Dcoin

$1,318,002,707 USD
21,758 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$485.45
$306,032,103
23.22%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,165.42
$172,629,662
13.10%
461
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$60,560.20
$119,000,800
9.03%
561
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$61.97
$70,622,654
5.36%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.18
$61,854,491
4.69%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.22
$60,819,005
4.61%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$231.43
$59,173,667
4.49%
419
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$655.59
$51,113,023
3.88%
372
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$2,167.22
$50,316,238
3.82%
304
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.5186
$37,086,883
2.81%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$6.43
$32,587,272
2.47%
278
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$272.53
$25,455,440
1.93%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.05453
$24,573,211
1.86%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$41.94
$20,118,358
1.53%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.1206
$19,255,967
1.46%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$19.30
$15,832,344
1.20%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$267.84
$14,964,981
1.14%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$6.43
$14,483,807
1.10%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$30.20
$13,106,111
0.99%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.46
$12,026,862
0.91%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$6.43
$11,444,698
0.87%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1.50
$10,894,164
0.83%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$19.32
$10,708,718
0.81%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$14.85
$9,511,817
0.72%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$656.76
$9,494,756
0.72%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$14.97
$8,378,279
0.64%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$180.66
$7,666,554
0.58%
303
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.3743
$6,347,284
0.48%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$17.28
$6,228,634
0.47%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$2,336.68
$5,624,379
0.43%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$32.28
$5,030,921
0.38%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$10.29
$4,505,699
0.34%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.6954
$4,019,811
0.30%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1.72
$3,888,211
0.30%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$7.84
$3,824,926
0.29%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$295.39
$3,399,599
0.26%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.6052
$3,361,769
0.26%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$7.24
$3,085,364
0.23%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$27.97
$2,907,635
0.22%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$19.77
$2,810,447
0.21%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$371.91
$2,266,441
0.17%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.01558
$2,263,469
0.17%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.01589
$2,069,975
0.16%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.5691
$951,797
0.07%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$3,085.15
$737,351
0.06%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$1.18
$650,339
0.05%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.5915
$584,264
0.04%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
*** $0
*** $494,053
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.1449
$470,508
0.04%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.9344
$451,743
0.03%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$45,056.31
$405,507
0.03%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$2.00
$356,188
0.03%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.05479
$337,081
0.03%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.05628
$329,225
0.02%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.05321
$297,508
0.02%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.159
$239,887
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$3.43
$214,670
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.0759
$201,423
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.008002
$151,619
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.01374
$150,714
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.00112
$98,680
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.008074
$88,536
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.01299
$85,233
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.008723
$58,403
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$2.29
$46,708
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.4425
$44,607
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$982.96
$39,318
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$1.30
$38,363
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.4576
$38,226
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$16,718.20
$33,436
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$12,786.33
$25,573
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.01708
$25,323
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.02
$15,996
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.001571
$15,789
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.00873
$15,235
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.0519
$12,340
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.00036
$11,765
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.001551
$11,529
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.003601
$11,352
0.00%
234
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.41
$8,640
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$0.00006001
$8,633
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.01485
$6,849
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.9394
$4,822
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.1774
$1,257
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$0.5251
$1,222
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$0.0309
$1,136
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.104
$151
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
109 ngày trước
88
$0.00044
$41
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.0008018
$2
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.0195
$0.780139
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$0.0303
$0.030302
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.0127
$0.012701
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.04117
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$2,012.76
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$2.36
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...