Thodex

$336,906,517 USD
5,682 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.25
$47,727,067
14.17%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$1.01
$42,731,076
12.68%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.30
$28,415,676
8.43%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.5455
$24,593,257
7.30%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.06117
$24,202,771
7.18%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$105.05
$17,439,747
5.18%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.37
$15,733,839
4.67%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.06157
$14,849,393
4.41%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.5553
$14,079,875
4.18%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$240.94
$12,033,867
3.57%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$58,243.23
$11,665,946
3.46%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$57,406.30
$9,874,858
2.93%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$240.01
$8,378,385
2.49%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.1238
$7,440,856
2.21%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.008625
$6,415,817
1.90%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.123
$6,150,509
1.83%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$6.55
$5,404,164
1.60%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$20.08
$4,822,478
1.43%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$2,073.39
$4,250,232
1.26%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$253.60
$3,913,128
1.16%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$6.53
$3,614,750
1.07%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1.22
$3,556,025
1.06%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$2,165.71
$2,618,020
0.78%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$20.10
$2,577,442
0.77%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$205.17
$1,822,603
0.54%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$666.45
$1,599,165
0.47%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.4182
$1,557,069
0.46%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$662.03
$1,309,850
0.39%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$293.08
$1,238,592
0.37%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$32.14
$1,154,090
0.34%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$31.52
$1,120,893
0.33%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$2,064.52
$960,215
0.29%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$684.94
$923,018
0.27%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.5642
$921,814
0.27%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1.45
$876,345
0.26%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1.45
$594,155
0.18%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$285.02
$188,818
0.06%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.1234
$125
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...