×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893Vốn Hóa Thị Trường:  $223,951,389,857Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,517,204,351BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $223,951,389,857Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,517,204,351BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893

GOPAX

$3,846,386 USD
468.50842793 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,057,381
$8,098.95
53.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$774,096
$0.250101
20.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$466,496
$174.21
12.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$239,406
$3.07
6.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$166,870
$239.75
4.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$70,300
$0.065028
1.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$11,805
$0.006105
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$11,085
$0.910362
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,001
$54.63
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$9,699
$1.91
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$5,966
$1.18
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,274
$0.005968
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,212
$0.010071
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,531
$0.065028
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,489
$0.052963
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,401
$0.308540
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,210
$633.17
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$768
$0.000882
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $746
*** $36.88
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$668
$0.006413
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$592
$0.134591
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$579
$0.007962
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$434
$177.94
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$380
$35.25
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$348
$0.004278
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$318
$0.106132
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$276
$0.034225
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$260
$0.017301
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$231
$0.055915
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$214
$0.012946
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$198
$0.883865
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$193
$0.193539
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$188
$0.021391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$181
$2.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$153
$88.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$150
$0.005048
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$145
$0.299556
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$124
$0.282358
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$72
$17.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$71
$1,412.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$69
$36.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$51
$0.079830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$41
$0.293841
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$33
$0.012484
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$33
$0.282358
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$30
$0.327465
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$28
$0.016472
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$22
$0.044145
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$19
$4.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$19
$0.081948
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$19
$0.063346
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$17
$0.920657
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$15
$2.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$13
$3.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$12
$0.975184
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$11
$0.010595
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$10
$0.008605
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$9
$0.013861
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$9
$3.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$9
$0.012784
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$8
$0.169633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$7
$0.017658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$6
$0.038503
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$6
$0.527496
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$4
$8.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$4
$0.026489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
*** $2
*** $0.130638
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2
$0.071705
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1
$0.165992
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$0.926015
$0.926015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$0.827677
$0.827677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$0.451867
$0.041079
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.447282
$89.46
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.024668
$0.000164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.022029
$0.000215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.008687
$0.008687
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$0.002786
$0.001393
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$0.000301
$0.002119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
*** $0.000011
*** $0.008195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...