×
×
Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594Vốn hóa thị trường:  $341,355,133,015Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,774,321,376BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $341,355,133,015Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,774,321,376BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594

dex.blue

$65,155.93 USD
6.13180645 BTC

Thông tin về dex.blue

Launched on 12/09/2019, dex.blue is an Ethereum decentralized exchange (DEX) with a hybrid architecture: trades are matched off-chain to ensure real-time trading while fund safety and trade settlement is guaranteed by a non-upgradable smart contract.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$57,298
$0.427224
87.94%
64
Spot
Percentage
Gần đây
2
$13,296
$23,413.11
20.41%
65
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $12,048
*** $0.337025
18.49%
29
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,476
$5.39
16.08%
68
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,475
$0.076398
13.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,761
$338.90
8.84%
109
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $3,896
*** $35.45
5.98%
34
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $3,735
*** $4.57
5.73%
63
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,571
$9.68
5.48%
75
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,260
$0.651489
5.00%
61
Spot
Percentage
813 giờ trước
11
*** $3,143
*** $0.140111
4.82%
-
Spot
Percentage
813 giờ trước
12
$3,112
$1.52
4.78%
58
Spot
Percentage
813 giờ trước
13
*** $945
*** $26.26
1.45%
43
Spot
Percentage
703 giờ trước
14
$403
$14.66
0.62%
26
Spot
Percentage
703 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...