Tokenlon

Tokenlon

Khối lượng(24 giờ)

₫512,087,076,691.90

900 BTC

Thông tin về Tokenlon

Tokenlon is a decentralized exchange built on top of 0x protocol. It aims to provide a secure, reliable and seamless trading experience to the masses.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Tokenlon Network Token

₫17,964.62

--

₫2,444,993

0.00%

0

5 giờ trước

2

Tokenlon Network Token

₫16,863.29

--

₫111,381,653

0.02%

0

Gần đây

3

USD Coin

₫23,387.30

--

₫45,074,110,505

8.80%

0

Gần đây

4

Tether

₫25,764.25

--

₫461,485,248,827

90.12%

0

Gần đây

5

USD Coin

₫25,632.35

--

₫5,239,336,935

1.02%

0

Gần đây