×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,702,586,207Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,074,522,453BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,702,586,207Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,074,522,453BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

GOPAX

$7,466,245 USD
846.06532014 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,246,307
$8,702.04
43.48%
276
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,712,164
$2.33
22.93%
103
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,160,603
$2,607.37
15.54%
105
Spot
Percentage
Gần đây
4
$535,123
$197.18
7.17%
224
Spot
Percentage
Gần đây
5
$461,861
$0.191169
6.19%
205
Spot
Percentage
Gần đây
6
$166,558
$2.46
2.23%
191
Spot
Percentage
Gần đây
7
$114,677
$225.18
1.54%
184
Spot
Percentage
Gần đây
8
$18,861
$0.063885
0.25%
101
Spot
Percentage
Gần đây
9
$13,133
$0.011933
0.18%
31
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,689
$41.44
0.09%
68
Spot
Percentage
Gần đây
11
$5,071
$0.194984
0.07%
18
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,186
$0.004058
0.04%
23
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,011
$0.002018
0.04%
14
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,803
$0.027592
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,506
$0.711911
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,504
$0.026869
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,405
$0.006307
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,333
$0.210651
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,136
$0.178830
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,069
$0.016560
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
21
$904
$0.284115
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
22
$726
$0.024353
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
23
$723
$1.56
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
24
$612
$0.000811
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
25
$530
$0.317722
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
26
$528
$176.38
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
27
$465
$0.004672
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
28
$454
$1.62
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
29
$441
$0.088277
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
30
$440
$0.207242
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
31
$344
$0.002963
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
32
$321
$0.090267
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
33
$281
$0.925982
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
34
$228
$0.012964
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
35
$221
$0.221647
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
36
$181
$0.440944
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
37
$136
$1.14
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
38
$127
$0.036488
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
39
$119
$0.194822
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
40
$111
$1.59
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
41
$98
$0.077726
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
42
$94
$0.052683
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
43
$81
$1,617.77
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
$64
$0.000592
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
45
$59
$5.15
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
46
$55
$0.002952
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
47
*** $34
*** $0.449340
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
48
$34
$0.101106
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
49
$25
$0.050556
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$21
$45.13
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
51
$19
$325.11
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
52
$18
$0.897861
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$17
$2.78
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$13
$0.120466
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
55
$13
$0.010764
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
56
$11
$0.011943
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
57
$11
$12.05
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
58
$11
$0.270396
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
59
$10
$0.214963
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
60
$10
$0.013757
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
61
$9
$0.182551
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$9
$0.121546
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$8
$0.009348
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
64
$5
$1.22
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
65
$5
$0.194015
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
66
$4
$29.87
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2
$35.28
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1
$0.809500
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
*** $1
*** $774.25
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $1
*** $202.22
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
71
$0.881887
$8.82
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
72
$0.876409
$0.012148
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.706366
$0.101112
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.359657
$0.018872
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.171890
$1.72
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.153696
$0.000176
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
*** $0.060385
*** $0.000088
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$0.030866
$0.030866
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
79
$0.009697
$0.008819
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
80
$0.006280
$0.001587
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
81
*** $0.000012
*** $0.008819
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...