×
×
Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466Vốn Hóa Thị Trường:  $284,473,736,473Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $124,928,165,198BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $284,473,736,473Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $124,928,165,198BTC Chiếm Ưu Thế:  65.4%Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466

FEX

$36,213,510 USD
3,579 BTC

Thông tin về FEX

Launched on 29 Nov 2017, FEX is a crypto asset trading platform in Hong Kong. FEX exchange offers services such as crypto-to-crypto trading, blockchain project incorporation, blockchain research. It reportedly covers 50+ countries and regions.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$14,655,215
$10,123.16
40.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$6,795,055
$49.28
18.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,969,244
$264.39
8.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,156,206
$16.23
5.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,058,212
$12.89
5.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,913,113
$264.21
5.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,192,910
$249.53
3.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$935,577
$249.35
2.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$839,228
$80.95
2.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$629,141
$49.23
1.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$562,187
$4.96
1.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$307,135
$2.87
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$305,536
$0.983056
0.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$198,532
$0.018801
0.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$180,527
$0.017918
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$116,539
$0.018835
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$109,171
$0.056791
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$97,114
$0.449770
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$70,133
$0.002531
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $57,859
*** $2.06
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$45,657
$0.002629
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$35,245
$0.173207
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8,988
$1.30
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$2.63
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$3.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...