Vốn Hóa Thị Trường:

Token Store Token Store

$84,352 USD
21.19 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Dai DAI/ETH $79,767 $1.08 94.56% Spot Percentage Gần đây
2 Envion EVN/ETH $1,297 $0.081128 1.54% Spot Percentage Gần đây
3 Cajutel CAJ/ETH $1,271 $4.08 1.51% Spot Percentage Gần đây
4 ICE ROCK MINING ROCK2/ETH $924 $0.232703 1.10% Spot Percentage Gần đây
5 TRONCLASSIC TRXC/ETH $550 $5.6e-07 0.65% Spot Percentage Gần đây
6 Etheera ETA/ETH $201 $0.000047 0.24% Spot Percentage Gần đây
7 VestChain VEST/ETH $183 $0.003255 0.22% Spot Percentage Gần đây
8 FREE Coin FREE/ETH $131 $0.000003 0.16% Spot Percentage Gần đây
9 Block-Chain.com BC/ETH $48 $0.006013 0.00% Spot Percentage 46 giờ trước
10 empowr coin EMPR/ETH $29 * $4.4e-09 0.03% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện