Rekeningku.com Rekeningku.com

$41,648,414 USD
819.91397810 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$54,053.30
$10,948,535
26.29%
500
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$4,220.99
$8,892,685
21.35%
350
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$74,791.43
$5,766,359
13.85%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.07
$4,672,556
11.22%
348
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.16
$2,411,428
5.79%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.4716
$1,850,403
4.44%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$639.33
$1,507,807
3.62%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$46.88
$1,203,306
2.89%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.01237
$979,395
2.35%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.43
$719,433
1.73%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$17.47
$445,428
1.07%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.1307
$357,643
0.86%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$1,393.95
$316,738
0.76%
253
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.6533
$272,652
0.65%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$817.51
$264,659
0.64%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.06
$250,622
0.60%
364
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$104.11
$209,094
0.50%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1.43
$179,796
0.43%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$41.92
$141,794
0.34%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.2865
$115,824
0.28%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
RankCặp
RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
1
1033
Gần đây
2
6280
Gần đây
3
100000
Gần đây