FOBLGATE

$422,710,291 USD
7,353 BTC

Thông tin về FOBLGATE

Launched in Jul 2019, FOBLGATE is a centralized exchange based in 5F, 597, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul/Republic of Korea. It supports KRW fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$63,313.48
$398,955,083
94.38%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$4,312.83
$8,388,957
1.98%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2.26
$3,155,403
0.75%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$395.79
$3,131,363
0.74%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.005121
$2,315,699
0.55%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.67
$1,868,640
0.44%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.02624
$1,485,969
0.35%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.001303
$912,527
0.22%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.08626
$633,850
0.15%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.009075
$550,144
0.13%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.03468
$235,554
0.06%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.006451
$138,316
0.03%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.004043
$106,254
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.001375
$89,895
0.02%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$42.30
$66,470
0.02%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.1213
$52,857
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.00008086
$21,547
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.023
$21,154
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
44 ngày trước
19
$0.2345
$18,007
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.575
$12,229
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...