×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $238,501,253,259Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,023,004,521BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $238,501,253,259Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,023,004,521BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Dcoin

$923,496,361 USD
106,045 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$262,243,615
$8,706.05
28.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$240,667,375
$185.67
26.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$234,480,155
$185.88
25.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$97,092,608
$59.71
10.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,571,267
$4.71
2.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$10,676,688
$65.57
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$9,922,448
$3.42
1.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,341,278
$3.43
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,237,793
$3.43
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,547,180
$278.93
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$5,371,478
$0.269709
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,217,235
$12.72
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,956,626
$21.36
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,885,820
$0.019479
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,486,005
$127.57
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,692,151
$0.006323
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,617,852
$0.042787
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,096,344
$0.261262
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$805,475
$0.073843
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$735,850
$0.002038
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$670,410
$3.97
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$643,924
$0.014751
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$273,368
$0.084016
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$252,234
$69.91
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$250,423
$0.043408
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$247,258
$0.329226
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$227,517
$0.042065
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$222,954
$0.059598
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$189,751
$0.002288
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$178,076
$0.012729
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$164,203
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$108,160
$0.031903
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$89,039
$0.000997
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$88,999
$0.184844
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$70,858
$0.045388
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$50,611
$0.008307
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$35,874
$0.011466
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$30,589
$0.037806
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$30,024
$0.037904
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$28,487
$0.844825
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$27,796
$0.000855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$23,867
$0.107189
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$23,097
$0.039563
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$23,070
$0.855216
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$19,613
$0.002619
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$16,288
$0.073187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$16,177
$0.072448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$13,774
$0.027337
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$13,215
$0.005213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$11,942
$0.000417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$10,924
$0.000069
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$9,187
$0.003738
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$7,922
$0.286622
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$7,186
$0.008668
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$6,063
$0.022837
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$4,847
$0.008458
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$4,281
$0.002757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$4,134
$0.002660
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$3,392
$0.000417
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3,074
$0.000431
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,215
$0.000276
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,380
$0.005000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,073
$0.057628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$128
$0.000028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$37
$0.024401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$32
$0.000252
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$5
$0.000452
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$4
$0.021786
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$3
$0.017215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.001307
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.128953
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...