×
×
Các loại tiền điện tử:  7,461Các thị trường giao dịch:  31,702Vốn hóa thị trường:  $373,595,250,328Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,079,880,787BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%
Vốn hóa thị trường:  $373,595,250,328Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,079,880,787BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%Các loại tiền điện tử:  7,461Các thị trường giao dịch:  31,702

CoinJar

$3,294,702 USD
269.05032214 BTC

Thông tin về CoinJar

Launched in May 2018, CoinJar is a centralized trading platform based in Melbourne.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,658,206
$12,250.13
50.33%
226
Spot
Percentage
Gần đây
2
$542,010
$378.07
16.45%
274
Spot
Percentage
Gần đây
3
$406,492
$0.999129
12.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$357,715
$379.89
10.86%
228
Spot
Percentage
Gần đây
5
$122,668
$0.374764
3.72%
131
Spot
Percentage
Gần đây
6
$54,984
$369.67
1.67%
164
Spot
Percentage
Gần đây
7
$44,417
$49.16
1.35%
161
Spot
Percentage
Gần đây
8
$40,215
$0.249464
1.22%
125
Spot
Percentage
Gần đây
9
$35,919
$12,242.97
1.09%
181
Spot
Percentage
Gần đây
10
$11,883
$0.214920
0.36%
135
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,884
$0.248333
0.27%
151
Spot
Percentage
Gần đây
12
$8,420
$0.371960
0.26%
113
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8,032
$49.04
0.24%
122
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,638
$1.01
0.23%
137
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,461
$0.249610
0.07%
97
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,425
$0.212528
0.04%
117
Spot
Percentage
Gần đây
17
$126
$0.210406
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
18
$95
$47.48
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
19
$12
$11,777.49
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$1.02
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $?
*** $0.624079
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...