×
×
Các loại tiền điện tử:  6,422Các thị trường giao dịch:  25,707Vốn hóa thị trường:  $346,779,223,289Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,534,862,609BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%
Vốn hóa thị trường:  $346,779,223,289Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,534,862,609BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%Các loại tiền điện tử:  6,422Các thị trường giao dịch:  25,707

Dcoin

$216,846,235 USD
19,057 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$35,723,193
$11,297.66
16.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$23,181,308
$374.24
10.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$18,618,666
$2.96
8.59%
169
Spot
Percentage
Gần đây
4
$14,767,321
$53.31
6.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$12,148,777
$20.80
5.60%
126
Spot
Percentage
Gần đây
6
$11,397,508
$13.52
5.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$11,020,367
$277.07
5.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$10,301,955
$375.78
4.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$10,192,689
$203.83
4.70%
84
Spot
Percentage
Gần đây
10
$7,381,675
$11.66
3.40%
15
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,024,273
$0.277673
3.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,974,935
$0.130871
3.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,699,187
$0.098146
3.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,922,345
$6.64
2.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,607,382
$86.07
2.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,094,183
$2.98
2.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,265,438
$278.57
1.97%
72
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,201,851
$6.68
1.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,921,854
$0.019690
1.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,774,892
$0.005913
1.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,625,394
$3.89
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,246,166
$0.512514
1.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,110,502
$2.97
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$910,582
$0.258860
0.42%
14
Spot
Percentage
Gần đây
25
$818,756
$0.356867
0.38%
15
Spot
Percentage
Gần đây
26
$782,819
$86.40
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$537,917
$0.023737
0.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$452,007
$1.60
0.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$274,044
$0.129457
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$205,149
$0.019593
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$98,538
$1,894.96
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$79,716
$0.103978
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$78,153
$0.278825
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$74,706
$0.007431
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
35
$70,335
$1,900.95
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$59,042
$1,904.58
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$58,978
$0.006328
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$52,884
$0.005513
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$15,688
$0.436679
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$13,553
$0.455462
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$12,166
$0.000064
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$11,913
$0.008557
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
43
$7,678
$0.059290
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$6,928
$0.421626
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$6,586
$0.000090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$4,380
$0.035165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$3,675
$0.000482
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,050
$0.000421
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,910
$0.005589
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,266
$0.003177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,119
$0.253118
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,072
$0.000108
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$608
$0.000423
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$93
$0.000947
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$66
$0.420335
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...