Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

EtherDelta (ForkDelta) EtherDelta (ForkDelta)

$67,989 USD
6.65 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Veritaseum VERI/ETH $62,083 $16.85 91.31% Spot Percentage Gần đây
2 PayPie PPP/ETH $2,571 $0.143069 3.78% Spot Percentage Gần đây
3 Spectre.ai Dividend Token SXDT/ETH $2,024 $0.242117 2.98% Spot Percentage Gần đây
4 Populous PPT/ETH $1,180 $0.403078 1.74% Spot Percentage Gần đây
5 Basic Attention Token BAT/ETH $110 $0.200549 0.16% Spot Percentage 1 giờ trước
6 Spectre.ai Utility Token SXUT/ETH $15 $0.074836 0.02% Spot Percentage Gần đây
7 Pillar PLR/ETH $8 $0.031040 0.01% Spot Percentage 2 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 0XBTC/ETH 919.58054136 0.000834999 Gần đây
2 ABX/ETH 31613.9966105 1.0169e-05 Gần đây
3 ADX/ETH 10926.3753296 0.00037777 Gần đây
4 AIX/ETH 29891.237639 2.70044444444e-06 Gần đây
5 ASTRO/ETH 805.3211 0.00149 Gần đây
6 C20/ETH 3189.90203251 0.002600744 Gần đây
7 CAIH/ETH 26400.0 1.5e-05 Gần đây
8 CAS/ETH 2056.24345176 1.0499e-05 Gần đây
9 CBNT/ETH 55621.5731233 3.5e-07 Gần đây
10 CHL/ETH 0.000510421231369 1000.0 Gần đây
11 CRPT/ETH 59.884613188 0.00329628319225 Gần đây
12 DAI/ETH 897.152767245 0.0045 Gần đây
13 DGD/ETH 24.848194921 0.0608888 Gần đây
14 DRGN/ETH 1520.01971335 0.00016560828 Gần đây
15 DRPU/ETH 1358.4189014 0.0006 Gần đây
16 ENJ/ETH 5982.05383848 0.000330953 Gần đây
17 ETBOLD/ETH 5.0 0.0015 Gần đây
18 ETHPLO/ETH 1100.309 3e-05 Gần đây
19 ETHQ/ETH 64044.6692594 8.9e-05 Gần đây
20 EXRN/ETH 3165362.0 6e-08 Gần đây
21 FRAS/ETH 2000.0 1.32e-05 Gần đây
22 FUN/ETH 99371.516262 1.4477e-05 Gần đây
23 G-CRE/ETH 138702.666667 0.0006 Gần đây
24 GNO/ETH 0.853 0.06000611297 Gần đây
25 HBT/ETH 1787.71674106 0.00152050044444 Gần đây
26 KGT/ETH 13.52 0.01 Gần đây
27 KICK/ETH 29.907287409 0.00102 Gần đây
28 KIN/ETH 28632218.5701 1e-07 Gần đây
29 KNCT/ETH 19431.716 1e-06 Gần đây
30 LEND/ETH 299.405088069 3.3299667e-05 Gần đây
31 LGV/ETH 300.0 1.3e-05 Gần đây
32 MDX/ETH 4603999.52 5e-06 Gần đây
33 MGC/ETH 3598.78788974 0.000110099 Gần đây
34 MSP/ETH 24248.8151659 0.0001055 Gần đây
35 NEUR/ETH 2.0 0.00566 Gần đây
36 NXX/ETH 172205.208599 5.38e-06 Gần đây
37 OZTG/ETH 1226.54320988 8.1e-05 Gần đây
38 PLM/ETH 6.20168067227 0.004998 Gần đây
39 PXBRL/ETH 4210.85512284 0.000239000000001 Gần đây
40 REQ/ETH 5660.0 6.3e-05 Gần đây
41 SHIT/ETH 100001000.0 2e-10 Gần đây
42 TAAS/ETH 738.808418 0.00500505 Gần đây
43 TEL/ETH 15704.7561787 6.00002495082e-06 Gần đây
44 TELE/ETH 36.929 8.88e-05 Gần đây
45 TENX/ETH 11283.75 0.0008 Gần đây
46 TRADE/ETH 6382.4082925 0.000234500000003 Gần đây
47 TRUE/ETH 68.0 0.00058984 Gần đây
48 WMK/ETH 2828.23247931 4e-06 Gần đây
49 WTC/ETH 12.4660066798 0.008 Gần đây
50 XDB/ETH 350.0 7.6e-05 Gần đây
51 XENM/ETH 26966.6706589 5.4001e-05 Gần đây
52 XIO/ETH 7352.57816132 0.0003798 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request