FreiExchange

$120,330 USD
2.11833487 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.1039
$56,182
46.69%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.6339
$26,685
22.18%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.3008
$11,519
9.57%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$353.73
$9,485
7.88%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.471
$4,065
3.38%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.02551
$2,692
2.24%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.2137
$2,439
2.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.04824
$1,663
1.38%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.01022
$1,137
0.94%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.139
$892
0.74%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.4568
$760
0.63%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.00227
$617
0.51%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.2242
$557
0.46%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.000568
$514
0.43%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.275
$300
0.25%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.001703
$234
0.19%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.02835
$147
0.12%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.02438
$112
0.09%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.008513
$110
0.09%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.70
$67
0.06%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.0005675
$40
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.01078
$28
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.00567
$18
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.3011
$17
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.01419
$8
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.007371
$4
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.2517
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
66 ngày trước
28
$0.000567
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
*** $0.0005675
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
*** $0.001703
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$48.28
$?
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.01816
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.5703
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
66 ngày trước
34
$6.39
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.000567
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.01192
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.0005675
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1.80
$?
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$9.66
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.227
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.0005466
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...