Xtheta Global Xtheta Global

$4,846,556,602 USD
87,458 BTC

Thông tin về Xtheta Global

Launched in July 2020, Xtheta Global is a centralized cryptocurrency exchange located in Singapore. It supports crypto to crypto trading, perpetual contracts, and OTC trading.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,928.02
$818,733,646
16.89%
348
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$1,337.66
$412,965,722
8.52%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$356.86
$352,339,330
7.27%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$55,365.92
$318,828,806
6.58%
449
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$105.31
$309,209,767
6.38%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.5157
$257,919,122
5.32%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$3,930.37
$237,189,908
4.89%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$36.61
$234,816,309
4.85%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$9.18
$181,179,574
3.74%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.66
$179,837,012
3.71%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$337.47
$166,375,974
3.43%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2.29
$147,395,878
3.04%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$276.91
$134,292,998
2.77%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1.42
$127,640,316
2.63%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$33.26
$120,203,817
2.48%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$104.79
$99,889,869
2.06%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$65,570.10
$78,634,803
1.62%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$6.18
$46,906,948
0.97%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$374.82
$46,274,288
0.95%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$3,291.09
$42,506,002
0.88%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây