Dcoin

Dcoin

Khối lượng(24 giờ)

₫22,027,237,782,870.48

17,150 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫102,844,435.49

₫8,915,459,382.69₫15,149,922,653.76

₫3,516,971,160,330

15.97%

531

Gần đây

2

Binance Coin

₫13,984,119.87

₫890,255,400.31₫1,072,731,849.36

₫2,377,314,361,474

10.79%

213

Gần đây

3

Cardano

₫38,479.15

₫3,531,738,508.83₫3,573,454,352.94

₫1,643,105,867,967

7.46%

437

Gần đây

4

Ethereum

₫102,775,584.57

₫13,474,508,358.85₫11,376,229,270.93

₫1,590,246,620,051

7.22%

534

Gần đây

5

Polygon

₫48,861.25

₫8,061,275,859.29₫8,077,699,851.68

₫1,312,140,055,799

5.96%

250

Gần đây

6

Axie Infinity

₫3,106,803.67

₫3,445,760,660.44₫2,203,766,876.32

₫1,035,516,304,856

4.70%

304

Gần đây

7

The Sandbox

₫146,609.63

₫20,930,208.09₫27,149,134.68

₫929,279,595,364

4.22%

12

Gần đây

8

Litecoin

₫4,612,127.11

₫4,661,790,085.70₫4,408,071,331.23

₫767,222,732,527

3.48%

435

Gần đây

9

Bitcoin

₫1,285,174,558.49

₫3,756,918,540.85₫3,973,668,292.10

₫600,176,518,814

2.72%

478

Gần đây

10

Ethereum Classic

₫1,068,802.45

₫1,233,395,767.09₫1,231,299,198.39

₫510,717,633,364

2.32%

381

Gần đây

11

Mask Network

₫347,858.81

₫597,178,594.32₫1,225,559,513.19

₫475,612,046,772

2.16%

284

Gần đây

12

Neo

₫833,846.46

₫1,252,406,617.25₫1,824,964,804.99

₫449,838,487,264

2.04%

406

Gần đây

13

Bitcoin Cash

₫12,716,753.51

₫1,893,006,366.55₫1,859,504,690.43

₫442,352,270,716

2.01%

397

Gần đây

14

Ethereum Classic

₫1,066,429.30

₫243,510,579.96₫245,875,673.64

₫435,493,469,489

1.98%

157

Gần đây

15

Toko Token

₫41,381.32

₫25,545,981.84₫17,595,352.18

₫418,041,797,446

1.90%

9

Gần đây

16

Stellar

₫7,635.22

₫1,005,079,260.41₫841,348,305.51

₫399,068,373,072

1.81%

331

Gần đây

17

Polkadot

₫819,527.15

₫18,039,258.94₫3,238,866.95

₫339,575,991,053

1.54%

42

Gần đây

18

NULS

₫28,488.48

--

₫322,911,666,035

1.47%

1

Gần đây

19

Enjin Coin

₫76,619.94

₫984,952,491.62₫790,154,889.27

₫324,858,284,566

1.47%

245

Gần đây

20

IOST

₫907.67

₫16,101,332.42₫17,404,929.31

₫300,052,898,253

1.36%

17

Gần đây

21

XRP

₫22,048.79

₫915,121,954.67₫1,040,683,352.91

₫289,687,086,954

1.32%

397

Gần đây

22

Uniswap

₫514,653.58

₫33,325,921.27₫15,356,213.37

₫286,786,592,908

1.30%

6

Gần đây

23

Dash

₫4,017,268.33

₫658,881,083.99₫622,314,802.60

₫229,149,002,649

1.04%

347

Gần đây

24

EOS

₫90,115.68

₫1,059,104,830.16₫988,917,014.65

₫209,472,907,493

0.95%

360

Gần đây

25

TRON

₫2,219.97

₫361,972,163.36₫383,290,859.51

₫193,701,207,477

0.88%

286

Gần đây

26

Maker

₫67,410,669.47

₫933,063,705.21₫783,331,667.96

₫191,715,943,971

0.87%

273

Gần đây

27

MOBOX

₫215,677.01

₫229,543,008.36₫274,280,780.83

₫158,526,918,165

0.72%

193

Gần đây

28

Bitcoin Cash

₫12,712,663.44

₫64,666,203.63₫109,543,021.40

₫151,852,764,829

0.69%

103

Gần đây

29

