×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690Vốn Hóa Thị Trường:  $272,617,721,189Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,848,406,797BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,617,721,189Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,848,406,797BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690

Kryptono

$63,999,691 USD
6,619 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$46,118,210
$9,652.03
72.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$11,185,569
$243.85
17.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,717,212
$0.241864
2.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $986,492
*** $0.143223
1.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$772,530
$243.45
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$588,584
$2.93
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$586,291
$9,652.79
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$487,800
$0.018152
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$457,950
$3.24
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$322,076
$243.41
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$247,308
$0.001062
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $233,325
*** $0.362814
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$216,518
$0.000131
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$208,951
$0.055207
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$204,516
$0.000197
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$197,739
$0.001633
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$164,494
$0.013507
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$160,322
$0.011200
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$138,711
$0.017915
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$132,099
$0.001100
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$64,170
$0.001545
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$57,415
$0.044607
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$51,788
$0.879822
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$217.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$113,115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.000483
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000386
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.756965
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.002574
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.001352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.000488
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$64.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.000772
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.065463
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...