×
×
Các loại tiền điện tử:  6,397Các thị trường giao dịch:  25,152Vốn hóa thị trường:  $354,728,602,252Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,787,799,249BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%
Vốn hóa thị trường:  $354,728,602,252Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,787,799,249BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%Các loại tiền điện tử:  6,397Các thị trường giao dịch:  25,152

Rekeningku.com

$16,495,196 USD
1,417 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,083,396
$11,697.88
49.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,582,228
$387.96
9.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,540,780
$12.68
9.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$729,797
$0.067087
4.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$712,665
$1.01
4.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$626,319
$162.55
3.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$529,201
$291.75
3.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$471,152
$0.051846
2.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$295,708
$214.12
1.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$224,479
$3.09
1.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$206,465
$56.50
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$181,867
$14.09
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$172,040
$0.371157
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$157,554
$0.431032
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$142,646
$0.003429
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$138,597
$0.266784
0.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$129,595
$0.294476
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$71,264
$4.44
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$64,203
$1.68
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$60,903
$1.61
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$56,599
$598.75
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$54,467
$0.023882
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$52,509
$0.437156
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$48,150
$84.91
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$42,790
$0.020480
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$38,325
$0.103012
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$22,423
$0.476279
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$21,941
$10.40
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$21,761
$20.32
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$18,063
$91.85
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$15,547
$1.01
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$9,972
$0.000830
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...