Folgory

$419,726,335 USD
6,640 BTC

Thông tin về Folgory

Launched in May 2019, Folgory Corp is a centralized exchange based in the Seychelles. Folgory offers services in fiat with different currencies such as EUR, GBP and USD

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$63,098.74
$77,243,256
18.40%
734
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$63,060.67
$72,888,003
17.37%
611
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.78
$45,213,884
10.77%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$63,079.56
$44,404,533
10.58%
662
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.78
$30,246,277
7.21%
403
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,423.15
$21,954,088
5.23%
552
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$62,956.30
$21,071,815
5.02%
895
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,426.41
$19,113,787
4.55%
836
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$807.61
$16,296,934
3.88%
489
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$2,416.23
$12,567,583
2.99%
828
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$275.51
$10,930,677
2.60%
478
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,423.74
$9,613,365
2.29%
666
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$809.23
$5,955,449
1.42%
460
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$541.62
$3,258,494
0.78%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$808.54
$2,826,682
0.67%
411
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$63,218.81
$1,973,875
0.47%
385
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$63,196.98
$1,950,810
0.46%
371
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$275.09
$1,543,163
0.37%
345
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$274.49
$817,326
0.19%
422
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2,422.49
$777,455
0.19%
377
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$40.69
$661,764
0.16%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1.03
$568,089
0.14%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$63,109.08
$567,721
0.14%
537
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$238.20
$459,811
0.11%
423
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1.07
$430,809
0.10%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.1313
$428,163
0.10%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$21.69
$411,516
0.10%
372
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1.03
$411,509
0.10%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$21.68
$397,760
0.09%
539
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.1288
$395,624
0.09%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.6236
$392,558
0.09%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$40.60
$382,480
0.09%
988
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.5309
$372,360
0.09%
383
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$541.61
$372,070
0.09%
536
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$542.28
$355,421
0.08%
470
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$27.00
$342,760
0.08%
308
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$107.06
$335,617
0.08%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$21.62
$330,596
0.08%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$541.62
$326,531
0.08%
492
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.5306
$320,208
0.08%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$2,427.35
$304,071
0.07%
331
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$9.20
$288,042
0.07%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.4209
$284,800
0.07%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$9.20
$276,642
0.07%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.4267
$259,132
0.06%
322
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$804.36
$257,095
0.06%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.42
$252,258
0.06%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$14.66
$247,933
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$17.84
$241,259
0.06%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$6.51
$226,734
0.05%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$17.83
$226,408
0.05%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$1.78
$224,671
0.05%
295
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$56.04
$212,939
0.05%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.01741
$212,052
0.05%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.7434
$210,723
0.05%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$55.99
$204,710
0.05%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$541.90
$198,944
0.05%
277
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$15.10
$190,673
0.05%
285
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$275.28
$184,843
0.04%
322
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$301.26
$184,591
0.04%
354
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$15.14
$176,728
0.04%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$27.41
$169,866
0.04%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$27.27
$164,719
0.04%
310
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$277.56
$161,907
0.04%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1.77
$154,142
0.04%
423
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$2,425.79
$148,914
0.04%
289
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$21.63
$147,981
0.04%
355
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$48,927.44
$148,629
0.04%
265
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$13.33
$148,493
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$40.85
$143,646
0.03%
381
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$20.18
$130,309
0.03%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$7.50
$127,420
0.03%
430
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$40.61
$125,268
0.03%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$36.08
$124,371
0.03%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$40.77
$120,187
0.03%
423
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$7.52
$112,542
0.03%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.01742
$113,292
0.03%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$35.85
$111,733
0.03%
405
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.595
$111,996
0.03%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.5956
$107,877
0.03%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$539.15
$104,167
0.02%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$275.00
$88,366
0.02%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$7.52
$84,024
0.02%
262
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.1314
$83,294
0.02%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$55.97
$82,256
0.02%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$2,775.19
$81,683
0.02%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$40.66
$81,522
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$2,426.98
$79,434
0.02%
859
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.6234
$79,385
0.02%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$237.22
$77,197
0.02%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$63,159.59
$71,245
0.02%
500
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$238.18
$70,535
0.02%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$1.47
$69,067
0.02%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$15.07
$66,497
0.02%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$301.67
$65,349
0.02%
311
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.1042
$64,424
0.02%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$20.21
$64,947
0.02%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1.00
$63,315
0.02%
473
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.1649
$57,266
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1.66
$57,386
0.01%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$810.58
$54,088
0.01%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$17.86
$53,109
0.01%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$1.66
$51,638
0.01%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$804.89
$47,442
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$809.10
$46,447
0.01%
411
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$63,182.15
$42,437
0.01%
875
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.6664
$41,927
0.01%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$63,155.72
$41,597
0.01%
734
