Tokenlon

Tokenlon

Khối lượng giao dịch (24h)

₫5,253,160,609.25

8 BTC

Bạn có làm việc cho một sàn giao dịch?

Thông tin về Tokenlon

Tokenlon is a decentralized exchange built on top of 0x protocol. It aims to provide a secure, reliable and seamless trading experience to the masses.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

USD Coin

₫24,342.30

--

₫5,209,069,532

-

Gần đây

2

USD Coin

₫24,193.83

--

₫44,091,077

-

Gần đây

3

Tokenlon Network Token

₫11,612.14

--

₫116,110

-

97 giờ trước

4

Tokenlon Network Token

₫12,077.60

--

₫38,826

-

25 giờ trước

5

Tether USDt

*** ₫18,737.50

--

*** ₫83,531,900,498

-

Gần đây

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện