Top các token Lyra2REv2 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Lyra2REv2. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

484

0.05%1.46%4.44%

₫842.80B₫842,795,056,338

₫827,821,484

64,562 MONA

65,729,675 MONA

monacoin-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100