Oasis

$434,748 USD
11.88308230 BTC

Thông tin về Oasis

Oasis describes itself as a platform for decentralized finance. Use it to exchange tokens, borrow Dai, and earn savings — all in one place.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$434,748
$1,370.00
100.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $?
*** $0
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...