GOPAX

$50,609,926 USD
1,019 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$16,544,164
$50,496.38
32.69%
302
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$12,303,879
$5.33
24.31%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$6,794,880
$1,588.52
13.43%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$3,139,983
$0.4612
6.20%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,340,490
$0.001669
4.62%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
*** $1,882,520
*** $61,376.90
3.72%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
*** $1,173,537
*** $3,475.31
2.32%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$1,111,799
$1.36
2.20%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1,103,613
$0.4261
2.18%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1,052,879
$3.91
2.08%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
*** $898,789
*** $0.4590
1.78%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$714,138
$0.005439
1.41%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$540,284
$528.32
1.07%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $539,094
*** $0.00009455
1.07%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$479,121
$7.43
0.95%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$443,579
$0.3651
0.88%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$366,170
$0.2421
0.72%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$358,000
$50,180.63
0.71%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$308,490
$190.07
0.61%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$271,381
$0.000004092
0.54%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$208,217
$0.09731
0.41%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$196,739
$0.7836
0.39%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$190,558
$0.2294
0.38%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$187,886
$0.0009819
0.37%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$186,551
$592.80
0.37%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$157,596
$3.46
0.31%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$156,606
$30.09
0.31%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
*** $150,923
*** $0.002935
0.30%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
*** $129,328
*** $0.05688
0.26%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$125,725
$0.1251
0.25%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$114,699
$0.05479
0.23%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$94,600
$52.61
0.19%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$90,543
$0.7458
0.18%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$84,253
$0.000004625
0.17%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$77,984
$0.1600
0.15%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$75,881
$28.90
0.15%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$63,128
$0.07383
0.12%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$52,045
$0.04536
0.10%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$50,049
$0.0006885
0.10%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$46,847
$4.90
0.09%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$46,481
$0.04714
0.09%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$45,937
$2,178.21
0.09%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$43,839
$5.66
0.09%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$43,157
$0.000007738
0.09%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$34,673
$6.45
0.07%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$33,685
$1,546.33
0.07%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$33,294
$5.32
0.07%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$31,517
$134.21
0.06%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$26,320
$1.45
0.05%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$25,251
$0.002713
0.05%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$24,030
$0.06324
0.05%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$19,120
$0.2729
0.04%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$18,236
$0.3858
0.04%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$15,216
$1.90
0.03%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$14,548
$0.0008912
0.03%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$14,519
$5.09
0.03%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$11,514
$0.08734
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$10,825
$0.1339
0.02%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$9,712
$0.01122
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$8,317
$67.77
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
72 ngày trước
61
$8,200
$0.05786
0.02%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$8,062
$82.89
0.02%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$6,812
$0.3688
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$6,791
$0.002781
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$6,659
$5.21
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
*** $6,095
*** $19.74
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$5,158
$0.01156
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$4,950
$0.1690
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$4,755
$0.4269
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$4,604
$29.57
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$3,961
$0.2669
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$3,175
$0.01877
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$2,920
$135.19
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$2,908
$0.1177
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$2,359
$0.08094
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$300
$0.04289
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$281
$7.43
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
*** $236
*** $0.8921
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$109
$0.1986
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$105
$0.7508
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$105
$5.47
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$97
$2,264.28
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$93
$0.08678
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
*** $89
*** $14.33
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
*** $69
*** $0.004463
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$63
$29.37
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
*** $62
*** $4,468.97
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
*** $58
*** $6.31
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
*** $58
*** $0.2781
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
*** $25
*** $0.009421
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$18
$0.4403
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
*** $15
*** $1.85
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$9
$0.1136
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$8
$1.18
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$8
$0.2643
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$5
$0.3422
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$4
$193.77
0.00%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
*** $3
*** $187.74
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
72 ngày trước
99
$3
$0.04270
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
*** $0.302702
*** $0.02132
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...