Honeyswap

$108,303,330 USD
1,874 BTC

Thông tin về Honeyswap

1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals that increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability. Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$749.89
$28,897,018
26.68%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$723.52
$25,726,826
23.75%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,658.18
$21,298,958
19.67%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$911.17
$19,293,952
17.81%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$891.15
$6,396,842
5.91%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.00
$2,043,132
1.89%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$356.50
$1,545,896
1.43%
-
Giao ngay
Percentage
928 giờ trước
8
$0.1324
$1,039,715
0.96%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3,607.63
$1,039,270
0.96%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$43.14
$961,601
0.89%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$3,520.51
$535,610
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$846.70
$399,211
0.37%
-
Giao ngay
Percentage
553 giờ trước
13
$890.25
$385,578
0.36%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1,353.72
$216,755
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$536.64
$122,361
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
*** $0.03938
*** $91,068
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
144 ngày trước
17
$41.47
$86,532
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1,007.56
$53,186
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$41.20
$21,085
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.01616
$20,034
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...