×
×
Các loại tiền điện tử:  7,187Các thị trường giao dịch:  30,052Vốn hóa thị trường:  $341,653,569,051Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,696,360,756BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%
Vốn hóa thị trường:  $341,653,569,051Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,696,360,756BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%Các loại tiền điện tử:  7,187Các thị trường giao dịch:  30,052

Nash Exchange

$139,156 USD
13.03824301 BTC

Thông tin về Nash Exchange

Nash Exchange is a non-custodial digital asset exchange. According to the Nash team, the system allows for non-custodial Bitcoin trading as the first in the industry by adopting state-channels. Nash is fully regulated by the FMA in Liechtenstein.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$63,227
$10,681.87
45.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$30,117
$351.40
21.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$26,908
$351.55
19.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,211
$0.160196
5.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,649
$20.75
4.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,926
$10.25
1.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,740
$20.97
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$992
$1.01
0.71%
-
Spot
Percentage
13 giờ trước
9
$245
$10.19
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$222
$0.158973
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$201
$0.920526
0.14%
-
Spot
Percentage
122 giờ trước
12
$27
$0.232539
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$23
$0.231189
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
*** $21
*** $2.51
0.01%
-
Spot
Percentage
24 giờ trước
15
$14
$0.477532
0.01%
-
Spot
Percentage
610 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...