Top các token DPoS hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DPoS. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

6

0.72%7.64%13.80%

₫464.73T₫464,726,545,725,561

₫30,458,571,731,491

2,212,171,725 ADA

33,752,565,071 ADA

cardano-7d-price-graph

132

0.24%0.76%4.66%

₫6.31T₫6,306,105,990,866

₫192,816,499,304

13,084,680 HIVE

427,937,321 HIVE

hive-blockchain-7d-price-graph

161

0.89%23.29%238.48%

₫4.00T₫3,997,621,049,907

₫791,233,343,384

198,894,182 ABBC

1,004,891,385 ABBC

abbc-coin-7d-price-graph

162

0.15%1.90%6.63%

₫3.91T₫3,906,276,203,834

₫160,882,163,315

5,308,837 LSK

128,900,445 LSK

lisk-7d-price-graph

303

0.19%0.97%0.86%

₫2.08T₫2,082,164,227,404

₫17,941,868,034

1,008,553 XPRT

117,043,117 XPRT

persistence-7d-price-graph

331

0.05%0.66%6.38%

₫1.75T₫1,753,910,471,673

₫71,875,677,746

5,696,209 ARK

138,998,917 ARK

ark-7d-price-graph

445

0.89%0.26%7.74%

₫1.02T₫1,017,314,027,493

₫10,513,082,296

41,195,048 KAI

3,986,300,000 KAI

kardiachain-7d-price-graph

1266

0.40%2.78%3.38%

₫46.34B₫46,335,751,882

₫5,068,178,518

109,379,438 ACT

999,999,998 ACT

achain-7d-price-graph

1397

1.31%1.49%4.51%

₫32.54B₫32,543,665,640

₫2,121,341,561

4,763,026 HPB

73,069,950 HPB

high-performance-blockchain-7d-price-graph

1863

0.17%1.87%2.36%

₫7.85B₫7,846,012,311

--

85,000 CRX

cryptex-7d-price-graph
OracleChainOCT$0.01
DDKoinDDK$0.10
RiseRISE$0.00
AschXAS$0.00
ShiftSHIFT$0.65
EDC Blockchain v1 [old]EDC$0.00
MatchpoolGUP$0.00
CVCoinCVN$0.10

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100