UPEX

$1,463,935,025 USD
29,772 BTC

Thông tin về UPEX

Launched in 2018. UPEX is a centralized exchange based in Bahrain that has a focus on the MENA region. It provides Arabic language, supports AED pairs, and other services to blockchain investors in the Middle East. It's parent company, OneMena, is registered in the Central Bank of Bahrain's regulatory sandbox.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$597,913,119
$49,238.71
40.84%
881
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$463,379,385
$1,536.17
31.65%
807
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$106,030,344
$180.35
7.24%
561
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$97,220,082
$27.76
6.64%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$78,630,478
$27.93
5.37%
489
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$44,399,141
$1,537.08
3.03%
633
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$15,757,725
$10.97
1.08%
348
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$9,259,306
$27.93
0.63%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
*** $8,456,428
*** $34,864.38
0.58%
299
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$6,997,561
$1,997.27
0.48%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$6,724,613
$180.63
0.46%
367
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$6,139,128
$37.82
0.42%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$5,267,981
$1.34
0.36%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$3,384,854
$446.96
0.23%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$3,172,472
$0.03523
0.22%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$3,089,379
$29.31
0.21%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,933,333
$0.05786
0.20%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$2,148,921
$1.07
0.15%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,656,890
$12.67
0.11%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,318,927
$38.60
0.09%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,260,422
$1.63
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
74 ngày trước
22
$1,123,958
$2,137.18
0.08%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,121,213
$2.09
0.08%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$833,753
$0.03653
0.06%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$829,646
$0.007161
0.06%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$808,619
$2.09
0.06%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$798,940
$0.002957
0.05%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$482,186
$10.96
0.03%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$472,806
$0.0007155
0.03%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$298,598
$2.24
0.02%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$284,878
$0.6831
0.02%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$129,474
$0.001212
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$126,645
$0.4362
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$84,961
$0.07276
0.01%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$78,365
$2.24
0.01%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$75,689
$38.85
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$45,701
$0.6822
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$39,107
$0.1254
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$36,800
$0.00235
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$21,457
$0.003943
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$21,434
$0.1247
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$15,964
$0.001971
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$14,403
$0.002957
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$13,832
$1.21
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$830
$0.01691
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$16
$0.6141
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
74 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...