×
×
Các loại tiền điện tử:  7,224Các thị trường giao dịch:  30,373Vốn hóa thị trường:  $345,810,239,397Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,891,241,361BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $345,810,239,397Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,891,241,361BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,224Các thị trường giao dịch:  30,373

Omgfin

$488,404,867 USD
45,378 BTC

Thông tin về Omgfin

Omgfin is building a trading system for digital assets focused on young investors and social networks. Its goal is to bring together a community of traders who share experiences and help each other achieve their individual profit goals.

Launched in Oct 2018, Omgfin is a centralized exchange based in Estonia. It has the following licenses.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$186,259,589
$10,771.58
38.14%
249
Spot
Percentage
Gần đây
2
$95,254,593
$10,751.22
19.50%
288
Spot
Percentage
Gần đây
3
$87,510,882
$9.83
17.92%
439
Spot
Percentage
Gần đây
4
$30,194,611
$357.16
6.18%
223
Spot
Percentage
Gần đây
5
$19,511,242
$45.37
3.99%
145
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,778,866
$226.96
2.00%
159
Spot
Percentage
Gần đây
7
$8,585,965
$45.44
1.76%
149
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,565,828
$19.38
1.75%
236
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,807,743
$5.38
1.60%
262
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,407,914
$227.15
1.11%
160
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,436,908
$0.241219
0.70%
98
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,227,164
$6.71
0.66%
526
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,040,902
$356.92
0.42%
175
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,745,886
$6.75
0.36%
431
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,614,667
$0.240887
0.33%
153
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,553,351
$0.026133
0.32%
50
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,447,975
$14.01
0.30%
134
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,379,172
$0.072922
0.28%
139
Spot
Percentage
Gần đây
19
$862,314
$0.072807
0.18%
65
Spot
Percentage
Gần đây
20
$861,889
$14.06
0.18%
190
Spot
Percentage
Gần đây
21
$827,579
$9.86
0.17%
348
Spot
Percentage
Gần đây
22
$742,715
$9.79
0.15%
408
Spot
Percentage
Gần đây
23
$590,313
$1.26
0.12%
167
Spot
Percentage
Gần đây
24
$542,085
$0.309103
0.11%
129
Spot
Percentage
Gần đây
25
$535,562
$0.315532
0.11%
135
Spot
Percentage
Gần đây
26
$499,336
$0.214549
0.10%
126
Spot
Percentage
Gần đây
27
$495,708
$0.398233
0.10%
124
Spot
Percentage
Gần đây
28
$405,683
$1.00
0.08%
133
Spot
Percentage
Gần đây
29
$338,552
$1.61
0.07%
78
Spot
Percentage
Gần đây
30
$323,832
$0.315710
0.07%
136
Spot
Percentage
Gần đây
31
$296,890
$1.60
0.06%
351
Spot
Percentage
Gần đây
32
$285,622
$1.26
0.06%
351
Spot
Percentage
Gần đây
33
$265,920
$0.316924
0.05%
102
Spot
Percentage
Gần đây
34
$244,761
$0.019358
0.05%
31
Spot
Percentage
Gần đây
35
$233,815
$0.217283
0.05%
243
Spot
Percentage
Gần đây
36
$221,545
$0.214506
0.05%
76
Spot
Percentage
Gần đây
37
$205,656
$0.308972
0.04%
122
Spot
Percentage
Gần đây
38
$205,331
$1.26
0.04%
138
Spot
Percentage
Gần đây
39
$205,029
$0.213810
0.04%
111
Spot
Percentage
Gần đây
40
$196,139
$0.240845
0.04%
161
Spot
Percentage
Gần đây
41
$170,472
$227.52
0.03%
272
Spot
Percentage
Gần đây
42
$160,628
$0.073011
0.03%
155
Spot
Percentage
Gần đây
43
$148,636
$14.00
0.03%
194
Spot
Percentage
Gần đây
44
$147,328
$0.217452
0.03%
111
Spot
Percentage
Gần đây
45
$143,787
$0.245804
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
46
$138,960
$10.00
0.03%
233
Spot
Percentage
Gần đây
47
$138,248
$0.068182
0.03%
61
Spot
Percentage
Gần đây
48
$130,608
$19.36
0.03%
314
Spot
Percentage
Gần đây
49
$121,232
$0.067107
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
50
$113,627
$0.218907
0.02%
279
Spot
Percentage
Gần đây
51
$113,603
$0.629128
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
52
$99,184
$0.309569
0.02%
273
Spot
Percentage
Gần đây
53
$95,000
$45.48
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
54
$94,304
$0.399592
0.02%
93
Spot
Percentage
Gần đây
55
$85,408
$0.039361
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
56
$85,083
$516.69
0.02%
268
Spot
Percentage
Gần đây
57
$82,190
$0.004194
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
58
$80,642
$0.068327
0.02%
96
Spot
Percentage
Gần đây
59
$68,112
$0.216713
0.01%
168
Spot
Percentage
Gần đây
60
$66,873
$0.068040
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
61
$58,877
$14.27
0.01%
216
Spot
Percentage
Gần đây
62
$55,118
$0.629518
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
63
$53,858
$514.07
0.01%
219
Spot
Percentage
Gần đây
64
$51,490
$0.235222
0.01%
195
Spot
Percentage
Gần đây
65
$51,464
$0.067446
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
66
$44,480
$0.039299
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
67
$42,820
$1.02
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
68
$41,891
$0.234931
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
69
$34,349
$0.239772
0.01%
159
Spot
Percentage
Gần đây
70
$32,890
$0.125595
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
71
$32,268
$0.089641
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
72
