×
×
Các loại tiền điện tử:  7,153Các thị trường giao dịch:  29,869Vốn hóa thị trường:  $324,047,688,877Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $82,510,049,799BTC Chiếm Ưu Thế:  58.7%
Vốn hóa thị trường:  $324,047,688,877Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $82,510,049,799BTC Chiếm Ưu Thế:  58.7%Các loại tiền điện tử:  7,153Các thị trường giao dịch:  29,869

WBF Exchange

$494,109,689 USD
47,999 BTC

Thông tin về WBF Exchange

WBF Exchange is a centralized exchange which was registered in Singapore in January 2019. It is a subsidiary of WBF Group, which was registered in New York in 2017. Its founding team has members from New York, Singapore, and China. WBF Exchange supports spot trading, contract trading, leveraged trading, lending, and options trading.

WBF claims to have users from 177 countries and branches in 13 cities such as New York, London, Singapore, Ho Chi Minh City, Seoul, and Tokyo. WBF Exchange aims to build a digital financial service platform with the most currencies, the largest registered user base, a strong customer experience, and a stable and safe technical structure.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$56,567,042
$10,297.16
11.45%
140
Spot
Percentage
Gần đây
2
$53,782,280
$16.63
10.88%
25
Spot
Percentage
Gần đây
3
$45,735,597
$0.076556
9.26%
126
Spot
Percentage
Gần đây
4
$45,413,793
$324.41
9.19%
261
Spot
Percentage
Gần đây
5
$34,468,853
$43.45
6.98%
125
Spot
Percentage
Gần đây
6
$32,316,697
$324.81
6.54%
68
Spot
Percentage
Gần đây
7
$29,740,705
$2.45
6.02%
99
Spot
Percentage
Gần đây
8
$27,042,005
$208.74
5.47%
233
Spot
Percentage
Gần đây
9
$22,968,340
$2,925.03
4.65%
8
Spot
Percentage
Gần đây
10
$18,778,515
$149.79
3.80%
171
Spot
Percentage
Gần đây
11
$15,713,923
$2.44
3.18%
44
Spot
Percentage
Gần đây
12
$15,225,366
$2.30
3.08%
45
Spot
Percentage
Gần đây
13
$14,063,931
$41.89
2.85%
51
Spot
Percentage
Gần đây
14
$12,621,939
$52.96
2.55%
39
Spot
Percentage
Gần đây
15
$12,376,569
$4.88
2.50%
39
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7,992,784
$14.89
1.62%
2
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,407,487
$65.12
1.30%
37
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,175,663
$0.223455
0.85%
160
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,935,157
$7.93
0.80%
39
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,538,351
$0.025017
0.72%
32
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,369,577
$1.92
0.68%
52
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,316,624
$0.210146
0.67%
4
Spot
Percentage
Gần đây
23
$3,016,747
$0.351294
0.61%
4
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,975,432
$3.77
0.60%
33
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,352,055
$0.066346
0.48%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,608,374
$0.069662
0.33%
32
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,260,043
$94.07
0.26%
37
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,252,800
$13.01
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,093,052
$301.21
0.22%
3
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,078,842
$124.54
0.22%
4
Spot
Percentage
Gần đây
31
*** $958,632
*** $0.264274
0.19%
7
Spot
Percentage
Gần đây
32
$877,003
$120.90
0.18%
8
Spot
Percentage
Gần đây
33
$824,343
$1.96
0.17%
33
Spot
Percentage
Gần đây
34
$671,196
$0.140598
0.14%
20
Spot
Percentage
Gần đây
35
$658,381
$131.87
0.13%
37
Spot
Percentage
Gần đây
36
$610,995
$21.02
0.12%
33
Spot
Percentage
Gần đây
37
$567,018
$22,335.17
0.11%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
$554,191
$0.003663
0.11%
6
Spot
Percentage
Gần đây
39
$480,698
$0.019663
0.10%
33
Spot
Percentage
Gần đây
40
$442,710
$4.11
0.09%
75
Spot
Percentage
Gần đây
41
$387,116
$19.11
0.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
42
$385,867
$0.011728
0.08%
33
Spot
Percentage
Gần đây
43
$322,734
$3.32
0.07%
21
Spot
Percentage
Gần đây
44
$307,069
$8.21
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
45
$288,335
$3.07
0.06%
20
Spot
Percentage
Gần đây
46
$280,597
$8.24
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
47
$259,609
$0.352081
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
48
*** $252,757
*** $0.100070
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
49
$241,208
$0.364396
0.05%
9
Spot
Percentage
Gần đây
50
$234,077
$2.00
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
51
$99,541
$9.89
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $50,278
*** $0.900726
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$35,512
$335.20
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
54
$34,011
$0.030121
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $26,214
*** $0.769535
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
56
$23,226
$0.085577
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
57
$22,066
$0.080578
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
58
$14,014
$0.002619
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
59
$5,968
$0.115280
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
60
*** $4,953
*** $0.026318
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$711
$0.042871
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
62
$81
$0.001810
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
63
*** $30
*** $0.038627
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
64
$6
$0.006304
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
65
$0.264184
$0.013209
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.463648
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...