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.1307
$40,351
0.01%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$810.02
$39,649
0.01%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$1.78
$37,695
0.01%
316
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$0.5308
$36,559
0.01%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$2,777.82
$36,511
0.01%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$2.75
$36,294
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$1.67
$35,887
0.01%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$1.66
$35,745
0.01%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$1.00
$35,647
0.01%
944
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$0.1057
$35,178
0.01%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$1.66
$33,886
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$7.53
$33,322
0.01%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.5313
$32,370
0.01%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$48.65
$32,227
0.01%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$494.43
$32,069
0.01%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$493.53
$32,033
0.01%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$493.35
$31,795
0.01%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$1.00
$31,580
0.01%
958
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.1059
$31,299
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$2.94
$30,990
0.01%
316
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$48.91
$30,412
0.01%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$274.25
$30,473
0.01%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$4.43
$30,339
0.01%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$1.77
$29,905
0.01%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$4.43
$29,339
0.01%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$7.50
$28,319
0.01%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$7.53
$27,977
0.01%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$1.00
$26,253
0.01%
929
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$809.13
$25,982
0.01%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$2.94
$25,137
0.01%
351
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$73.14
$24,505
0.01%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
*** $11.93
*** $23,935
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
*** $5.66
*** $22,775
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$1.39
$22,684
0.01%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0.6562
$22,559
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$238.73
$22,249
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$3.48
$21,067
0.01%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$2.93
$20,350
0.00%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$2,778.56
$20,258
0.00%
252
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$1.00
$19,509
0.00%
906
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.6231
$19,550
0.00%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$1.00
$19,231
0.00%
757
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$27.25
$18,281
0.00%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.5307
$17,652
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$2.13
$17,130
0.00%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$2,424.24
$17,148
0.00%
644
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$540.95
$17,059
0.00%
526
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$0.6639
$17,079
0.00%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$1.00
$16,611
0.00%
929
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$238.73
$16,159
0.00%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.6667
$15,332
0.00%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$21.66
$15,165
0.00%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$21.78
$14,353
0.00%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$1.00
$14,313
0.00%
918
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$2.12
$13,920
0.00%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$7.53
$13,725
0.00%
398
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$4.44
$13,305
0.00%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$1.00
$12,853
0.00%
889
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$21.75
$12,853
0.00%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$6.52
$12,672
0.00%
312
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$1.78
$11,321
0.00%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
*** $3.15
*** $11,288
0.00%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.2798
$10,606
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$302.16
$10,429
0.00%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$2,765.50
$10,218
0.00%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$0.1503
$9,855
0.00%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$0.2792
$9,704
0.00%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$275.61
$9,032
0.00%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$0.2031
$7,813
0.00%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$1.00
$6,996
0.00%
959
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.621
$6,943
0.00%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$1.00
$6,905
0.00%
960
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$9.14
$6,797
0.00%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$1.00
$6,741
0.00%
958
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$7.54
$5,101
0.00%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.2035
$3,921
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.2028
$3,216
0.00%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.0083
$2,584
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.6673
$2,483
0.00%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.02269
$2,372
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$1.47
$1,941
0.00%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$6.51
$1,945
0.00%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.2037
$1,433
0.00%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
*** $2.07
*** $1,213
0.00%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
*** $0.1263
*** $656
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
*** $0.7421
*** $649
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$16.42
$329
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
*** $0.6175
*** $221
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$4.12
$114
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$0.1451
$109
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.1558
$83
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
*** $0.03158
*** $69
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
*** $10.73
*** $62
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$151.59
$61
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$0.1257
$50
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$0.02969
$34
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$0.006011
$25
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$0.00002427
$20
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
*** $3.51
*** $18
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$0.08527
$9
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$0.04854
$5
0.00%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.2397
$5
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.9332
$3
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$6.95
$1
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$0.003398
$0.910760
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$0.02004
$0.550997
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$0.01198
$0.524034
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.1649
$0.329703
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.09136
$0.182717
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.0008388
$0.038587
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.01517
$0.015166
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.2501
$0.000250
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.001264
$0.000240
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.0001002
$0.000100
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$0.04164
$0.000033
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$0.0000001102
$1.10e-7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.1579
$3.00e-8
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$0.1941
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...