Lukki Exchange

$18,451,720 USD
956.92705102 BTC

Thông tin về Lukki Exchange

Lukki is a user-friendly exchange platform with gamification elements Lukki was launched in Hong Kong at the beginning of 2019. Lukki platform has introduced IEO launchpad, lending program and currently develops a one of a kind gamification system to make the trading process easier and more exciting.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,936,044
$585.41
64.69%
8
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,323,837
$18,152.99
12.59%
10
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,153,155
$554.05
11.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,541,940
$557.52
8.36%
7
Spot
Percentage
Gần đây
5
$82,652
$0.237317
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$78,077
$0.003976
0.42%
3
Spot
Percentage
Gần đây
7
$64,930
$0.235037
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$62,312
$0.024346
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $58,990
*** $0.056368
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$53,023
$0.093247
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$49,662
$0.421870
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$30,461
$0.005349
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$25,940
$0.024768
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$18,859
$0.000204
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$14,129
$0.000577
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$11,989
$0.092055
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,617
$0.001930
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.004955
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $?
*** $0.993499
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$17,963.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.019267
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.000579
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $?
*** $0.414621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $0.677807
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.184407
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...