×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,793Vốn Hóa Thị Trường:  $220,941,509,539Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,843,789,181BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,941,509,539Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,843,789,181BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,793

EtherDelta (ForkDelta)

$6,422.22 USD
0.79630370 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.337611
$0.107314
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,675
$0.134759
26.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$318
$0.527770
4.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$448
$0.047289
6.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$357
$0.195274
5.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,624
$18.89
56.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...