Sushiswap

Sushiswap

Khối lượng(24 giờ)

₫9,284,011,411,574.48

7,880 BTC

Thông tin về Sushiswap

SushiSwap is a Uniswap fork built with the idea of stripping power from VCs and returning it to the community.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

USD Coin

₫23,127.29

--

₫1,545,399,087,107

16.65%

0

Gần đây

2

Spell Token

₫376.27

--

₫1,415,182,401,731

15.24%

0

Gần đây

3

Olympus

₫12,266,904.32

--

₫1,037,375,739,774

11.17%

0

Gần đây

4

Olympus

₫12,237,187.02

--

₫716,560,461,533

7.72%

0

Gần đây

5

SushiSwap

₫138,774.13

--

₫547,202,043,484

5.89%

0

Gần đây

6

Convex Finance

₫632,483.83

--

₫424,332,403,595

4.57%

0

Gần đây

7

WETH

₫100,506,656.34

--

₫416,121,351,014

4.48%

0

Gần đây

8

Illuvium

₫31,058,922.12

--

₫230,660,046,345

2.48%

0

Gần đây

9

Dai

₫23,119.05

--

₫200,798,308,321

2.16%

0

Gần đây

10

WETH

₫101,026,326.21

--

₫191,540,475,998

2.06%

0

Gần đây

11

Wrapped Bitcoin

₫1,174,441,740.15

--

₫187,467,051,434

2.02%

0

Gần đây

12

WETH

₫100,199,340.99

--

₫178,849,685,555

1.93%

0

Gần đây

13

Chainlink

₫459,976.64

--

₫111,544,121,279

1.20%

0

Gần đây

14

WETH

₫99,827,002.09

--

₫99,454,459,662

1.07%

0

Gần đây

15

Fantom

₫37,871.29

--

₫96,480,292,142

1.04%

0

Gần đây

16

SquidDao

₫14,251,631,754.06

--

₫95,028,312,082

1.02%

0

Gần đây

17

Synapse

₫44,039.64

--

₫94,253,217,446

1.02%

0

Gần đây

18

WETH

₫100,702,879.35

--

₫85,139,854,979

0.92%

0

Gần đây

19

BarnBridge

*** ₫456,916.26

--

*** ₫81,289,667,831

0.00%

0

Gần đây

20

Olympus

₫12,307,654.37

--

₫78,445,906,992

0.84%

0

Gần đây

21

Holo

₫198.68

--

₫78,051,402,280

0.84%

0

33 giờ trước

22

Keep3rV1

₫19,606,705.20

--

₫63,446,163,597

0.68%

0

Gần đây

23

xSUSHI

₫167,747.15

--

₫60,776,254,263

0.65%

0

Gần đây

24

Decentraland

₫89,608.87

--

₫54,932,114,067

0.59%

0

Gần đây

25

Lido DAO Token

₫86,213.35

--

₫52,393,357,420

0.56%

0

Gần đây

26

WETH

₫99,911,886.17

--

₫45,891,150,208

0.49%

0

Gần đây

27

WETH

₫102,031,759.20

--

₫45,022,407,837

0.48%

0

Gần đây

28

Compound

₫5,202,833.30

--

₫43,239,732,954

0.47%

0

Gần đây

29

Tokemak

₫1,364,486.22

--

₫42,932,081,927

0.46%

0

Gần đây

30

yearn.finance

₫544,582,619.81

--

₫37,934,267,948

0.41%

0

Gần đây

31

Frax

₫23,126.45

--

₫35,423,102,522

0.38%

0

Gần đây

32

WETH

₫100,327,052.29

--

₫32,672,130,396

0.35%

0

Gần đây

33

dYdX

₫205,474.95

--

₫32,431,874,014

0.35%

0

Gần đây

34

Magic Internet Money

₫23,211.71

--

₫31,626,905,862

0.34%

0

Gần đây

35

BitDAO

₫44,517.28

--

₫28,359,663,249

0.31%

0

Gần đây

36

Wrapped Bitcoin

₫1,168,992,393.07

--

₫27,847,089,753

0.30%

0

Gần đây

37

Premia

₫76,693.19

--

₫25,904,481,964

0.28%

0

Gần đây

38

Decentraland

₫90,000.16

--

₫25,060,322,599

0.27%

0

Gần đây

39

SushiSwap

₫138,319.44

--

₫25,048,001,658

0.27%

0

Gần đây

40

Efinity Token

₫27,457.24

--

₫23,835,301,587

0.26%

0

Gần đây

41

Dai

₫23,051.38

--

₫23,587,861,545

0.25%

0

Gần đây

42

Punk Vault (NFTX)

₫6,770,804,313.24

--

₫22,348,668,171

0.24%

0

Gần đây

43

XDEFI Wallet

₫25,105.36

--

₫20,149,077,832

0.22%

0

Gần đây

44

Perpetual Protocol

₫265,713.05

--

₫19,592,751,561

0.21%

0

Gần đây

45

Efinity Token

₫27,923.51

--

₫19,583,264,064

0.21%

0

Gần đây

46

WETH

₫101,026,339.46

--

₫18,387,489,177

0.20%

0

Gần đây

47

WETH

₫99,869,009.43

--

₫17,789,593,203

0.19%

0

Gần đây

48

WETH

₫100,688,583.48

--

₫17,024,509,388

0.18%

0

Gần đây

49

The Doge NFT

₫255.59

--

₫16,792,021,673

0.18%

0

Gần đây

50

USD Coin

₫23,082.01

--

₫16,258,875,368

0.18%

0

Gần đây

51

Ren

₫14,569.89

--

₫15,262,953,809

0.16%

0

Gần đây

52

WETH

₫99,891,060.39

--

₫15,211,639,770

0.16%

0

Gần đây

53

THORChain (ERC20)

