×
×
Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512Vốn Hóa Thị Trường:  $274,600,984,972Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,009,730,385BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,600,984,972Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,009,730,385BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512

Folgory

$923,331,282 USD
95,582 BTC

Thông tin về Folgory

Launched in May 2019, Folgory (affiliated with Hashfort) is a regulated centralized exchange based in Estonia. It supports EUR fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$342,291,222
$243.58
37.07%
208
Spot
Percentage
Gần đây
2
$142,853,769
$241.53
15.47%
136
Spot
Percentage
Gần đây
3
$136,893,079
$9,648.22
14.83%
166
Spot
Percentage
Gần đây
4
$121,199,684
$9,664.73
13.13%
292
Spot
Percentage
Gần đây
5
$109,417,525
$9,659.85
11.85%
295
Spot
Percentage
Gần đây
6
$26,425,068
$243.97
2.86%
165
Spot
Percentage
Gần đây
7
$11,180,035
$53.14
1.21%
143
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,969,580
$253.11
0.65%
195
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,246,867
$9,652.67
0.46%
215
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,096,103
$252.31
0.34%
115
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,062,821
$47.31
0.22%
164
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,015,002
$244.17
0.22%
186
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,968,465
$9,639.57
0.21%
156
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,042,152
$244.20
0.11%
209
Spot
Percentage
Gần đây
15
$898,698
$6.95
0.10%
185
Spot
Percentage
Gần đây
16
$897,458
$6.94
0.10%
100
Spot
Percentage
Gần đây
17
$789,521
$17.61
0.09%
150
Spot
Percentage
Gần đây
18
$786,964
$6.94
0.09%
104
Spot
Percentage
Gần đây
19
$697,059
$53.23
0.08%
152
Spot
Percentage
Gần đây
20
$671,494
$1.49
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
21
$656,435
$3.02
0.07%
148
Spot
Percentage
Gần đây
22
$451,702
$1.00
0.05%
213
Spot
Percentage
Gần đây
23
$436,576
$4.47
0.05%
114
Spot
Percentage
Gần đây
24
$411,562
$0.288876
0.04%
65
Spot
Percentage
Gần đây
25
$402,223
$1.71
0.04%
132
Spot
Percentage
Gần đây
26
$368,233
$1.71
0.04%
134
Spot
Percentage
Gần đây
27
$366,469
$0.085561
0.04%
153
Spot
Percentage
Gần đây
28
$339,441
$78.12
0.04%
95
Spot
Percentage
Gần đây
29
$335,358
$78.48
0.04%
152
Spot
Percentage
Gần đây
30
$309,936
$47.14
0.03%
117
Spot
Percentage
Gần đây
31
$260,040
$14.73
0.03%
83
Spot
Percentage
Gần đây
32
$215,436
$0.999548
0.02%
176
Spot
Percentage
Gần đây
33
$186,689
$9.32
0.02%
145
Spot
Percentage
Gần đây
34
$170,429
$1.85
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
35
$164,837
$1.85
0.02%
104
Spot
Percentage
Gần đây
36
$158,349
$0.323658
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
37
$143,859
$5.36
0.02%
81
Spot
Percentage
Gần đây
38
$140,335
$0.203842
0.02%
166
Spot
Percentage
Gần đây
39
$135,738
$5.37
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
40
$131,136
$2.94
0.01%
275
Spot
Percentage
Gần đây
41
$129,369
$2.94
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
42
$122,325
$243.39
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
43
$118,573
$5.34
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
44
$116,967
$0.999948
0.01%
211
Spot
Percentage
Gần đây
45
$113,397
$252.38
0.01%
196
Spot
Percentage
Gần đây
46
$112,304
$53.14
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
47
$111,066
$4.47
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
48
$105,651
$47.18
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
49
$104,997
$244.00
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
50
$98,805
$4.47
0.01%
159
Spot
Percentage
Gần đây
51
$95,384
$252.91
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
52
$91,165
$1.00
0.01%
208
Spot
Percentage
Gần đây
53
$85,249
$17.60
0.01%
189
Spot
Percentage
Gần đây
54
$82,988
$2.99
0.01%
155
Spot
Percentage
Gần đây
55
$82,240
$17.60
0.01%
189
Spot
Percentage
Gần đây
56
$78,220
$0.085020
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
57
$75,081
$0.224047
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
58
$74,118
$2.99
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
59
$69,234
$2.70
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
60
$65,038
$0.614466
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
61
$61,193
$0.012109
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
62
$60,748
$2.71
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
63
$58,682
$0.012077
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
64
$55,032
$252.65
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
65
$54,052
$0.000642
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
66
$46,108
$0.050819
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
67
$41,611
$0.060867
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
68
$40,980
$0.093909
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
69
$37,625
$3.02
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
70
$35,943
$47.13
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
71
$35,514
$0.080286
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
72
$34,242
$1.00
0.00%
218
Spot
Percentage
Gần đây
73
$33,819
$2.70
0.00%
166
Spot
Percentage
Gần đây
74
$30,518
$0.304142
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
75
$29,898
$0.061246
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
76
$29,823
$0.000640
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
77
$29,812
$6.95
