Top các token Manufacturing hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1125

13.43%
7.25%

$8,252,621

$7,374

$271,145

303,471,151 MFG

2658-price-graph

3287

5.12%
6.65%
--

$115,771

$4,240,283

0 EFK

6761-price-graph

Hiển thị 1 - 2 trong số 2

Hiển thị hàng

100