×
×
Các loại tiền điện tử:  6,397Các thị trường giao dịch:  25,152Vốn hóa thị trường:  $355,240,358,234Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,021,213,342BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%
Vốn hóa thị trường:  $355,240,358,234Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,021,213,342BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%Các loại tiền điện tử:  6,397Các thị trường giao dịch:  25,152

ZG.com

$5,951,421,147 USD
510,259 BTC

Thông tin về ZG.com

Launched in Jul 2018, ZG.com is a centralized exchange that is reportedly based in Singapore, Taiwan, and Korea.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,209,977,945
$385.99
20.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$989,121,464
$11,650.56
16.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$917,672,006
$3.07
15.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$740,616,038
$0.291333
12.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$505,589,504
$289.53
8.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$360,882,694
$83.15
6.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$313,287,907
$0.138858
5.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$245,657,923
$56.17
4.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$168,175,021
$91.04
2.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$139,781,522
$0.020350
2.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$135,182,540
$6.83
2.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$81,620,153
$0.777491
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$73,831,113
$0.003423
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$68,735,085
$0.426204
1.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$926,771
$0.365848
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$278,728
$1.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$80,082
$0.004191
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$18,039
$0.036756
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,189
$0.823485
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...