Top các token rPOS hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho rPOS. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

217

1.24%1.12%

₫15.86T₫15,857,061,390,398

₫511,460,870,598

23,956,021 XWC

742,719,749 XWC

268-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100