₫173,184.46

--

₫14,385,507,129

0.15%

0

Gần đây

54

Inverse Finance

₫19,775,144.57

--

₫14,295,525,876

0.15%

0

Gần đây

55

DeFi Pulse Index

₫6,377,171.81

--

₫14,009,378,348

0.15%

0

Gần đây

56

MetisDAO

*** ₫1,745,408.78

--

*** ₫13,932,695,746

0.00%

0

Gần đây

57

Cryptex Finance

₫371,184.75

--

₫12,983,883,964

0.14%

0

Gần đây

58

Maker

₫60,271,380.83

--

₫12,898,718,990

0.14%

0

Gần đây

59

Bent Finance

₫156,508.94

--

₫12,746,049,698

0.14%

0

Gần đây

60

Bifrost (BFC)

₫5,236.88

--

₫12,674,423,873

0.14%

0

Gần đây

61

Tokenlon Network Token

₫41,489.84

--

₫12,412,345,744

0.13%

0

Gần đây

62

WETH

₫100,011,253.20

--

₫11,917,492,470

0.13%

0

Gần đây

63

Yield Guild Games

₫139,415.77

--

₫11,901,224,978

0.13%

0

Gần đây

64

Eden

₫27,471.58

--

₫11,349,860,565

0.12%

0

Gần đây

65

USD Coin

₫23,046.68

--

₫11,072,136,172

0.12%

0

Gần đây

66

NFTX

₫2,115,510.82

--

₫10,920,958,349

0.12%

0

Gần đây

67

WETH

₫101,029,948.88

--

₫10,759,781,968

0.12%

0

Gần đây

68

FODL Finance

₫7,866.43

--

₫10,560,820,963

0.11%

0

Gần đây

69

SuperRare

₫34,037.50

--

₫10,413,403,803

0.11%

0

Gần đây

70

WETH

₫98,717,674.93

--

₫9,647,580,895

0.10%

0

Gần đây

71

WETH

₫99,799,358.22

--

₫9,350,828,162

0.10%

0

Gần đây

72

Convex CRV

₫87,929.54

--

₫9,277,628,488

0.10%

0

Gần đây

73

Alpha Finance Lab

₫18,974.34

--

₫9,191,726,269

0.10%

0

Gần đây

74

Persistence Staked XPRT

₫146,147.83

--

₫8,726,819,227

0.09%

0

Gần đây

75

Gala

₫11,494.94

--

₫8,573,810,846

0.09%

0

Gần đây

76

Olympus

₫12,263,022.78

--

₫8,466,309,699

0.09%

0

Gần đây

77

Serum

₫95,180.45

--

₫8,317,657,433

0.09%

0

Gần đây

78

FODL Finance

₫7,819.66

--

₫7,969,965,804

0.09%

0

Gần đây

79

USD Coin

₫23,082.01

--

₫7,546,220,910

0.08%

0

Gần đây

80

TerraUSD

₫23,090.16

--

₫7,369,592,128

0.08%

0

Gần đây

81

USD Coin

₫22,951.96

--

₫7,366,938,526

0.08%

0

Gần đây

82

APWine Finance

₫82,526.87

--

₫6,800,731,441

0.07%

0

Gần đây

83

DeFi Pulse Index

₫6,361,665.84

--

₫6,693,253,873

0.07%

0

Gần đây

84

Universe.XYZ

₫1,815.03

--

₫6,282,114,933

0.07%

0

Gần đây

85

Thorstarter

₫6,483.59

--

₫6,259,374,834

0.07%

0

Gần đây

86

WETH

₫99,632,840.46

--

₫6,182,154,083

0.07%

0

Gần đây

87

WETH

₫102,359,669.89

--

₫6,144,179,992

0.07%

0

Gần đây

88

MARS4

₫729.27

--

₫6,014,771,565

0.06%

0

Gần đây

89

TrueFi

₫7,338.81

--

₫5,808,755,350

0.06%

0

Gần đây

90

Pendle

₫9,082.50

--

₫5,521,493,286

0.06%

0

Gần đây

91

Float Protocol (Bank)

₫1,890,349.65

--

₫5,385,404,636

0.06%

0

Gần đây

92

ICHI

₫129,236.67

--

₫5,248,915,344

0.06%

0

Gần đây

93

Deri Protocol

₫9,346.48

--

₫5,239,894,412

0.06%

0

Gần đây

94

Offshift

₫87,047.70

--

₫4,805,972,079

0.05%

0

Gần đây

95

USD Coin

₫22,924.43

--

₫4,513,105,665

0.05%

0

Gần đây

96

Marlin

₫1,897.47

--

₫4,457,730,967

0.05%

0

Gần đây

97

Strips Finance

*** ₫94,107.49

--

*** ₫4,226,627,300

0.00%

0

Gần đây

98

Varen

₫10,018,905.78

--

₫4,092,262,078

0.04%

0

Gần đây

99

Float Protocol: Float

₫37,261.78

--

₫3,936,589,508

0.04%

0

Gần đây

100

Origin Protocol

₫17,201.35

--

₫3,927,034,865

0.04%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện