×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $355,982,477,835Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,551,833,844BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $355,982,477,835Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,551,833,844BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Satang Pro

$443,187 USD
40.02115415 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$252,800
$11,147.75
57.04%
92
Spot
Percentage
Gần đây
2
$91,684
$1.01
20.69%
114
Spot
Percentage
Gần đây
3
$87,800
$386.76
19.81%
77
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,501
$0.029602
0.79%
22
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,897
$4.50
0.43%
24
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,337
$5.44
0.30%
5
Spot
Percentage
Gần đây
7
$732
$0.360378
0.17%
9
Spot
Percentage
Gần đây
8
$710
$6.15
0.16%
9
Spot
Percentage
Gần đây
9
$597
$0.258700
0.13%
22
Spot
Percentage
Gần đây
10
$594
$10.49
0.13%
6
Spot
Percentage
Gần đây
11
$512
$2.46
0.12%
5
Spot
Percentage
Gần đây
12
$195
$0.249369
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
13
$189
$0.102643
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
14
$180
$0.079154
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
15
$148
$51.48
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
16
$119
$0.002928
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
17
$114
$26.00
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
18
$51
$5.15
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
19
$26
$0.035394
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
20
$0.916907
$61.13
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$244.44
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$2.72
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$5.47
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$93.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$70.62
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$1,898.42
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...