2014 0.000176 0.000178 0.000149 0.000153 6 10,750
25/06/2014 0.000168 0.000374 0.000168 0.000177 27 12,483
24/06/2014 0.000255 0.000262 0.000148 0.000187 15 13,153
23/06/2014 0.000181 0.000255 0.000176 0.000255 51 17,951
22/06/2014 0.000173 0.000181 0.000173 0.000181 1 12,736
21/06/2014 0.000187 0.000228 0.000173 0.000173 26 12,193
19/06/2014 0.000171 0.000234 0.000170 0.000234 178 16,475
18/06/2014 0.000249 0.001209 0.000153 0.000171 920 12,067
17/06/2014 0.000286 0.000298 0.000247 0.000249 8 17,544
16/06/2014 0.000309 0.000318 0.000280 0.000285 19 20,118
15/06/2014 0.000271 0.000308 0.000262 0.000308 14 21,717
14/06/2014 0.000274 0.000304 0.000269 0.000273 80 19,263
13/06/2014 0.000346 0.000573 0.000262 0.000274 14 19,318
12/06/2014 0.000492 0.000608 0.000301 0.000348 79 24,552
11/06/2014 0.000259 0.000497 0.000245 0.000493 257 34,734
10/06/2014 0.000208 0.000275 0.000208 0.000259 23 18,253
09/06/2014 0.000451 0.000451 0.000182 0.000209 249 14,695
08/06/2014 0.000323 0.000518 0.000200 0.000451 162 31,809
07/06/2014 0.000631 0.000672 0.000285 0.000323 569 22,752
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

Thông tin về InformationCoin

InformationCoin (ITC) is a cryptocurrency. More information can be found at http://information-coin.com/.
InformationCoin Thống kê
InformationCoin Giá Không Có Dữ Liệu
InformationCoin ROI Không Có Dữ Liệu
Xếp hạng Thị trường Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
Khối lượng trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Mức Cao nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Thấp nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 52 Tuần Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 90 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 30 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 7 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Đóng / Mở của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Thay đổi của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Khối lượng của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư xấp xỉ nếu mua tại thời điểm khởi đầu (hoặc giá biết đến sớm nhất)