Injective Protocol

₫284,152.19

₫369,393,032.71₫198,337,742.37

₫140,243,881,520

0.64%

200

Gần đây

30

Basic Attention Token

₫31,571.62

₫23,193,236.25₫8,739,876.26

₫122,482,328,574

0.56%

14

Gần đây

31

Loopring

₫58,195.46

-₫5,420,777.56

₫122,285,828,221

0.56%

5

Gần đây

32

Decentraland

₫98,663.13

₫364,866,943.90₫350,659,036.95

₫117,659,831,523

0.53%

213

Gần đây

33

PancakeSwap

₫297,609.14

₫14,013,519.45₫7,968,682.00

₫117,560,669,568

0.53%

31

Gần đây

34

EOS

₫90,112.81

₫3,279,729.00-

₫104,422,548,203

0.47%

3

Gần đây

35

SushiSwap

₫166,853.93

₫5,042,427.57₫3,905,753.24

₫99,674,864,326

0.45%

4

Gần đây

36

Cartesi

₫23,925.41

₫2,390,679.16₫10,343,751.53

₫98,778,766,061

0.45%

43

Gần đây

37

Bitcoin SV

₫3,365,118.80

₫72,891,744.90₫77,048,191.47

₫90,037,118,543

0.41%

132

Gần đây

38

Alien Worlds

₫8,690.78

₫118,124,935.50₫132,099,297.03

₫82,001,418,565

0.37%

155

Gần đây

39

Chainlink

₫560,760.23

₫118,163,435.10₫110,325,921.18

₫79,776,554,697

0.36%

175

Gần đây

40

Band Protocol

₫191,649.05

--

₫78,675,000,090

0.36%

2

Gần đây

41

EOS

₫90,101.25

₫860,339,323.69₫887,518,267.49

₫71,851,599,035

0.33%

351

Gần đây

42

SHIBA INU

₫0.9594

-₫7,349,111.02

₫70,890,156,634

0.32%

7

Gần đây

43

SafePal

₫53,317.04

₫41,559,667.14₫39,720,942.14

₫61,228,170,447

0.28%

108

Gần đây

44

Eco DeFi

₫84,041.23

₫736,312,998.82₫4,004,772.67

₫60,467,919,080

0.27%

51

Gần đây

45

Monero

₫5,500,609.55

₫9,288,118.19₫5,715,765.04

₫46,194,119,006

0.21%

1

Gần đây

46

Alpha Finance Lab

₫21,378.71

₫15,876,421.99₫9,862,885.00

₫45,561,732,938

0.21%

20

Gần đây

47

Chia Network

₫2,876,433.29

-₫4,477,858.28

₫45,441,893,137

0.21%

3

Gần đây

48

Kava

₫116,347.28

--

₫43,722,610,952

0.20%

5

Gần đây

49

Gala

₫13,321.70

₫151,900,400.42₫180,807,506.35

₫43,127,857,410

0.20%

167

Gần đây

50

OMG Network

₫184,915.74

₫9,108,148.04₫2,857,379.93

₫36,698,377,332

0.17%

9

Gần đây

51

Aave

₫5,553,523.83

₫94,644,113.27₫126,470,009.38

₫35,536,999,001

0.16%

163

Gần đây

52

Enzyme

₫2,293,502.08

₫81,806,702.04₫109,622,857.81

₫35,150,212,832

0.16%

141

Gần đây

53

Gera Coin

₫101,357.12

₫46,955,001.37₫2,509,154.09

₫33,431,734,231

0.15%

3

Gần đây

54

BakeryToken

₫38,676.26

₫2,603,151.09₫6,027,534.37

₫29,141,013,068

0.13%

11

Gần đây

55

Gera Coin

₫101,216.17

₫161,281,498.81₫3,041,767.10

₫24,925,697,214

0.11%

2

Gần đây

56

UMA

₫286,045.05

₫66,734,487.29₫79,194,488.69

₫24,640,492,803

0.11%

139

Gần đây

57

Synthetix

₫166,785.67

₫20,529,721.03₫13,047,823.48

₫22,344,777,011

0.10%

31

Gần đây

58

Filecoin

₫1,211,822.70

₫127,997,882.26₫311,248,567.56

₫21,923,084,546

0.10%

311

Gần đây

59

BarnBridge

₫594,704.34

₫39,168,486.63₫17,598,470.01

₫19,461,699,454

0.09%

75

Gần đây

60

DFI.Money

₫78,561,489.56

