Sushiswap

$466,141,251 USD
8,112 BTC

Thông tin về Sushiswap

SushiSwap is a Uniswap fork built with the idea of stripping power from VCs and returning it to the community.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.00
$52,342,389
11.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$57,592.95
$50,964,655
10.93%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,901.06
$48,813,923
10.47%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.00
$45,559,703
9.77%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3,890.61
$42,973,427
9.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.00
$37,164,598
7.97%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$3,893.11
$35,780,206
7.68%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$15.86
$27,034,997
5.80%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3,900.67
$13,974,618
3.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$3,882.83
$10,538,369
2.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1,672.24
$10,527,243
2.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$50.86
$8,408,942
1.80%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$53,425.67
$7,530,402
1.62%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$756.34
$6,476,021
1.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$3,906.99
$3,640,596
0.78%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$17.95
$3,354,464
0.72%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$3,813.58
$3,211,494
0.69%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$686.74
$3,105,241
0.67%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$3.38
$3,019,186
0.65%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.247
$2,771,778
0.59%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...