×
×
Các loại tiền điện tử:  7,770Các thị trường giao dịch:  33,394Vốn hóa thị trường:  $568,721,496,743Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $273,257,559,019BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%

Coinlim

$162,879,850 USD
8,615 BTC

Thông tin về Coinlim

Launched in Apr 2018, Coinlim is a centralized exchange and currently has a technical team of about 60 people based in Hong Kong. Aiming to provide a safe, fast, transparent and open trading environment for global traders, the CoinLim Coin Digital Asset Trading Platform was reportedly established by HONG KONG RISE SUCCESS INVESTMENT LIMITED.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$97,505,450
$15,430.37
59.86%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
2
$51,172,848
$448.98
31.42%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
3
$7,741,975
$60.50
4.75%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
4
*** $6,197,680
*** $0.251689
3.81%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
5
$219,446
$55.51
0.13%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
6
$10,773
$0.006914
0.01%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
7
$5,401
$0.003001
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
8
$4,715
$64.19
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
9
$3,878
$553.98
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
10
$2,925
$0.018401
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
11
$1,774
$0.011903
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
12
$251
$0.217621
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
13
$142
$0.006617
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
14
$104
$0.095853
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
15
$36
$0.003403
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
16
$25
$0.041816
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
17
$25
$0.019341
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
18
$18
$0.014005
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
19
$18
$0.067727
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
20
$17
$0.002477
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
21
$15
$0.004356
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
22
$13
$0.009011
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
23
$13
$0.009552
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
24
$11
$0.018642
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
25
$4
$0.000503
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
26
$3
$0.002836
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
27
$0.617758
$0.000050
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
28
$0.362633
$0.000069
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
29
$?
$0.094635
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
30
$?
$0.000030
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
31
$?
$0.000189
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
32
$?
$0.009704
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
33
$?
$0.017016
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
34
$?
$0.122877
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
35
$?
$0.586120
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
36
$?
$0.001133
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
37
$?
$0.003101
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
38
$?
$0.005666
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
39
$?
$0.000378
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
40
$?
$0.003550
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
41
$?
$0.029117
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
42
$?
$0.106040
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
43
*** $?
*** $0.168273
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
44
$?
$0.000112
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
45
$?
$0.000016
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
46
*** $?
*** $0.042015
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
47
$?
$0.082813
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước
48
$?
$5.92
0.00%
-
Spot
Percentage
380 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...