×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,702,586,207Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,074,522,453BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,702,586,207Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,074,522,453BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Cryptomate

$30,478.99 USD
3.45283512 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$25,278
$66.33
82.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,337
$9,358.02
14.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$370
$0.069084
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$370
$0.208114
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$123
$214.49
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.007717
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$2.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.015392
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.057019
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.043634
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$48.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.232433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$7.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$78.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$45.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.002729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$4.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.375648
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.439868
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...