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
78
$27,114
$0.203880
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
79
$26,870
$0.203566
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
80
$25,476
$53.17
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
81
$25,340
$0.203924
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
82
$21,332
$0.005831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$20,650
$0.094090
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
84
$19,434
$0.329261
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
85
$18,671
$0.615750
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
86
$17,469
$78.42
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
87
$16,815
$0.062668
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
88
$15,359
$0.036617
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
89
$15,323
$0.201151
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
90
$14,906
$0.698714
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
91
$14,806
$0.328360
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
92
$14,085
$0.612314
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
93
$12,201
$0.202410
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
94
$12,044
$2.70
0.00%
147
Spot
Percentage
Gần đây
95
$10,047
$0.204025
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
96
$9,922
$47.23
0.00%
137
Spot
Percentage
Gần đây
97
$9,461
$0.202809
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
98
$8,563
$0.007053
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
99
$8,476
$0.031689
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
100
$8,119
$0.036513
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
101
$7,531
$0.028930
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
102
$7,456
$0.062799
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
103
$7,213
$0.028405
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
104
$6,789
$1.50
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$6,578
$3.02
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
106
$5,903
$0.031529
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
107
$5,551
$0.085011
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
108
$5,357
$0.016023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$4,670
$0.050854
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
110
$4,601
$14.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$4,309
$7.24
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
112
$3,691
$0.324973
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
113
$3,229
$0.078934
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
114
$2,824
$0.062479
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
115
$2,480
$0.003995
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$2,250
$0.004058
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2,076
$0.224472
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,988
$0.003995
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,137
$0.159216
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,134
$0.191530
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
121
$906
$224.19
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$895
$0.154155
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$817
$394.19
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
124
$721
$0.124342
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$716
$0.189654
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$329
$0.002029
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
127
$304
$1.67
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
128
$302
$1.80
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
129
$231
$0.061833
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
130
$195
$1.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
131
$110
$0.064289
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
132
$92
$0.018357
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$66
$0.013188
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
134
$42
$0.142603
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$29
$0.003905
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
136
$24
$0.029306
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
137
$9
$0.005497
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
138
$6
$0.000098
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
139
$5
$1.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$5
$0.000535
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1
$0.005000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$0.490639
$0.011217
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$0.206851
$0.000097
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$0.183746
$0.046400
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
145
$0.180137
$0.020015
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
146
$0.058741
$0.015458
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
147
$0.051647
$0.003803
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
148
$0.011787
$0.000193
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$0.001783
$0.001783
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
150
$0.000100
$0.000100
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
151
*** $0.000017
*** $0.000003
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
*** $1.10e-7
*** $1.10e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.001836
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...