₫643,586,454.94₫145,624,869.18

₫13,591,137,693

0.06%

297

Gần đây

61

Ren

₫20,037.94

₫28,024,616.52₫33,682,450.49

₫13,355,288,054

0.06%

114

Gần đây

62

Aragon

₫122,562.79

₫28,942,730.28₫30,566,399.29

₫12,278,217,272

0.06%

91

Gần đây

63

Alchemy Pay

₫1,928.44

₫25,076,499.59₫15,520,347.48

₫9,708,518,427

0.04%

101

Gần đây

64

Thunder Token

₫371.59

--

₫9,523,987,894

0.04%

1

Gần đây

65

Compound

₫6,165,450.48

₫15,178,057.33₫13,617,012.45

₫5,456,423,675

0.02%

88

Gần đây

66

yearn.finance

₫655,528,440.59

₫60,196,525.71₫34,597,920.36

₫4,588,699,084

0.02%

221

Gần đây

67

XRP

₫22,084.71

--

₫4,015,265,209

0.02%

1

Gần đây

68

ForTube

₫1,963.90

--

₫3,619,639,877

0.02%

1

Gần đây

69

Homeros

₫687.30

-₫18,502,462.95

₫3,535,907,544

0.02%

9

Gần đây

70

JUST

₫1,687.19

₫11,541,996.52₫11,456,897.61

₫3,315,695,589

0.02%

62

Gần đây

71

SOMESING

₫1,974.88

₫3,815,833.63₫16,443,917.33

₫3,030,061,189

0.01%

1

Gần đây

72

Klaytn

₫27,273.36

₫7,696,154.90₫12,952,780.42

₫2,806,974,143

0.01%

2

Gần đây

73

Homeros

₫674.88

--

₫2,229,319,439

0.01%

1

Gần đây

74

Dcoin Token

₫157.47

--

₫1,507,627,597

0.01%

1

Gần đây

75

STING

₫32,237.80

₫5,763,678.26₫3,579,573.28

₫1,129,096,646

0.01%

2

Gần đây

76

Blue Baikal

₫10.39

-₫7,587,241.04

₫985,166,037

0.00%

1

Gần đây

77

MeetPle

₫3,982.70

₫98,281,168.32-

₫580,769,780

0.00%

1

Gần đây

78

PlayFuel

₫80.21

--

₫440,620,899

0.00%

1

Gần đây

79

1irstcoin

₫12,287.31

--

₫433,828,179

0.00%

5

Gần đây

80

PlayFuel

₫80.40

--

₫419,594,441

0.00%

1

Gần đây

81

DAIN

₫601.75

--

₫392,100,645

0.00%

1

Gần đây

82

Tena [new]

₫88.64

₫28,771,758.44-

₫367,041,518

0.00%

1

Gần đây

83

MilliMeter

₫11,375.14

-₫6,849,943.42

₫332,597,788

0.00%

16

Gần đây

84

BitTorrent

₫71.30

--

₫274,363,084

0.00%

1

Gần đây

85

0x

₫25,181.04

--

₫250,551,303

0.00%

1

Gần đây

86

1irstcoin

₫6,772.90

--

₫228,984,815

0.00%

1

Gần đây

87

Doctors Coin

₫4,337.24

₫17,271,277.79-

₫158,248,595

0.00%

1

Gần đây

88

NoLimitCoin

₫52.36

₫2,315,118.88₫90,456,703.04

₫137,334,634

0.00%

26

Gần đây

89

WINkLink

₫15.91

--

₫135,753,779

0.00%

1

Gần đây

90

Odyssey

₫14.09

--

₫107,224,684

0.00%

1

Gần đây

91

REALPAY

₫1,464.17

₫5,830,590.53₫6,743,089.14

₫102,282,701

0.00%

1

Gần đây

92

BuildUp

₫823.12

--

₫93,820,242

0.00%

1

Gần đây

93

BitTorrent

₫71.27

--

₫58,497,606

0.00%

1

Gần đây

94

LifetionCoin

₫277.56

--

₫33,731,193

0.00%

1

Gần đây

95

Balloon-X

₫5.41

--

₫31,617,470

0.00%

1

Gần đây

96

BenePit Protocol

₫0.1593

--

₫22,164,730

0.00%

2

Gần đây

97

Medium

₫18,974.12

--

₫21,915,105

0.00%

1

Gần đây

98

ACE

₫79.63

--

₫18,226,914

0.00%

1

Gần đây

99

Medicalveda

₫682.52

--

₫6,368,615

0.00%

1

Gần đây

100

Ubiner

₫1.51

--

₫66.37

0.00%

1

Gần đây