×
×
Các loại tiền điện tử:  7,764Các thị trường giao dịch:  33,384Vốn hóa thị trường:  $571,388,033,659Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $270,882,309,419BTC Chiếm Ưu Thế:  61.5%

Rekeningku.com

$18,754,614 USD
994.92729541 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,686,983
$18,846.27
35.66%
521
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,691,283
$599.81
9.02%
364
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,573,320
$23,337.27
8.39%
315
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,078,117
$0.998147
5.75%
426
Spot
Percentage
Gần đây
5
$868,777
$0.003912
4.63%
155
Spot
Percentage
Gần đây
6
$733,787
$2,152.09
3.91%
330
Spot
Percentage
Gần đây
7
$501,869
$15.42
2.68%
256
Spot
Percentage
Gần đây
8
$496,878
$0.034238
2.65%
166
Spot
Percentage
Gần đây
9
$459,739
$339.41
2.45%
241
Spot
Percentage
Gần đây
10
$346,832
$0.035155
1.85%
157
Spot
Percentage
Gần đây
11
$329,312
$0.666530
1.76%
173
Spot
Percentage
Gần đây
12
$326,910
$4.05
1.74%
195
Spot
Percentage
Gần đây
13
$300,159
$66.14
1.60%
275
Spot
Percentage
Gần đây
14
$289,407
$0.176270
1.54%
152
Spot
Percentage
Gần đây
15
$281,751
$206.14
1.50%
240
Spot
Percentage
Gần đây
16
$267,867
$11.61
1.43%
269
Spot
Percentage
Gần đây
17
$240,108
$3.53
1.28%
242
Spot
Percentage
Gần đây
18
$234,608
$15.75
1.25%
300
Spot
Percentage
Gần đây
19
$209,698
$5.10
1.12%
213
Spot
Percentage
Gần đây
20
$206,948
$1.31
1.10%
169
Spot
Percentage
Gần đây
21
$197,592
$87.77
1.05%
273
Spot
Percentage
Gần đây
22
$180,074
$8.79
0.96%
239
Spot
Percentage
Gần đây
23
$139,623
$84.10
0.74%
205
Spot
Percentage
Gần đây
24
$137,579
$0.370680
0.73%
220
Spot
Percentage
Gần đây
25
$129,866
$0.110708
0.69%
262
Spot
Percentage
Gần đây
26
$125,068
$20.11
0.67%
258
Spot
Percentage
Gần đây
27
$77,211
$0.449517
0.41%
195
Spot
Percentage
Gần đây
28
$72,697
$112.48
0.39%
241
Spot
Percentage
Gần đây
29
$70,245
$0.258203
0.37%
200
Spot
Percentage
Gần đây
30
$65,668
$125.78
0.35%
242
Spot
Percentage
Gần đây
31
$62,604
$0.350165
0.33%
214
Spot
Percentage
Gần đây
32
$60,277
$0.021503
0.32%
140
Spot
Percentage
Gần đây
33
$59,916
$597.90
0.32%
328
Spot
Percentage
Gần đây
34
$54,037
$0.025254
0.29%
125
Spot
Percentage
Gần đây
35
$42,010
$4.16
0.22%
189
Spot
Percentage
Gần đây
36
$41,252
$1.10
0.22%
140
Spot
Percentage
Gần đây
37
$37,404
$0.000644
0.20%
58
Spot
Percentage
Gần đây
38
$36,604
$10.05
0.20%
198
Spot
Percentage
Gần đây
39
$24,481
$17.01
0.13%
321
Spot
Percentage
Gần đây
40
$14,213
$0.997002
0.08%
297
Spot
Percentage
Gần đây
41
*** $9,899
*** $2.01
0.05%
138
Spot
Percentage
Gần đây
42
$873
$0.029711
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...