×
×
Các loại tiền điện tử:  7,796Các thị trường giao dịch:  33,528Vốn hóa thị trường:  $509,071,672,048Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $178,982,120,131BTC Chiếm Ưu Thế:  62.2%

CDAX

$268,372,794 USD
15,684 BTC

Thông tin về CDAX

Crypto and Digital Assets eXchange (CDAX) is a professional digital asset trading platform focused on matured traders. CDAX is powered by famous Huobi technologies and provide highest level of security, vast liquidity and wide range of tools and services to improve trading results. CDAX provides to its customers special offers and a range of products such as OTC, margin trading, spot trading, API trading, special fees, OTC lending, and custodial services for professional traders. Token listing services are available at CDAX.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$117,059,441
$17,123.79
43.62%
826
Spot
Percentage
Gần đây
2
$61,768,929
$515.53
23.02%
665
Spot
Percentage
Gần đây
3
$36,595,676
$0.552350
13.64%
487
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,071,630
$69.01
3.01%
450
Spot
Percentage
Gần đây
5
$7,880,271
$12.51
2.94%
379
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,403,353
$0.139798
2.76%
283
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,686,316
$2.86
2.49%
467
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,891,886
$264.81
2.20%
405
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,434,837
$0.029288
1.65%
432
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,454,149
$161.71
0.91%
300
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,082,601
$0.203489
0.78%
273
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,916,804
$4.06
0.71%
382
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,570,548
$6.23
0.59%
320
Spot
Percentage
Gần đây
14
$676,825
$69.11
0.25%
280
Spot
Percentage
Gần đây
15
$632,850
$92.26
0.24%
263
Spot
Percentage
Gần đây
16
$460,370
$117.12
0.17%
274
Spot
Percentage
Gần đây
17
$346,990
$3.56
0.13%
215
Spot
Percentage
Gần đây
18
$302,408
$0.299052
0.11%
221
Spot
Percentage
Gần đây
19
$261,252
$0.400671
0.10%
165
Spot
Percentage
Gần đây
20
$233,364
$0.079994
0.09%
139
Spot
Percentage
Gần đây
21
$178,403
$515.30
0.07%
603
Spot
Percentage
Gần đây
22
$161,675
$0.543539
0.06%
215
Spot
Percentage
Gần đây
23
$135,410
$2.25
0.05%
242
Spot
Percentage
Gần đây
24
$131,811
$0.014448
0.05%
192
Spot
Percentage
Gần đây
25
$100,199
$264.63
0.04%
268
Spot
Percentage
Gần đây
26
$97,745
$17.00
0.04%
244
Spot
Percentage
Gần đây
27
$93,986
$0.018688
0.04%
139
Spot
Percentage
Gần đây
28
$79,554
$0.003266
0.03%
154
Spot
Percentage
Gần đây
29
$69,087
$0.064276
0.03%
160
Spot
Percentage
Gần đây
30
$64,619
$5.35
0.02%
243
Spot
Percentage
Gần đây
31
$56,648
$0.000311
0.02%
218
Spot
Percentage
Gần đây
32
$49,204
$0.014092
0.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
33
$48,339
$0.176407
0.02%
92
Spot
Percentage
Gần đây
34
$47,387
$0.039760
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
35
$41,604
$0.139965
0.02%
-
Spot
Percentage
65 giờ trước
36
$39,506
$0.170701
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
37
$39,002
$0.005569
0.01%
157
Spot
Percentage
Gần đây
38
$38,396
$0.101419
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
39
$34,870
$0.311967
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
40
$31,194
$0.021255
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
41
$28,504
$0.162891
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
42
$24,194
$0.003830
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
43
$17,904
$0.003878
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
44
$17,558
$0.328286
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
45
$14,771
$0.255601
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
46
$11,346
$0.607514
0.00%
191
Spot
Percentage
Gần đây
47
$10,025
$1.57
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
48
$9,543
$0.024496
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
49
$3,287
$0.000332
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,013
$0.552080
0.00%
317
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,723
$0.073587
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,598
$6.23
0.00%
157
Spot
Percentage
Gần đây
53
$859
$0.081696
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
54
$591
$117.22
0.00%
231
Spot
Percentage
Gần đây
55
$584
$0.002202
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
56
$505
$2.86
0.00%
364
Spot
Percentage
Gần đây
57
$220
$68.99
0.00%
321
Spot
Percentage
Gần đây
58
$34
$0.299001
0.00%
146
Spot
Percentage
Gần đây
59
$24
$0.119541
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3
$2.60
0.00%
221
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.008780
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.000248
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.002835
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.004608
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.007745
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.000286
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.063974
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.006610
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$4.06
0.00%
266
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.003264
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.063839
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$92.06
0.00%
198
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.002935
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.126652
0.00%
-
Spot
Percentage
65 giờ trước
75
$?
$0.101489
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$6.43
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$1.56
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.024483
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$69.09
0.00%
175
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$2.86
0.00%
232
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.029289
0.00%
249
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.608271
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$2.60
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.029269
0.00%
199
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$1.45
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.003264
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$1.45
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$2.60
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.203328
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.005564
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$17.01
0.00%
204
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$161.64
0.00%
296
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.374123
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$12.50
0.00%
250
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.000768
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.009573
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.543728
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.543880
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.007772
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.009584
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000992
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.014718
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$4.06
0.00%
195
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$3.87
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$116.64
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.258781
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.014617
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$2.53
0.00%
80
Spot
Percentage
64 ngày trước
109
$?
$0.139179
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$5.35
0.00%
174
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.095390
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.079928
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.004980
0.00%
30
Spot
Percentage
64 ngày trước
114
$?
$1.10
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.400326
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.003594
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$12.51
0.00%
163
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.075676
0.00%
34
Spot
Percentage
64 ngày trước
119
$?
$0.036113
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.664934
0.00%
41
Spot
Percentage
64 ngày trước
121
$?
$0.333231
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.000173
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$3.56
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...