×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $274,479,455,194Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,518,054,207BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,479,455,194Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,518,054,207BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

VELIC

$18,016,592 USD
1,864 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,718,385
$0.339304
26.19%
419
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,222,264
$0.339416
23.44%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,152,008
$9,677.55
17.50%
567
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,743,833
$2.93
9.68%
284
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,496,341
$3.11
8.31%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,196,056
$240.33
6.64%
337
Spot
Percentage
Gần đây
7
$700,225
$240.54
3.89%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$477,169
$0.203466
2.65%
207
Spot
Percentage
Gần đây
9
$160,800
$240.68
0.89%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$114,395
$0.175602
0.63%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$858
$0.205152
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
12
$665
$47.01
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
13
$596
$47.51
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
14
$534
$1.82
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
15
$506
$0.080980
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
16
$497
$1.84
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$490
$0.016901
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$454
$0.082241
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
19
$425
$0.016641
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
20
$395
$2.69
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
21
$360
$2.73
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$21.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$3.53
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.282939
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$246.84
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$247.39
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...