×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $355,896,104,233Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,791,185,828BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $355,896,104,233Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,791,185,828BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

FEX

$1,785,014 USD
161.12659365 BTC

Thông tin về FEX

Launched on 29 Nov 2017, FEX is a crypto asset trading platform in Hong Kong. FEX exchange offers services such as crypto-to-crypto trading, blockchain project incorporation, blockchain research. It reportedly covers 50+ countries and regions.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$631,151
$11,073.10
35.36%
844
Spot
Percentage
Gần đây
2
$214,875
$48.71
12.04%
286
Spot
Percentage
Gần đây
3
$157,101
$234.23
8.80%
276
Spot
Percentage
Gần đây
4
$112,782
$385.32
6.32%
407
Spot
Percentage
Gần đây
5
$98,222
$12.93
5.50%
91
Spot
Percentage
Gần đây
6
$80,335
$385.33
4.50%
575
Spot
Percentage
Gần đây
7
$78,722
$233.84
4.41%
226
Spot
Percentage
Gần đây
8
$64,725
$0.064266
3.63%
7
Spot
Percentage
Gần đây
9
$45,118
$72.94
2.53%
145
Spot
Percentage
Gần đây
10
$31,419
$4.38
1.76%
113
Spot
Percentage
Gần đây
11
$28,418
$48.70
1.59%
87
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $23,279
*** $0.034107
1.30%
6
Spot
Percentage
Gần đây
13
$16,332
$0.991418
0.91%
3
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,591
$0.026687
0.59%
41
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,220
$2.72
0.57%
45
Spot
Percentage
Gần đây
16
$8,380
$0.069653
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,694
$0.016745
0.37%
49
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,207
$0.016731
0.35%
20
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,999
$0.003101
0.34%
5
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,159
$0.387465
0.29%
25
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,580
$0.002807
0.20%
70
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,193
$0.184154
0.12%
8
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $1,864
*** $0.997177
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$453
$0.987653
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$2.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$19.50
0.00%
390
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $?
*** $0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $3.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...