Xtheta Global

$4,573,157,705 USD
236,344 BTC

Thông tin về Xtheta Global

Launched in July 2020, Xtheta Global is a centralized cryptocurrency exchange located in Singapore. It supports crypto to crypto trading, perpetual contracts, and OTC trading.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,261,535,679
$0.628562
27.59%
349
Spot
Percentage
Gần đây
2
$660,041,087
$19,366.76
14.43%
612
Spot
Percentage
Gần đây
3
$388,596,146
$612.88
8.50%
535
Spot
Percentage
Gần đây
4
$363,225,660
$89.83
7.94%
280
Spot
Percentage
Gần đây
5
$353,698,258
$0.628713
7.73%
147
Spot
Percentage
Gần đây
6
$163,679,330
$0.161111
3.58%
220
Spot
Percentage
Gần đây
7
$159,373,710
$293.41
3.48%
233
Spot
Percentage
Gần đây
8
$119,864,927
$3.10
2.62%
271
Spot
Percentage
Gần đây
9
$115,038,473
$293.32
2.52%
192
Spot
Percentage
Gần đây
10
$92,495,362
$3.09
2.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
11
$88,436,811
$89.87
1.93%
149
Spot
Percentage
Gần đây
12
$85,922,156
$5.47
1.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$81,056,409
$129.71
1.77%
112
Spot
Percentage
Gần đây
14
$80,437,588
$611.84
1.76%
357
Spot
Percentage
Gần đây
15
$76,670,051
$18.35
1.68%
173
Spot
Percentage
Gần đây
16
$51,633,615
$2.92
1.13%
129
Spot
Percentage
Gần đây
17
$50,992,660
$127.74
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$49,620,174
$6.38
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$42,587,331
$106.80
0.93%
181
Spot
Percentage
Gần đây
20
$38,317,010
$5.48
0.84%
153
Spot
Percentage
Gần đây
21
$29,969,378
$171.60
0.66%
231
Spot
Percentage
Gần đây
22
$16,178,581
$14.75
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$15,183,838
$2.40
0.33%
53
Spot
Percentage
Gần đây
24
$15,095,628
$2.41
0.33%
171
Spot
Percentage
Gần đây
25
$14,658,108
$106.87
0.32%
94
Spot
Percentage
Gần đây
26
$14,156,827
$76.08
0.31%
135
Spot
Percentage
Gần đây
27
$14,038,983
$0.021139
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$12,360,506
$129.63
0.27%
98
Spot
Percentage
Gần đây
29
$11,695,210
$0.245599
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$11,330,957
$0.031666
0.25%
222
Spot
Percentage
Gần đây
31
$11,238,060
$5.49
0.25%
94
Spot
Percentage
Gần đây
32
$10,286,720
$1.23
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$8,743,036
$0.580529
0.19%
38
Spot
Percentage
Gần đây
34
$6,380,528
$0.161774
0.14%
60
Spot
Percentage
Gần đây
35
$6,044,786
$0.003503
0.13%
24
Spot
Percentage
Gần đây
36
$5,543,165
$90.14
0.12%
69
Spot
Percentage
Gần đây
37
$5,063,215
$0.628137
0.11%
81
Spot
Percentage
Gần đây
38
$4,970,966
$6.35
0.11%
67
Spot
Percentage
Gần đây
39
$4,893,065
$2.94
0.11%
36
Spot
Percentage
Gần đây
40
$4,170,503
$0.577468
0.09%
145
Spot
Percentage
Gần đây
41
$3,405,006
$0.349283
0.07%
117
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,223,595
$75.78
0.07%
110
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,164,832
$4.00
0.07%
206
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,750,002
$0.031683
0.06%
89
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,677,003
$0.263214
0.06%
44
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,455,572
$0.031781
0.05%
70
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,415,298
$0.349404
0.05%
83
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,468,732
$3.99
0.03%
126
Spot
Percentage
Gần đây
49
$956,674
$18.46
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
50
$924,046
$0.067655
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
51
$679,237
$171.47
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
52
$660,807
$0.251563
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
53
$643,875
$2.93
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
54
$479,313
$0.277625
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
55
$405,160
$0.015868
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
56
$299,051
$0.008035
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$287,866
$0.012778
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$261,979
$0.067359
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
59
$231,970
$6.37
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
60
$182,119
$0.016658
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $139,829
*** $0.068502
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
62
$129,962
$0.469781
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$101,851
$0.066052
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$69,441
$5.35
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,683
$0.002912
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$5.35
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...