×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690Vốn Hóa Thị Trường:  $267,462,811,379Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,577,936,586BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $267,462,811,379Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,577,936,586BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690

WBF Exchange

$448,968,559 USD
47,395 BTC

Thông tin về WBF Exchange

WBF Exchange is a centralized exchange which was registered in Singapore in January 2019. It is a subsidiary of WBF Group, which was registered in New York in 2017. Its founding team has members from New York, Singapore, and China. WBF Exchange supports spot trading, contract trading, leveraged trading, lending, and options trading.

WBF claims to have users from 177 countries and branches in 13 cities such as New York, London, Singapore, Ho Chi Minh City, Seoul, and Tokyo. WBF Exchange aims to build a digital financial service platform with the most currencies, the largest registered user base, a strong customer experience, and a stable and safe technical structure.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$191,031,772
$9,435.55
42.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$67,632,981
$236.70
15.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$33,937,906
$196.34
7.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$28,546,523
$244.71
6.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$23,501,041
$2.69
5.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$22,264,807
$53.80
4.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$20,409,436
$46.68
4.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,723,940
$0.203154
1.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,501,892
$7.34
1.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$7,049,966
$0.689167
1.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,361,929
$2.68
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,245,149
$46.86
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,822,769
$2.70
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,790,489
$46.01
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,619,334
$0.040095
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,611,724
$78.32
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,501,106
$46.58
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,329,790
$0.016172
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,271,529
$0.214367
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,124,172
$179.21
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,752,233
$1.54
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,649,120
$0.017587
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,308,147
$0.334564
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,159,149
$0.216382
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,132,591
$0.331244
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$809,511
$1.54
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$506,326
$4.83
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $184,360
*** $0.300537
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$140,486
$0.629239
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$63,232
$237.66
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$741
$0.051231
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$705
$0.015282
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$612
$4.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$606
$4.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$457
$0.088140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$399
$0.050948
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$380
$0.088731
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...