×
×
Các loại tiền điện tử:  7,757Các thị trường giao dịch:  33,360Vốn hóa thị trường:  $560,707,835,689Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $235,193,592,792BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%

Tokenlon

$38,738,088 USD
2,114 BTC

Thông tin về Tokenlon

Tokenlon is a decentralized exchange built on top of 0x protocol. It aims to provide a secure, reliable and seamless trading experience to the masses.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,454,278
$0.999852
86.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,312,998
$18,313.60
5.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$597,573
$0.999333
1.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$541,163
$18,434.51
1.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$462,136
$15.90
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$318,310
$18,377.00
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$163,515
$4.27
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$103,494
$0.999507
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$99,780
$1.01
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$93,998
$1.00
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$63,429
$4.50
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$62,797
$1.04
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$57,854
$1.00
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$57,001
$18,464.11
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$42,837
$0.999851
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$41,436
$4.61
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$33,621
$18,400.04
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$29,986
$0.999526
0.08%
-
Spot
Percentage
250 giờ trước
19
$29,024
$1.00
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$28,864
$0.080874
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$26,513
$15.66
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$23,195
$18,326.76
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$20,906
$4.24
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$16,039
$0.999271
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$15,507
$1.00
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$13,433
$2.60
0.03%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
27
$13,270
$18,756.36
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$13,197
$3.64
0.03%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
29
$12,721
$0.216075
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$9,935
$0.992998
0.03%
-
Spot
Percentage
250 giờ trước
31
$8,132
$1.54
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$5,432
$17,847.58
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,413
$18,473.75
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,400
$1.55
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$5,123
$4.53
0.01%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
36
$5,059
$1.00
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,273
$10,072.44
0.01%
-
Spot
Percentage
981 giờ trước
38
$2,926
$5.42
0.01%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
39
$2,237
$68.76
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,093
$71.34
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,059
$18,677.00
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,969
$0.413225
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,529
$0.479860
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,501
$0.870758
0.00%
-
Spot
Percentage
250 giờ trước
45
$1,408
$3.00
0.00%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
46
$1,396
$3.56
0.00%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
47
$1,319
$3.92
0.00%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
48
$1,270
$121.59
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,231
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,222
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
51
$1,088
$0.832955
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,078
$723.25
0.00%
-
Spot
Percentage
250 giờ trước
53
$883
$0.747587
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$791
$1.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$788
$130.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$554
$1.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$513
$0.176138
0.00%
-
Spot
Percentage
41 ngày trước
58
$480
$0.254493
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$428
$0.999887
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$388
$19,472.82
0.00%
-
Spot
Percentage
250 giờ trước
61
$350
$0.813705
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$334
$547.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$320
$19,001.86
0.00%
-
Spot
Percentage
570 giờ trước
64
$306
$16,194.41
0.00%
-
Spot
Percentage
250 giờ trước
65
$291
$0.996523
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$283
$0.966840
0.00%
-
Spot
Percentage
570 giờ trước
67
$132
$0.376581
0.00%
-
Spot
Percentage
981 giờ trước
68
$122
$13.52
0.00%
-
Spot
Percentage
570 giờ trước
69
$109
$21,358.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$96
$0.095684
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$87
$0.036290
0.00%
-
Spot
Percentage
570 giờ trước
72
$85
$18,362.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$84
$13,089.96
0.00%
-
Spot
Percentage
570 giờ trước
74
$62
$22.99
0.00%
-
Spot
Percentage
570 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...