Dcoin

$441,682,930 USD
22,900 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$103,294,211
$19,289.30
23.39%
62
Spot
Percentage
Gần đây
2
$64,088,593
$604.61
14.51%
49
Spot
Percentage
Gần đây
3
$44,570,715
$90.76
10.09%
34
Spot
Percentage
Gần đây
4
$28,523,181
$0.639692
6.46%
37
Spot
Percentage
Gần đây
5
$22,574,131
$604.28
5.11%
24
Spot
Percentage
Gần đây
6
$19,807,123
$3.11
4.48%
163
Spot
Percentage
Gần đây
7
$17,669,114
$18.08
4.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
8
$16,841,682
$0.190786
3.81%
24
Spot
Percentage
Gần đây
9
$16,520,795
$302.54
3.74%
38
Spot
Percentage
Gần đây
10
$15,518,567
$30.63
3.51%
174
Spot
Percentage
Gần đây
11
$11,926,411
$0.161206
2.70%
5
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9,896,184
$175.80
2.24%
89
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,082,300
$109.25
2.06%
21
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,655,209
$6.42
1.73%
10
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,522,014
$3.12
1.48%
4
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,023,927
$0.031329
1.36%
10
Spot
Percentage
Gần đây
17
$5,647,518
$302.30
1.28%
75
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,200,609
$6.43
0.95%
7
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,358,232
$13.95
0.76%
73
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,313,649
$5.24
0.75%
17
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,131,098
$0.006110
0.71%
5
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,875,216
$3.12
0.65%
29
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,811,726
$3.70
0.64%
23
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,343,664
$1.88
0.53%
11
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,287,683
$6.13
0.52%
11
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,442,334
$3.78
0.33%
3
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,373,082
$0.253707
0.31%
9
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,261,003
$128.92
0.29%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,086,841
$0.242721
0.25%
12
Spot
Percentage
Gần đây
30
$907,532
$1.23
0.21%
2
Spot
Percentage
Gần đây
31
$769,142
$0.230838
0.17%
1
Spot
Percentage
Gần đây
32
$727,865
$1.68
0.16%
1
Spot
Percentage
Gần đây
33
$605,336
$0.000000
0.14%
63
Spot
Percentage
Gần đây
34
$485,335
$0.192383
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$418,765
$0.018928
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
36
$380,256
$0.030525
0.09%
35
Spot
Percentage
Gần đây
37
$301,449
$0.046616
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
$243,554
$0.639140
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
39
$175,314
$0.042868
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
40
$150,637
$0.027873
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
41
$142,731
$0.063142
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
42
$98,812
$0.507619
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
43
$95,000
$0.271604
0.02%
49
Spot
Percentage
Gần đây
44
$92,839
$0.004781
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$85,476
$0.108331
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$66,822
$0.005891
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$66,281
$0.047363
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
48
$44,321
$0.007210
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
49
$40,577
$1.21
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$28,541
$0.489420
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
51
$17,889
$0.780645
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
52
$9,665
$0.062610
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
53
$8,949
$0.036921
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$8,309
$0.000065
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$6,961
$0.092997
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$6,263
$0.000514
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
57
$6,093
$0.011489
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
58
$5,826
$0.412881
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
59
$3,837
$1,918.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3,218
$0.000029
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
61
$3,066
$0.002325
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2,598
$0.258654
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2,568
$0.000344
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,005
$0.140114
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,707
$0.000261
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
66
$659
$0.000345
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$502
$0.032800
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$495
$0.000080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$76
$0.000120
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
70
$41
$0.003203
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $0.028941
*** $0.028941
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
72
$0.006433
$0.006433
0.00%
-
Spot
Percentage
272 giờ trước
73
$?
$0.379413
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$604.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$1,882.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.010008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
*** $?
*** $0.093749
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...