Các loại tiền điện tử:  10,622Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,382,932,269,406Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,627,007,130Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.4% ETH: 16.8%Phí gas trên ETH:  17 Gwei
Các loại tiền điện tử:  10,622Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,382,932,269,406Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,627,007,130Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.4% ETH: 16.8%Phí gas trên ETH:  17 Gwei
HAWK

HawkDexHAWK

Xếp hạng -
Token
Trên 890 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)