FreiExchange

$16,160.52 USD
0.85126225 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$7,938
$0.134942
49.12%
21
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,819
$1.71
29.82%
21
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,476
$0.057914
15.32%
7
Spot
Percentage
Gần đây
4
$513
$0.003606
3.17%
15
Spot
Percentage
Gần đây
5
$178
$0.007592
1.10%
9
Spot
Percentage
Gần đây
6
$81
$0.003038
0.50%
8
Spot
Percentage
Gần đây
7
$63
$61.68
0.39%
17
Spot
Percentage
Gần đây
8
$47
$0.000190
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$24
$94.18
0.15%
14
Spot
Percentage
Gần đây
10
$12
$0.001708
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$6
$0.022775
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4
$0.003416
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $0.863970
*** $0.000949
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$0.631249
$0.003416
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
15
$0.189694
$0.000190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$0.007971
$0.006073
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
17
$0.002848
$0.020887
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.043273
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.084308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.000190
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.000190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.001709
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.006266
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.010064
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.759169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$2.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000380
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.135767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.022775
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.003037
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.000570
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$2.28
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.004175
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...