×
×
Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,370Vốn hóa thị trường:  $345,151,265,593Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,386,295,889BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $345,151,265,593Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,386,295,889BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,370

Thodex

$2,931,537 USD
273.02900832 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,267,013
$10,761.31
43.22%
124
Spot
Percentage
Gần đây
2
$242,158
$1.00
8.26%
127
Spot
Percentage
Gần đây
3
$239,005
$0.002705
8.15%
44
Spot
Percentage
Gần đây
4
$163,491
$0.026309
5.58%
47
Spot
Percentage
Gần đây
5
$157,120
$354.48
5.36%
53
Spot
Percentage
Gần đây
6
$117,816
$10,775.36
4.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
7
$93,688
$353.33
3.20%
44
Spot
Percentage
Gần đây
8
$74,014
$226.76
2.52%
48
Spot
Percentage
Gần đây
9
$67,062
$0.243321
2.29%
52
Spot
Percentage
Gần đây
10
$49,850
$355.32
1.70%
79
Spot
Percentage
Gần đây
11
$46,420
$0.026203
1.58%
44
Spot
Percentage
Gần đây
12
$41,813
$226.66
1.43%
48
Spot
Percentage
Gần đây
13
$40,970
$2.56
1.40%
46
Spot
Percentage
Gần đây
14
$40,030
$0.074051
1.37%
50
Spot
Percentage
Gần đây
15
$37,113
$0.000301
1.27%
55
Spot
Percentage
Gần đây
16
$35,709
$0.240827
1.22%
58
Spot
Percentage
Gần đây
17
$34,309
$45.40
1.17%
49
Spot
Percentage
Gần đây
18
$23,640
$0.242911
0.81%
49
Spot
Percentage
Gần đây
19
$21,640
$0.073521
0.74%
48
Spot
Percentage
Gần đây
20
$20,978
$45.51
0.72%
48
Spot
Percentage
Gần đây
21
$20,074
$5.40
0.68%
41
Spot
Percentage
Gần đây
22
$13,564
$0.002730
0.46%
48
Spot
Percentage
Gần đây
23
$12,997
$0.073990
0.44%
46
Spot
Percentage
Gần đây
24
$9,816
$228.60
0.33%
38
Spot
Percentage
Gần đây
25
$6,930
$5.30
0.24%
53
Spot
Percentage
Gần đây
26
$6,855
$0.104425
0.23%
32
Spot
Percentage
Gần đây
27
$6,533
$68.13
0.22%
22
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,332
$0.026999
0.22%
46
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,035
$0.117177
0.17%
55
Spot
Percentage
Gần đây
30
$4,926
$2.59
0.17%
43
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,985
$58.33
0.14%
20
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,053
$45.37
0.10%
40
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,466
$8.01
0.05%
29
Spot
Percentage
Gần đây
34
$120
$101.88
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...