×
×
Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  29,980Vốn hóa thị trường:  $339,424,873,111Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,389,316,116BTC Chiếm Ưu Thế:  58.1%
Vốn hóa thị trường:  $339,424,873,111Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,389,316,116BTC Chiếm Ưu Thế:  58.1%Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  29,980

UPEX

$501,671,212 USD
48,307 BTC

Thông tin về UPEX

Launched in 2018. UPEX is a centralized exchange based in Bahrain that has a focus on the MENA region. It provides Arabic language, supports AED pairs, and other services to blockchain investors in the Middle East. It's parent company, OneMena, is registered in the Central Bank of Bahrain's regulatory sandbox.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$181,100,257
$10,672.09
36.10%
957
Spot
Percentage
Gần đây
2
$121,839,202
$348.03
24.29%
745
Spot
Percentage
Gần đây
3
$70,128,380
$10.81
13.98%
351
Spot
Percentage
Gần đây
4
$46,436,165
$5.18
9.26%
251
Spot
Percentage
Gần đây
5
$18,949,110
$347.71
3.78%
695
Spot
Percentage
Gần đây
6
$15,857,171
$46.08
3.16%
480
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,645,482
$10.80
1.52%
214
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,469,381
$21.54
1.49%
194
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,493,961
$3,154.23
1.10%
202
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,608,829
$24,264.45
0.72%
184
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,446,386
$5.00
0.69%
394
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,728,812
$0.056650
0.54%
111
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,479,540
$7.26
0.49%
153
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,014,701
$0.199821
0.40%
131
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,810,662
$0.515452
0.36%
161
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,333,697
$0.012360
0.27%
114
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,287,404
$44.53
0.26%
410
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,188,315
$22.55
0.24%
93
Spot
Percentage
Gần đây
19
$944,050
$0.405856
0.19%
190
Spot
Percentage
Gần đây
20
$923,852
$139.02
0.18%
198
Spot
Percentage
Gần đây
21
$893,450
$38.47
0.18%
115
Spot
Percentage
Gần đây
22
$616,440
$0.020092
0.12%
119
Spot
Percentage
Gần đây
23
$498,030
$0.128844
0.10%
73
Spot
Percentage
Gần đây
24
$489,638
$0.602629
0.10%
84
Spot
Percentage
Gần đây
25
$470,422
$0.128800
0.09%
63
Spot
Percentage
Gần đây
26
$409,821
$0.602728
0.08%
112
Spot
Percentage
Gần đây
27
$288,265
$4.99
0.06%
147
Spot
Percentage
Gần đây
28
$267,421
$4.32
0.05%
142
Spot
Percentage
Gần đây
29
$230,125
$508.91
0.05%
159
Spot
Percentage
Gần đây
30
$165,548
$3.62
0.03%
135
Spot
Percentage
Gần đây
31
$134,273
$0.000466
0.03%
60
Spot
Percentage
Gần đây
32
$119,680
$34.56
0.02%
122
Spot
Percentage
Gần đây
33
$119,478
$0.985207
0.02%
145
Spot
Percentage
Gần đây
34
$90,286
$0.233049
0.02%
138
Spot
Percentage
Gần đây
35
$88,164
$0.001308
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
36
$77,233
$0.000864
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
37
$67,375
$0.001747
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
38
$66,519
$0.001586
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
39
$64,559
$0.016745
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
40
$34,830
$0.233917
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
41
$30,649
$0.985348
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
42
$25,462
$0.096756
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
43
$17,068
$0.093753
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
44
$12,265
$0.037757
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
45
$10,951
$0.001707
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
46
$10,366
$0.002880
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
47
$9,532
$0.010239
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
48
$8,202
$0.290432
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
49
$466
$0.006706
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...