Top DPoS Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

7

4.87%17.86%

$50,789,823,895

$10,821,274,085

6,806,903,165 ADA

31,948,309,441 ADA

2010-price-graph

17

5.05%1.43%

$11,465,853,858

$408,436,775

9,711,894 SOL

272,637,428 SOL

5426-price-graph

101

21.85%53.79%

$1,018,878,140

$302,897,342

38,045,986 LSK

127,978,089 LSK

1214-price-graph

119

3.06%91.89%

$648,088,606

$40,899,390

53,238,918 ABBC

843,619,837 ABBC

3437-price-graph

186

2.76%3.79%

$272,309,268

$10,038,315

4,754,828 ARK

128,984,183 ARK

1586-price-graph

253

3.50%8.90%

$238,408,169

$5,435,870

46,736,847 KAI

2,049,800,000 KAI

5453-price-graph

266

7.58%12.39%

$216,405,301

$14,323,838

26,262,411 HIVE

396,773,898 HIVE

5370-price-graph

332

7.72%13.95%

$151,456,232

$1,656,445

178,852 XPRT

16,353,270 XPRT

7281-price-graph

762

7.13%4.02%

$26,080,845

$1,485,015

4,160,523 HPB

73,069,950 HPB

2345-price-graph

801

9.38%5.64%

$23,078,468

$4,921,899

210,708,802 ACT

987,999,998 ACT

1918-price-graph
CVCoinCVN$0.89
AschXAS$0.03
DDKoinDDK$0.62
RiseRISE$0.01
OracleChainOCT$0.02
ShiftSHIFT$0.65
EDC Blockchain v1 [old]EDC$0.00
MatchpoolGUP$0.00

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100