$31,381
$0.162957
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
73
$28,058
$0.640872
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
74
$26,960
$1.50
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
75
$26,517
$0.089476
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
76
$25,489
$1.29
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
77
$25,447
$0.024043
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
78
$25,112
$0.128837
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
79
$24,424
$0.014626
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
80
$24,410
$1.49
0.00%
270
Spot
Percentage
Gần đây
81
$24,345
$1.64
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
82
$23,733
$2.59
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
83
$23,720
$0.160992
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
84
$23,719
$0.103887
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
85
$21,372
$0.004218
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
86
$19,836
$0.023982
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
87
$19,371
$0.019467
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
88
$19,359
$0.629551
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
89
$19,250
$0.522445
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
90
$18,275
$0.129027
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
91
$16,590
$0.102659
0.00%
165
Spot
Percentage
Gần đây
92
$16,374
$1.50
0.00%
310
Spot
Percentage
Gần đây
93
$16,153
$0.521332
0.00%
216
Spot
Percentage
Gần đây
94
$15,589
$0.039088
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
95
$14,791
$1.60
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
96
$13,636
$0.038070
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
97
$13,203
$0.103625
0.00%
133
Spot
Percentage
Gần đây
98
$13,172
$46.48
0.00%
153
Spot
Percentage
Gần đây
99
$13,063
$0.217260
0.00%
140
Spot
Percentage
Gần đây
100
$12,428
$0.234552
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
101
$12,109
$0.021401
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
102
$11,913
$0.161051
0.00%
139
Spot
Percentage
Gần đây
103
$11,520
$0.038156
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
104
$11,273
$0.161408
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
105
$11,266
$0.217452
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
106
$11,052
$0.519083
0.00%
222
Spot
Percentage
Gần đây
107
$10,660
$19.41
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
108
$10,473
$0.400478
0.00%
137
Spot
Percentage
Gần đây
109
$10,296
$0.004291
0.00%
278
Spot
Percentage
Gần đây
110
$9,828
$0.102547
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
111
$9,313
$0.021321
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
112
$9,083
$0.284802
0.00%
146
Spot
Percentage
Gần đây
113
$9,061
$0.102919
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
114
$8,042
$0.026563
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
115
$7,976
$0.019439
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
116
$7,898
$514.15
0.00%
326
Spot
Percentage
Gần đây
117
$7,565
$232.07
0.00%
272
Spot
Percentage
Gần đây
118
$7,219
$0.026616
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
119
$6,705
$0.038117
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
120
$6,395
$3.07
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5,992
$2.60
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
122
$5,552
$0.016884
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
123
$5,478
$0.284880
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
124
$5,434
$0.016931
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,947
$0.021447
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,767
$0.010930
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,454
$0.026797
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3,193
$0.103304
0.00%
119
Spot
Percentage
Gần đây
129
$2,876
$0.282839
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
130
$2,855
$0.012570
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
131
$2,571
$0.000215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$2,158
$0.089548
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,069
$0.024302
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
134
$1,501
$0.000860
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,158
$1.00
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,008
$0.025930
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
137
$807
$0.025865
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
138
$579
$0.000538
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$533
$0.070069
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$440
$0.000473
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
141
$400
$0.000308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$200
$0.000309
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
*** $177
*** $0.000430
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$108
$0.000140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$46
$0.000213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$22
$0.000141
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$21
$0.000211
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$14
$0.000473
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...