×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893Vốn Hóa Thị Trường:  $223,500,304,024Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,543,369,530BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $223,500,304,024Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,543,369,530BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893

Sistemkoin

$666,511,519 USD
81,363 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$66,298,504
$8,182.28
9.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$45,092,959
$176.27
6.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$39,328,552
$1.01
5.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$34,345,233
$8,242.95
5.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$32,755,142
$0.252778
4.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$32,404,271
$0.065755
4.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$27,672,304
$55.74
4.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$26,976,596
$0.016892
4.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$26,149,458
$179.16
3.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$21,496,073
$65.83
3.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$21,338,729
$55.57
3.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$20,020,461
$2.73
3.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$18,917,317
$3.11
2.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$17,385,787
$0.255761
2.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$16,193,604
$0.067445
2.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$13,665,591
$8,216.06
2.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$12,785,479
$3.02
1.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$12,536,467
$0.904032
1.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$11,009,951
$241.46
1.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$10,101,590
$0.017105
1.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$9,684,799
$2.66
1.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$9,385,622
$0.042153
1.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$9,100,880
$0.002517
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$8,739,947
$55.47
1.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$8,601,868
$0.253025
1.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,759,616
$0.950525
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$6,466,520
$175.76
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,380,457
$8,228.95
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,362,666
$0.245427
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5,318,280
$1.00
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$4,587,923
$3.11
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4,305,905
$241.17
0.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,259,563
$0.721470
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$4,061,996
$1.02
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,041,180
$0.017021
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,747,385
$0.065466
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,707,009
$174.42
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,654,336
$0.002527
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,617,864
$0.044079
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,188,851
$0.006495
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,054,827
$0.249045
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,043,374
$243.89
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,849,019
$109.26
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,648,408
$0.237118
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,583,251
$0.908828
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,558,249
$0.251831
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,440,285
$0.250231
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,408,079
$0.723384
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,335,058
$0.721432
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,317,809
$2.73
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,307,620
$55.56
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,250,956
$1.01
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,197,595
$0.065951
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,166,108
$1.03
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,149,503
$0.006383
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,104,088
$0.000395
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,092,160
$11.60
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,038,346
$0.002537
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,035,151
$170.66
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,015,422
$0.042389
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,000,465
$11.51
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$925,933
$1.03
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$840,635
$33.80
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$777,662
$0.000401
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$743,793
$1.02
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$721,181
$0.042076
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$671,718
$0.005822
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$668,808
$240.76
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$597,665
$1.91
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$584,693
$34.10
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$578,010
$0.002491
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$533,277
$0.240586
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$506,923
$0.247512
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$499,396
$1.01
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$489,618
$0.901720
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$476,966
$1.01
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$464,531
$1.01
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$408,867
$2.71
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$390,420
$0.005677
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$369,071
$109.00
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$368,191
$0.733758
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$350,577
$0.727005
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$340,965
$0.000409
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$334,229
$0.098199
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$333,914
$109.16
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$331,654
$0.255244
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$328,641
$65.10
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$320,992
$33.88
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$315,305
$614.10
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$288,833
$0.184317
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$279,834
$34.18
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$266,154
$7.38
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$253,694
$0.002613
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$253,001
$0.256626
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$252,115
$0.000394
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$244,089
$109.65
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$242,177
$0.194850
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$222,535
$1.02
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$204,820
$0.005810
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$200,067
$66.36
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$197,656
$11.60
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$189,782
$0.004582
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$181,117
$0.729996
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$170,889
$634.76
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$161,423
$0.259997
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$152,861
$11.46
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$147,773
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$145,209
$0.191055
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$141,535
$0.005715
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$132,166
$0.252777
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$129,133
$7.43
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$126,759
$0.132959
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$126,247
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$116,386
$0.004583
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$114,987
$0.188959
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$97,731
$0.024005
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$95,776
$0.192469
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$91,932
$1.01
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$91,706
$0.740827
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$88,904
$0.998526
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$85,083
$1.01
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$81,332
$4.32
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$80,066
$636.72
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$78,752
$0.002134
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$72,308
$0.016976
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$70,328
$0.409979
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$65,319
$0.004578
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$62,163
$65.05
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$60,857
$1.95
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$55,652
$0.742998
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$45,718
$0.246263
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$44,352
$1.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$42,876
$0.023895
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$42,553
$0.000900
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$37,946
$0.002128
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$37,216
$0.208893
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$36,920
$0.003981
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$34,883
$1.90
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$34,228
$624.82
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$33,913
$1.01
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$32,591
$4.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$30,656
$0.023478
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$28,345
$0.004581
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$27,999
$1.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$25,955
$0.004582
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$22,419
$0.002208
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$21,758
$0.000398
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$20,516
$0.000170
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$20,373
$0.735589
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$19,672
$0.003928
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$18,509
$4.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$17,836
$0.254369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$17,784
$0.219791
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$16,009
$0.000199
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$13,518
$5.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$13,510
$0.205644
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$12,434
$0.255725
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$11,489
$0.000245
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$11,128
$0.012885
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$9,238
$5.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$9,012
$0.026342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$8,739
$0.417344
