×
×
Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753Vốn hóa thị trường:  $391,349,306,633Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $116,938,648,028BTC Chiếm Ưu Thế:  61.5%
Vốn hóa thị trường:  $391,349,306,633Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $116,938,648,028BTC Chiếm Ưu Thế:  61.5%Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753

Cryptomate

$63,316.35 USD
4.92128509 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,901
$131.88
94.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,708
$13,729.77
2.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,314
$0.270479
2.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$394
$422.12
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$0.002864
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$57.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$82.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$6.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.330652
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$69.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.116319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.090817
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.114166
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.028697
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$2.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.005932
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.491433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.399669
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$11.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.012204
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$1.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$2.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...