×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $272,980,470,839Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,478,175,010BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,980,470,839Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,478,175,010BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

Huobi Indonesia

$1,036,840 USD
108.00818226 BTC

Thông tin về Huobi Indonesia

Headquartered in Jakarta, Huobi Indonesia is a digital asset exchange platform based on Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of 100+ digital asset pairs including fiat-crypto trading, crypto-crypto trading. It shares Huobi's trading depth.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$195,940
$9,601.84
18.90%
0
Spot
Percentage
Gần đây
2
$139,969
$9,758.97
13.50%
119
Spot
Percentage
Gần đây
3
$133,765
$0.005699
12.90%
38
Spot
Percentage
Gần đây
4
$97,649
$1.02
9.42%
97
Spot
Percentage
Gần đây
5
$92,589
$4.34
8.93%
71
Spot
Percentage
Gần đây
6
$92,449
$244.33
8.92%
89
Spot
Percentage
Gần đây
7
$91,705
$2.85
8.84%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$51,928
$0.006392
5.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$31,579
$2.82
3.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$28,344
$198.86
2.73%
34
Spot
Percentage
Gần đây
11
$16,802
$255.62
1.62%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$14,204
$0.005207
1.37%
63
Spot
Percentage
Gần đây
13
$12,623
$0.000608
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$8,999
$240.02
0.87%
153
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,989
$4.28
0.77%
194
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,462
$46.58
0.33%
68
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,958
$0.562227
0.29%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,857
$0.007945
0.28%
6
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,197
$0.085934
0.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,954
$0.016508
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,727
$0.108059
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,379
$0.005616
0.13%
59
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,355
$4.35
0.13%
175
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,032
$6.83
0.10%
221
Spot
Percentage
Gần đây
25
$455
$0.202798
0.04%
135
Spot
Percentage
Gần đây
26
$349
$0.001271
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$276
$0.133596
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$242
$0.069602
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$35
$0.016707
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
30
$28
$239.78
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$52.30
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$1.78
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.085855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$11.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.090633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$6.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$193.98
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.016693
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.202599
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$2.82
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$255.57
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$4.28
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$4.30
0.00%
252
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$2.83
0.00%
324
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...