Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

FreiExchange FreiExchange

$568 USD
0.06 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Cryptonite XCN/BTC $154 $0.000556 27.04% Spot Percentage Gần đây
2 Dogecoin DOGE/BTC $123 $0.003337 21.61% Spot Percentage Gần đây
3 GlobalBoost-Y BSTY/BTC $108 $0.060245 18.95% Spot Percentage Gần đây
4 AXE AXE/BTC $83 $0.414488 14.54% Spot Percentage Gần đây
5 Polis POLIS/BTC $61 $0.556111 10.76% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/BTC $20 $139.03 3.55% Spot Percentage Gần đây
7 Freicoin FRC/BTC $14 $0.012142 2.49% Spot Percentage Gần đây
8 Datacoin DTC/BTC $6 $0.000927 1.04% Spot Percentage Gần đây
9 ILCoin ILC/BTC $0 $0.001390 0.00% Spot Percentage Gần đây
10 Manna MANNA/BTC $0 $0.001390 0.00% Spot Percentage Gần đây
11 Unobtanium UNO/BTC $0 $134.39 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 NewYorkCoin NYC/BTC $0 $0.000093 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 WhiteCoin XWC/BTC $0 $0.063119 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 Quark QRK/BTC $0 $0.006025 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Skeincoin SKC/BTC $0 $0.046157 0.00% Spot Percentage Gần đây
16 Anoncoin ANC/BTC $0 $0.139028 0.00% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 AIQ/BTC 129368.0 1e-08 Gần đây
2 BCF/BTC 1000.0 2.1e-07 Gần đây
3 BTB/BTC 7.0635639 0.00042 Gần đây
4 DGB/BTC 2363.32619047 1.41e-06 Gần đây
5 FLO/BTC 1135.89467632 1e-05 Gần đây
6 GST/BTC 5.93899998 2e-05 Gần đây
7 HBN/BTC 1159.50759999 1.5e-07 Gần đây
8 HYP/BTC 319007.89996 3e-08 Gần đây
9 KGC/BTC 27803.0 1e-08 Gần đây
10 LTB/BTC 100.11604697 6e-06 Gần đây
11 MAZA/BTC 94500.0 2e-08 Gần đây
12 ORB/BTC 7.89547288 3.688e-05 Gần đây
13 SJW/BTC 6000.0 1e-08 Gần đây
14 XRA/BTC 20000.0 5e-08 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request