Top các token Superstarter hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Superstarter. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

359

1.17%12.44%21.09%

₫1.35T₫1,347,544,151,564

₫161,553,398,166

48,414,037 SUPER

403,829,654 SUPER

superfarm-7d-price-graph

1246

0.20%7.79%35.72%

₫42.88B₫42,879,774,587

₫4,290,974,539

6,472,341 DON

64,678,200 DON

don-key-7d-price-graph

1500

1.51%19.65%17.53%

₫20.95B₫20,948,476,156

₫153,367,298

783,283 VPP

106,988,748 VPP

virtue-poker-7d-price-graph

2036

0.11%0.33%10.41%

₫4.14B₫4,135,615,211

₫3,604,909,112

1,311,848 CLS

1,504,975 CLS

coldstack-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 5 trong số 5

Hiển thị hàng

100