New! Learn where to earn and borrow crypto now.

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Our integration with this exchange is currently under maintenance.

Coinlim Coinlim

$0 USD
0.00 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 A/ETH 748.34 6e-05 Gần đây
2 AGVC/ETH 105447.21 0.00042535 Gần đây
3 AUPC/ETH 696.0 4e-06 Gần đây
4 AXE/ETH 27279870.0 1.23e-08 Gần đây
5 BIGB/USDT 40191.77 0.149 Gần đây
6 BTC/USDT 6943.3774 8049.74 Gần đây
7 BTL/USDT 1700.0 0.0005 Gần đây
8 BXK/BTC 974.33 2.228e-05 Gần đây
9 CLT/ETH 2095145.93 0.0006395 Gần đây
10 CSNP/BTC 306.0 1.002e-05 Gần đây
11 EBT/USDT 7500.0 0.0216 Gần đây
12 EMRX/BTC 831562.78 2.551e-05 Gần đây
13 EOS/USDT 2397082.6092 2.933 Gần đây
14 ETH/BTC 3.8949 0.0219 Gần đây
15 ETH/USDT 74116.6859 175.31 Gần đây
16 EVC/ETH 3397.56 7.34e-05 Gần đây
17 GPT/ETH 159625.84 1.852e-05 Gần đây
18 HAND/ETH 131157.0 1.1e-09 Gần đây
19 HAPPY/BTC 109.0 0.0001379 Gần đây
20 HAVY/ETH 2353974.0 3.14e-08 Gần đây
21 ILC/USDT 50378.7 0.0461 Gần đây
22 IONC/ETH 971661.76 5.234e-05 Gần đây
23 IOTU/BTC 300.0 8.6e-07 Gần đây
24 KAASO/BTC 126881.91 9.98e-06 Gần đây
25 KNT/ETH 730738.24 1e-07 Gần đây
26 LTC/USDT 143221.8408 54.33 Gần đây
27 LVE/USDT 15356.96 0.2577 Gần đây
28 LXMT/ETH 8678974.0 9e-09 Gần đây
29 MKEY/USDT 14556.04 0.13 Gần đây
30 MVG/BTC 8088.0 5.58e-07 Gần đây
31 NAT/ETH 149607.75 9.52e-07 Gần đây
32 OBSR/USDT 743656.58 0.001998 Gần đây
33 P2PX/ETH 918886.08 7.59e-06 Gần đây
34 PEC/ETH 31124284.32 4.365e-07 Gần đây
35 PKG/ETH 105899.0 9.36e-08 Gần đây
36 PLA/USDT 48456.29 0.3116 Gần đây
37 QIPC/USDT 4053.46 1.0568 Gần đây
38 QUIN/ETH 18198923.0 2.23e-08 Gần đây
39 R/USDT 31444.31 0.0725 Gần đây
40 ROX/BTC 600.0 5.03e-06 Gần đây
41 ROX/ETH 200.0 0.000222 Gần đây
42 ROX/USDT 200.0 0.0525 Gần đây
43 SHARK/BTC 2000.0 7.7e-07 Gần đây
44 SLV/BTC 37758.0 8.922e-05 Gần đây
45 SPT/ETH 731087.48 1.462e-07 Gần đây
46 STOR/USDT 3823.59 1.0435 Gần đây
47 SWAT/ETH 18324.95 7e-07 Gần đây
48 TKP/ETH 22881.55 3.059e-05 Gần đây
49 UBIT/BTC 202.99 1.7e-05 Gần đây
50 WEB/BTC 278.95 1.9e-07 Gần đây
51 XBASE/USDT 14597.91 0.004293 Gần đây
52 XLMX/ETH 14005.75 2.13e-08 Gần đây
53 XRP/USDT 10402588.37 0.29614 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request