×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $395,057,586,516Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,002,522,571BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $395,057,586,516Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,002,522,571BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

Kryptono

$87,195,724 USD
6,713 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$49,095,375
$10,500.41
56.30%
11
Spot
Percentage
Gần đây
2
$19,548,064
$428.57
22.42%
10
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $8,375,883
*** $1.22
9.61%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $2,166,446
*** $0.086250
2.48%
3
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,328,887
$408.44
1.52%
3
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $894,301
*** $6.54
1.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $867,571
*** $0.230919
0.99%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $851,265
*** $4.25
0.98%
4
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $777,882
*** $0.115905
0.89%
1
Spot
Percentage
Gần đây
10
$688,474
$522.24
0.79%
11
Spot
Percentage
Gần đây
11
$564,008
$9,621.54
0.65%
1
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $474,337
*** $0.061893
0.54%
4
Spot
Percentage
Gần đây
13
$325,353
$0.022472
0.37%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
*** $307,584
*** $0.484877
0.35%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$275,823
$0.002352
0.32%
2
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $182,637
*** $0.126950
0.21%
21
Spot
Percentage
Gần đây
17
$155,341
$0.001255
0.18%
1
Spot
Percentage
Gần đây
18
$144,152
$0.000163
0.17%
1
Spot
Percentage
Gần đây
19
$124,454
$0.002208
0.14%
8
Spot
Percentage
Gần đây
20
$50,251
$1.00
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.011141
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$108.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.001819
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.004325
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.000225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.000520
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.088189
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.001041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.000821
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.100145
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.000650
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
*** $?
*** $5,498.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
*** $?
*** $683.56
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.004676
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...