Top các token Mobile hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

45

4.79%
12.21%

$4,215,583,999

$120,332,283

$721,123,362

25,263,013,692 CRO

3635-price-graph

99

4.77%
11.56%

$1,081,853,255

$27,026,602

$5,632,885

225,479,897 CELO

5567-price-graph

624

1.38%
25.94%

$42,826,004

$789,417

$4,521,209

245,276,302 APPC

2344-price-graph

1423

2.75%
10.59%

$3,400,556

$241,152

$2,493,739

35,164,888 TENT

2912-price-graph

1506

3.75%
5.09%

$2,541,641

$5,203

$204,716

100,000,000 DTH

2528-price-graph

3550

1.41%
13.58%
--

$35,050

$598,120,447

0 REL

5807-price-graph

3956

0.20%
31.37%
--

$3,545

$45,483

0 ELAND

9492-price-graph

Hiển thị 1 - 7 trong số 7

Hiển thị hàng

100