Top các token NeoScrypt hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1004

0.28%
19.65%

$10,957,550

$25,601

552,798 FTC

236,600,238 FTC

8-price-graph

1539

10.16%
19.07%

$2,008,275

$60

2,463 PXC

82,848,712 PXC

35-price-graph

1812

2.13%
20.63%

$796,021

--

3,220,616 ORB

80-price-graph

4356

6.32%
31.42%
--

$194

333,630 UFO

0 UFO

168-price-graph

Hiển thị 1 - 4 trong số 4

Hiển thị hàng

100