Các loại tiền điện tử:  21,149Trao đổi:  526Vốn hóa thị trường:  $932,672,184,908.788Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,671,390,092.71Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.7% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  20 Gwei

Top các token Cross-Chain hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Cross-Chain. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

122

0.27%4.71%12.88%

₫5.34T₫5,340,783,222,480

₫256,996,394,067

13,345,724 FLUX

277,344,822 FLUX

zel-7d-price-graph

296

0.74%2.39%5.29%

₫1.63T₫1,629,889,132,446

₫277,722,022,142

22,708,705 STG

133,272,369 STG

stargate-finance-7d-price-graph

539

0.16%1.12%2.46%

₫569.55B₫569,545,585,288

₫5,586,914,808

20,650,642 MAP

2,105,183,690 MAP

map-protocol-7d-price-graph

647

0.04%1.15%5.03%

₫378.32B₫378,320,749,956

₫4,550,317,210

4,536,286 FOX

377,154,162 FOX

fox-token-7d-price-graph

757

2.63%3.45%24.43%

₫236.82B₫236,821,637,041

₫21,941,453,806

741,398,397 BRG

8,002,167,205 BRG

bridge-oracle-7d-price-graph

1183

0.50%0.44%0.86%

₫49.63B₫49,633,584,321

8,996,415 XY

xy-finance-7d-price-graph

2494

0.29%14.21%99.56%

₫264.87M₫264,866,219

₫31,453,039

64,125,358 IPAD

540,000,000 IPAD

infinity-pad-7d-price-graph

2945

0.10%1.17%0.49%

₫7.35B₫7,352,445,265

₫16,503,599,646

55,186,055 SEOR

24,585,694 SEOR

seor-7d-price-graph

3470

2.65%8.00%13.78%

₫1.54B₫1,541,920,618

₫3,635,914,984

18,251,252 WZRD

7,740,000 WZRD

wizardia-7d-price-graph

3901

0.27%1.03%11.54%
--

₫1,675,709,018

720,137 PORTX

--
chainport-7d-price-graph
dForce USDUSX$1.00
StudyumSTUD$0.00
DCD EcosystemDCD$0.00

Hiển thị 1 - 13 trong số 13

Hiển thị hàng

100