ZG.com

ZG.com

Khối lượng(24 giờ)

$9,823,895,836.85

275,675 BTC

Thông tin về ZG.com

Launched in Jul 2018, ZG.com is a centralized exchange that is reportedly based in Singapore, Taiwan, and Korea.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

$2,204.91

$201,429.36$21,858.02

$2,562,569,495

0.00%

216

Gần đây

2

Bitcoin

$35,650.26

$146,720.79$126,661.24

$1,184,760,054

0.00%

286

Gần đây

3

Cardano

$1.41

$254,630.62$1,230.98

$1,046,710,935

0.00%

89

Gần đây

4

Ethereum Classic

$50.79

$107,163.36$25,454.85

$987,850,126

0.00%

83

Gần đây

5

Bitcoin Cash

$559.28

$28,654.88$29,803.60

$703,620,027

0.00%

93

Gần đây

6

Litecoin

$153.34

$79,817.03$21,058.15

$653,811,245

0.00%

117

Gần đây

7

Zcash

$129.14

$44,192.68$26,006.80

$529,864,182

0.00%

108

Gần đây

8

Dogecoin

$0.2824

$91,085.14$1,654.22

$500,330,362

0.00%

73

Gần đây

9

XRP

$0.7605

$41,057.46$28,008.87

$397,841,617

0.00%

83

Gần đây

10

EOS

$4.50

$21,880.56$14,362.25

$337,519,050

0.00%

87

Gần đây

11

Cosmos

$12.16

$20,169.33$14,225.18

$260,983,673

0.00%

85

Gần đây

12

Dash

$154.77

$14,551.38$13,385.49

$208,890,929

0.00%

98

Gần đây

13

TRON

$0.06871

$31,142.05$16,512.51

$207,929,395

0.00%

85

Gần đây

14

Algorand

$0.9337

$15,495.37$8,232.64

$163,350,263

0.00%

94

Gần đây

15

Ontology

$0.8406

$12,541.18$4,051.46

$74,729,413

0.00%

87

Gần đây

16

Uniswap

$20.05

$2,823.83$3,074.87

$741,962

0.00%

65

Gần đây

17

Enjin Coin

$1.24

$7,087.46$6,942.11

$675,100

0.00%

73

Gần đây

18

Swipe

$2.11

$5,036.32$7,802.29

$406,927

0.00%

67

Gần đây

19

Chainlink

$20.47

$11,907.50$11,240.02

$309,687

0.00%

87

Gần đây

20

BTEcoin

$1.27

--

$300,348

0.00%

0

73 ngày trước

21

Orient Walt

$0.06845

$206.20-

$184,344

0.00%

14

Gần đây

22

GazeTV

$0.002928

--

$130,513

0.00%

5

Gần đây

23

Dash

$154.38

$513.23$1,285.28

$124,352

0.00%

35

Gần đây

24

Filda

$0.353

-$101.46

$97,652

0.00%

7

Gần đây

25

Utrust

$0.2785

$762.81$1,324.52

$72,931

0.00%

38

Gần đây

26

UniversalEnergyChain

$0.5912

--

$61,093

0.00%

4

Gần đây

27

Livepeer

$25.31

$5,594.28$60,370.74

$49,657

0.00%

28

Gần đây

28

yearn.finance

$36,652.64

$1,678.90$1,553.99

$47,353

0.00%

55

Gần đây

29

Enjin Coin

$1.25

$669.48$893.31

$43,561

0.00%

32

Gần đây

30

Ravencoin

$0.0667

$194.13$249.48

$42,048

0.00%

24

Gần đây

31

Band Protocol

$6.18

$652.66$805.57

$34,622

0.00%

27

Gần đây

32

TomoChain

$1.77

$1,025.55$1,238.08

$28,461

0.00%

37

Gần đây

33

UMA

$10.49

$392.49$314.88

$20,409

0.00%

25

Gần đây

34

Enjin Coin

$1.25

$1,277.58$1,618.19

$19,335

0.00%

43

Gần đây

35

Status

$0.05988

$101.88$188.52

$17,918

0.00%

13

Gần đây

36

Balancer

$19.18

$141.18$206.89

$4,463

0.00%

12

Gần đây

37

iExec RLC

$3.51

$261.42$2,115.94

$1,335

0.00%

14

Gần đây

38

MOAC

$0.1003

-$139.68

$1,247

0.00%

1

Gần đây

39

Chimpion

$7.28

--

$147.04

0.00%

4

Gần đây

40

iExec RLC

$3.91

-$216.93

$38.60

0.00%

1

Gần đây

41

iExec RLC

$3.68

-$585.30

$27.34

0.00%

5

Gần đây

42

Crypton

$0.2

$713.98-

$16.63

0.00%

4

Gần đây

43

Qitmeer

$0.06804

-$4,018.86

$0.00

0.00%

0

Gần đây

44

HL Chain

$0.00006005

--

$0.00

0.00%

4

Gần đây

45

Distributed Energy Coin

$0.002702

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

46

JUST

$0.2891

-$177.12

$0.00

0.00%

1

Gần đây

47

Avalanche

$12.52

-$212.97

$0.00

0.00%

4

Gần đây