Top các token Reputation hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Reputation. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

270

0.43%1.50%0.66%

₫2.33T₫2,325,074,303,569

11,000,000 REP

augur-7d-price-graph

274

0.22%0.08%0.50%

₫2.29T₫2,285,705,467,374

₫12,740,913,520

474,147,281 REV

85,061,485,690 REV

revain-7d-price-graph

514

1.39%0.46%3.33%

₫775.89B₫775,889,599,687

₫45,863,298,245

35,466,359 DNT

600,000,000 DNT

district0x-7d-price-graph

1139

2.07%0.50%9.02%

₫69.95B₫69,953,399,914

₫9,648,658,979

55,502,955 MTH

402,400,000 MTH

monetha-7d-price-graph

1352

0.18%2.66%4.14%

₫37.20B₫37,203,161,297

₫435,421,058

15,472,049 OLY

1,321,959,804 OLY

olyseum-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 8 trong số 8

Hiển thị hàng

100