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$8,196
$0.000219
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$7,769
$0.003018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$7,222
$0.203463
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$6,880
$0.003601
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$6,818
$0.007296
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$6,669
$0.001718
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$6,387
$0.019090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$6,208
$0.000014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$6,042
$0.014436
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$5,765
$5.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$5,033
$0.003042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$4,956
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$4,948
$3.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$4,863
$0.041515
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$4,615
$0.020949
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$4,597
$0.063311
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$4,593
$0.077459
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$4,588
$0.154742
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$4,320
$0.249267
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$3,720
$0.007038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$3,573
$5.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$3,401
$0.000206
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$3,318
$0.003904
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$3,124
$0.003028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$3,103
$0.007204
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$2,972
$0.010293
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$2,897
$0.061292
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$2,864
$0.002373
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$2,637
$3.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$2,362
$0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$2,275
$0.028862
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$2,236
$0.000014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$2,078
$3.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$2,008
$0.065606
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,957
$0.029100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$1,951
$0.009102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$1,921
$0.000944
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$1,898
$0.000155
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$1,867
$0.152231
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$1,854
$0.003022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$1,840
$0.152535
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$1,830
$0.006783
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$1,560
$0.009117
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$1,424
$0.024713
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$1,424
$0.009083
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$1,410
$0.000899
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$1,403
$0.000392
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$1,402
$0.000092
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$1,394
$0.105510
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$1,365
$0.006839
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$1,299
$0.000164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$1,284
$0.104135
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$1,261
$0.017083
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$1,219
$0.151723
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$1,174
$0.000092
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$1,040
$0.042615
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$1,003
$0.023826
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$959
$0.000176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$946
$0.152644
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$911
$1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$871
$0.002198
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$855
$0.010311
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$854
$0.213336
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$823
$0.003836
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$736
$0.006792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$732
$0.014855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$729
$0.028870
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$691
$0.028840
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$653
$0.000900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$610
$0.065220
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$607
$0.000650
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$593
$0.009080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$582
$0.004493
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$579
$0.019149
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$572
$0.000085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$562
$0.000998
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$556
$0.000900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$554
$0.009129
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$520
$0.000491
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$513
$0.000155
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$512
$0.014474
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$495
$0.000057
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$472
$0.158790
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$471
$0.000898
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$470
$0.000092
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$464
$0.150898
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$456
$0.003557
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$450
$0.000332
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$446
$0.028839
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$443
$0.002209
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$436
$0.027089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$418
$0.012062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$415
$0.003101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$404
$0.019520
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$400
$0.006782
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$391
$0.143787
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$375
$0.004501
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$375
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$369
$0.157213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$360
$0.003764
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$360
$0.104254
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$348
$0.012788
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$339
$0.019130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$338
$0.000682
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$329
$0.003625
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$323
$0.007694
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$316
$0.000084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$315
$0.023568
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$312
$0.001415
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$306
$0.011866
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$242
$0.002194
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$238
$0.003820
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$236
$0.004489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$224
$0.000900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$205
$0.162299
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$196
$0.006726
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$192
$0.001670
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$164
$0.100187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$160
$0.014812
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$151
$0.052913
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$150
$0.000498
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$145
$0.000091
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$138
$0.019231
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$132
$0.117838
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$125
$0.000655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$119
$0.000655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$115
$0.443939
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$112
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$111
$0.207041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$108
$0.002291
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$99
$0.206816
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$97
$0.002455
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$95
$0.201871
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$88
$0.002764
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$88
$0.057475
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$88
$0.012384
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$80
$0.001386
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$73
$0.006710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$73
$0.012840
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$71
$0.003531
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$68
$0.026407
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
304
$68
$0.042798
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$65
$0.011772
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$65
$0.000697
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
$62
$31.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$61
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$55
$0.012766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$47
$0.014321
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$47
$0.000083
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$47
$0.003497
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$41
$0.278266
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
$37
$0.099672
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$37
$0.027250
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$36
$31.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$36
$0.007529
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$33
$0.002700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$33
$0.056464
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$33
$0.042553
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
$30
$0.000046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
$29
$0.002122
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$28
$0.001800
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$27
$0.001391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
$24
$0.001234
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$16
$0.014141
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$14
$0.000982
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$13
$0.023412
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$10
$0.000164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
330
$9
$0.000736
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$0.410552
$0.000327
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
332
$0.307525
$0.000245
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$0.087069
$0.000082
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.008729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.003953
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.006710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.008667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...