×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $330,500,495,827Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,440,083,058BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $330,500,495,827Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,440,083,058BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

GOPAX

$8,047,268 USD
770.10227680 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,662,431
$10,527.95
33.08%
290
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,569,424
$0.598707
19.50%
77
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,102,526
$342.18
13.70%
210
Spot
Percentage
Gần đây
4
$724,834
$0.097016
9.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
5
$464,520
$350.79
5.77%
97
Spot
Percentage
Gần đây
6
$360,299
$0.233027
4.48%
200
Spot
Percentage
Gần đây
7
$270,349
$764.42
3.36%
58
Spot
Percentage
Gần đây
8
$206,658
$0.912479
2.57%
96
Spot
Percentage
Gần đây
9
$148,114
$2.56
1.84%
178
Spot
Percentage
Gần đây
10
$129,567
$2,808.03
1.61%
103
Spot
Percentage
Gần đây
11
$84,910
$0.070373
1.06%
144
Spot
Percentage
Gần đây
12
$66,984
$2.60
0.83%
74
Spot
Percentage
Gần đây
13
$66,898
$9.43
0.83%
72
Spot
Percentage
Gần đây
14
$63,127
$1.15
0.78%
101
Spot
Percentage
Gần đây
15
$55,984
$8.88
0.70%
98
Spot
Percentage
Gần đây
16
$46,022
$576.76
0.57%
160
Spot
Percentage
Gần đây
17
$46,013
$49.50
0.57%
69
Spot
Percentage
Gần đây
18
$43,381
$0.000857
0.54%
126
Spot
Percentage
Gần đây
19
$27,452
$216.15
0.34%
120
Spot
Percentage
Gần đây
20
$20,151
$0.223730
0.25%
102
Spot
Percentage
Gần đây
21
$16,212
$44.38
0.20%
77
Spot
Percentage
Gần đây
22
$15,247
$2.25
0.19%
64
Spot
Percentage
Gần đây
23
$9,276
$813.48
0.12%
183
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,830
$364.41
0.07%
142
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,219
$0.032712
0.05%
9
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,531
$3.60
0.04%
85
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,430
$0.013954
0.04%
52
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,134
$0.048809
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,120
$32.41
0.04%
77
Spot
Percentage
Gần đây
30
*** $2,827
*** $0.004648
0.04%
32
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,609
$0.005595
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,393
$2.64
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,935
$0.000475
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,863
$447.63
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,611
$0.911619
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,325
$0.152367
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,183
$0.628406
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,172
$0.023415
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,142
$0.001937
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,103
$84.40
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
41
$991
$0.009400
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
42
$814
$0.087891
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
43
$765
$0.022778
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
44
$705
$0.042095
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
45
$689
$52.64
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
46
$671
$0.094691
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
47
$624
$0.647332
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
48
$353
$0.037877
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
49
$348
$0.361548
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
50
$332
$0.293434
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
51
$284
$558.44
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
52
$259
$0.021486
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
53
$107
$0.025825
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$59
$0.034824
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
55
$49
$0.032210
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
56
$49
$20.79
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$46
$0.148063
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
58
$44
$0.193515
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
59
$43
$51.78
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
60
*** $41
*** $0.232161
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
61
$29
$2.73
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
62
$29
$0.172238
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
63
$28
$0.044027
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$20
$4.24
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
65
$17
$3.10
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
66
$15
$13.60
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
67
$11
$0.258239
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
68
$10
$42.76
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
69
$8
$0.003663
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
70
$4
$0.091087
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $4
*** $3.27
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
72
*** $2
*** $0.002301
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
*** $2
*** $2.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$2
$3.20
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
75
*** $1
*** $0.041726
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
76
*** $?
*** $0.000732
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.013595
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $?
*** $0.010981
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
*** $?
*** $0.002196
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
80
*** $?
*** $0.125492
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
*** $?
*** $0.005229
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...