×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $273,295,892,630Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,891,982,990BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $273,295,892,630Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,891,982,990BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

Polyx

$1,452,147 USD
151.21433271 BTC

Thông tin về Polyx

Launched in Nov 2018, Polyx is a centralized exchange based in Estonia. It supports USD, EUR, and RUB fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,011,687
$9,699.02
69.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$176,085
$9,568.37
12.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$60,607
$9,596.14
4.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$52,563
$238.21
3.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$52,167
$239.60
3.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$19,481
$45.94
1.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$19,330
$46.53
1.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14,660
$255.70
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$12,739
$255.21
0.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$12,040
$14.10
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$11,791
$14.01
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,867
$46.34
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,273
$0.998998
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,084
$254.55
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,806
$13.95
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$212.92
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$9,475.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...