Omgfin

$917,092,058 USD
18,767 BTC

Thông tin về Omgfin

Omgfin is building a trading system for digital assets focused on young investors and social networks. Its goal is to bring together a community of traders who share experiences and help each other achieve their individual profit goals.

Launched in Oct 2018, Omgfin is a centralized exchange based in Estonia. It has the following licenses.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$429,623,604
$49,009.14
46.85%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$190,705,593
$49,066.58
20.79%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$78,653,372
$181.05
8.58%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$51,965,413
$1,531.41
5.67%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$32,672,721
$182.08
3.56%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$21,710,058
$497.86
2.37%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$16,470,613
$37.81
1.80%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$11,713,964
$500.65
1.28%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$8,413,627
$1,539.01
0.92%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$7,540,560
$0.4102
0.82%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$6,719,414
$0.4571
0.73%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$4,868,482
$0.409
0.53%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$4,753,137
$10.19
0.52%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$3,891,308
$10.19
0.42%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$3,118,730
$0.4601
0.34%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$3,047,946
$0.05033
0.33%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,891,064
$30.05
0.32%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$2,785,090
$27.83
0.30%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$2,649,395
$0.2126
0.29%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2,332,250
$10.89
0.25%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$2,265,880
$0.02151
0.25%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,997,702
$10.29
0.22%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,991,611
$1.23
0.22%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1,920,471
$27.82
0.21%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,843,389
$10.72
0.20%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,700,871
$1.34
0.19%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,480,656
$30.03
0.16%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,222,751
$1.24
0.13%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1,080,775
$1.23
0.12%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,031,120
$0.4701
0.11%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
*** $914,428
*** $2.11
0.10%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$809,229
$0.4087
0.09%
300
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
*** $746,629
*** $0.367
0.08%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$707,800
$0.393
0.08%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$585,654
$0.5763
0.06%
274
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$537,149
$0.3071
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
885 giờ trước
37
$467,854
$0.4719
0.05%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
*** $454,900
*** $0.3672
0.05%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$450,512
$1.85
0.05%
310
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$433,023
$0.4722
0.05%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$412,412
$1.00
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$410,699
$498.66
0.04%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$391,026
$0.458
0.04%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$388,635
$27.87
0.04%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$378,493
$0.5742
0.04%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$377,836
$0.3647
0.04%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$373,072
$181.16
0.04%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
*** $339,932
*** $2.06
0.04%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$327,998
$0.4906
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
885 giờ trước
50
$305,129
$1.06
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$301,947
$2,089.29
0.03%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$295,475
$1.34
0.03%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$280,723
$0.3942
0.03%
293
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$274,853
$0.4579
0.03%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$253,079
$30.14
0.03%
424
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$249,918
$28.16
0.03%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$240,078
$37.66
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$231,661
$0.5759
0.03%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$224,597
$1.20
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$212,257
$0.09822
0.02%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$206,850
$0.2128
0.02%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$200,447
$2,079.80
0.02%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$196,372
$0.11
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$173,501
$10.85
0.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$169,878
$1.20
0.02%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$169,599
$1.85
0.02%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$164,758
$0.9871
0.02%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$152,293
$0.6803
0.02%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$150,643
$0.4691
0.02%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$149,237
$0.6515
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$145,806
$0.3811
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$141,232
$0.6411
0.02%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$140,880
$0.4598
0.02%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$129,120
$29.85
0.01%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$123,398
$0.3784
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$122,353
$0.6844
0.01%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$117,765
$0.3775
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
885 giờ trước
78
$114,566
$0.3792
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$107,132
$0.08643
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$105,435
$0.02199
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$104,994
$1.86
0.01%
323
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$104,692
$0.09909
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$102,489
$0.6754
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$102,432
$10.93
0.01%
471
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$96,576
$0.3809
0.01%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$94,922
$1.20
0.01%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$86,795
$0.6492
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$77,811
$0.9873
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$76,038
$1.21
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$75,095
$1.06
0.01%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$75,037
$0.2149
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$74,877
$0.4696
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$68,316
$0.08552
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$66,639
$0.1334
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$53,754
$1.06
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$53,540
$0.1352
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$49,597
$0.02223
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$48,107
$0.3806
0.01%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$46,111
$181.72
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$45,545
$0.9913
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$43,795
$0.2852
0.00%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$41,396
$0.9862
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$39,260
$0.1116
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$36,218
$2,082.35
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$35,187
$0.68
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$34,872
$0.09905
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$32,471
$1.34
0.00%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$28,639
$0.9837
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$26,325
$0.2815
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$25,675
$3.72
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$23,699
$0.1331
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$23,135
$37.58
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$22,018
$0.2805
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$18,567
$0.6021
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$18,227
$497.92
0.00%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$17,399
$0.001466
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$17,386
$0.05131
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$15,053
$0.05133
0.00%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$13,556
$0.05372
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$12,560
$1.85
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$11,427
$0.609
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$10,036
$0.3806
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$9,168
$3.72
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$7,205
$0.08884
0.00%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$6,894
$3.73
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$6,584
$0.6108
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$4,302
$0.003421
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$2,559
$0.003019
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$1,855
$0.05009
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$1,648
$0.00118
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$1,618
$0.001961
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$1,415
$0.05035
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$1,217
$0.9913
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$1,136
$0.0009773
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$859
$0.001239
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
*** $848
*** $0.001955
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$385
$0.00169
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$308
$0.001967
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$234
$0.02095
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$163
$0.007819
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$154
$0.00167
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$140
$0.008076
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$102
$0.003074
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...