×
×
Các loại tiền điện tử:  7,774Các thị trường giao dịch:  33,405Vốn hóa thị trường:  $581,872,154,656Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $243,433,539,389BTC Chiếm Ưu Thế:  61.4%

VELIC

$1,485,380 USD
77.01059142 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,122,950
$19,334.07
75.60%
384
Spot
Percentage
Gần đây
2
$328,338
$0.524755
22.10%
125
Spot
Percentage
Gần đây
3
$15,329
$0.540340
1.03%
70
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,421
$606.02
0.30%
91
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,741
$609.62
0.18%
82
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,629
$0.219749
0.18%
50
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,821
$0.706302
0.12%
80
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,518
$345.74
0.10%
26
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,376
$0.675857
0.09%
54
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,022
$3.10
0.07%
67
Spot
Percentage
Gần đây
11
$999
$3.09
0.07%
37
Spot
Percentage
Gần đây
12
$927
$0.034884
0.06%
39
Spot
Percentage
Gần đây
13
$735
$0.107294
0.05%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
14
$707
$89.45
0.05%
29
Spot
Percentage
Gần đây
15
$675
$3.41
0.05%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
16
$622
$0.026499
0.04%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
17
$509
$64.23
0.03%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
18
$367
$3.62
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
19
$234
$677.98
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$329.54
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
21
$?
$0.999776
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.303982
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
24
$?
$4.03
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
25
*** $?
*** $19.56
0.00%
-
Spot
Percentage
89 ngày trước
26
$?
$2.70
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$9.33
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.327871
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.617042
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...