×
×
Các loại tiền điện tử:  7,486Các thị trường giao dịch:  31,787Vốn hóa thị trường:  $392,308,074,843Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,461,816,476BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%
Vốn hóa thị trường:  $392,308,074,843Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,461,816,476BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%Các loại tiền điện tử:  7,486Các thị trường giao dịch:  31,787

Huobi Indonesia

$257,528 USD
20.03382502 BTC

Thông tin về Huobi Indonesia

Headquartered in Jakarta, Huobi Indonesia is a digital asset exchange platform based on Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of 100+ digital asset pairs including fiat-crypto trading, crypto-crypto trading. It shares Huobi's trading depth.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$120,353
$411.90
46.73%
305
Spot
Percentage
Gần đây
2
$45,163
$270.70
17.54%
246
Spot
Percentage
Gần đây
3
$29,572
$26.10
11.48%
235
Spot
Percentage
Gần đây
4
$25,931
$12,860.01
10.07%
916
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,657
$65.64
3.75%
128
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,152
$0.027315
1.61%
241
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,800
$11.46
1.09%
280
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,166
$1,910.73
0.84%
255
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,069
$2.33
0.80%
151
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,782
$3.95
0.69%
103
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,547
$0.001205
0.60%
4
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,482
$0.064368
0.58%
6
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,420
$2.67
0.55%
242
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,341
$168.52
0.52%
416
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,335
$12.77
0.52%
133
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,196
$4.29
0.46%
232
Spot
Percentage
Gần đây
17
$875
$1.03
0.34%
-
Spot
Percentage
47 ngày trước
18
$866
$0.005173
0.34%
5
Spot
Percentage
Gần đây
19
$694
$14,036.25
0.27%
246
Spot
Percentage
Gần đây
20
$530
$0.016918
0.21%
4
Spot
Percentage
Gần đây
21
$481
$55.13
0.19%
159
Spot
Percentage
Gần đây
22
$440
$0.402025
0.17%
64
Spot
Percentage
Gần đây
23
$412
$0.000503
0.16%
11
Spot
Percentage
Gần đây
24
$407
$0.105812
0.16%
4
Spot
Percentage
Gần đây
25
$288
$2.67
0.11%
273
Spot
Percentage
Gần đây
26
$286
$0.416640
0.11%
64
Spot
Percentage
Gần đây
27
$256
$0.013694
0.10%
22
Spot
Percentage
Gần đây
28
$232
$0.259995
0.09%
210
Spot
Percentage
Gần đây
29
$202
$270.45
0.08%
184
Spot
Percentage
Gần đây
30
$198
$11.21
0.08%
215
Spot
Percentage
Gần đây
31
$156
$0.004061
0.06%
60
Spot
Percentage
Gần đây
32
$31
$2.67
0.01%
183
Spot
Percentage
Gần đây
33
$21
$27.74
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
34
$19
$0.109197
0.01%
258
Spot
Percentage
Gần đây
35
$13
$411.72
0.01%
279
Spot
Percentage
Gần đây
36
$13
$0.025856
0.01%
182
Spot
Percentage
Gần đây
37
$13
$0.004693
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
38
$9
$0.089895
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$4.53
0.00%
225
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$4.53
0.00%
130
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.027288
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$4.53
0.00%
287
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$5.48
0.00%
236
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.005619
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.259790
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$168.52
0.00%
134
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$11,538.42
0.00%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
48
$?
$5.48
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$388.25
0.00%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
50
$?
$0.109135
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$3.13
0.00%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
52
$?
$5.07
0.00%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
53
$?
$195.08
0.00%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
54
*** $?
*** $0.006460
0.00%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
55
$?
$0.558991
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.096402
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$18.62
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.009122
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$5.46
0.00%
172
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.386909
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.032988
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$98.11
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.019721
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.184695
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.315333
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.055659
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$3.06
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$29.24
0.00%
175
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.182293
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $?
*** $0.502231
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.000339
0.00%
157
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$3.03
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$26.09
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...