×
×
Các loại tiền điện tử:  6,432Các thị trường giao dịch:  25,816Vốn hóa thị trường:  $355,255,808,616Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,456,246,381BTC Chiếm Ưu Thế:  60.0%
Vốn hóa thị trường:  $355,255,808,616Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,456,246,381BTC Chiếm Ưu Thế:  60.0%Các loại tiền điện tử:  6,432Các thị trường giao dịch:  25,816

Lukki Exchange

$2,513,106 USD
217.73214376 BTC

Thông tin về Lukki Exchange

Lukki is a user-friendly exchange platform with gamification elements Lukki was launched in Hong Kong at the beginning of 2019. Lukki platform has introduced IEO launchpad, lending program and currently develops a one of a kind gamification system to make the trading process easier and more exciting.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,322,146
$12,266.56
92.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$100,737
$312.98
4.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$77,506
$0.003824
3.08%
3
Spot
Percentage
Gần đây
4
$12,068
$0.000193
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,615
$0.023444
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$0.029102
$132.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.282324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$11,774.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$395.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.106614
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.184637
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.025160
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.449306
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.008210
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.248419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.629613
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.094963
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.001116
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.420308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.017785
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.117136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.024703
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.000777
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.007851
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.282321
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...