Vốn Hóa Thị Trường:

C-CEX C-CEX

$31,668 USD
8.69 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Woodcoin LOG/BTC $8,868 $0.049181 28.00% Spot Percentage Gần đây
2 Everus EVR/BTC $5,346 $0.034598 16.88% Spot Percentage Gần đây
3 Forkcoin FORK/BTC $5,299 $0.057202 16.73% Spot Percentage Gần đây
4 Terracoin TRC/BTC $4,080 $0.019286 12.88% Spot Percentage Gần đây
5 ShopZcoin SZC/BTC $3,397 $0.006562 10.73% Spot Percentage Gần đây
6 Dogecoin DOGE/BTC $877 $0.002115 2.77% Spot Percentage Gần đây
7 Bitcoin BTC/USD $844 $3901.98 2.67% Spot Percentage Gần đây
8 HiCoin XHI/BTC $620 $0.000255 1.96% Spot Percentage Gần đây
9 Internet of Things XOT/BTC $552 $61.98 1.74% Spot Percentage Gần đây
10 First Bitcoin Capital BITCF/BTC $551 $0.015932 1.74% Spot Percentage Gần đây
11 TeslaCoilCoin TESLA/BTC $391 $0.001823 1.24% Spot Percentage Gần đây
12 PitisCoin PTS/BTC $271 $0.000073 0.86% Spot Percentage Gần đây
13 GridCoin GRC/BTC $185 $0.004667 0.58% Spot Percentage Gần đây
14 Ethereum ETH/BTC $104 $124.81 0.33% Spot Percentage Gần đây
15 MCAP MCAP/BTC $46 $0.004703 0.15% Spot Percentage Gần đây
16 Ethereum Classic ETC/BTC $44 $4.66 0.14% Spot Percentage Gần đây
17 WINCOIN WC/BTC $42 $0.048634 0.13% Spot Percentage Gần đây
18 President Trump PRES/BTC $31 $0.002042 0.10% Spot Percentage Gần đây
19 BiblePay BBP/BTC $31 $0.000328 0.10% Spot Percentage Gần đây
20 Nxt NXT/BTC $29 $0.030624 0.09% Spot Percentage Gần đây
21 ToaCoin TOA/BTC $23 $0.000656 0.07% Spot Percentage Gần đây
22 Litecoin LTC/BTC $18 $32.81 0.06% Spot Percentage Gần đây
23 Asiadigicoin ADCN/BTC $13 $0.000109 0.04% Spot Percentage Gần đây
24 Pabyosi Coin (Special) PCS/BTC $4 $0.005469 0.01% Spot Percentage Gần đây
25 Ethereum ETH/USD $1 $140.00 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 Litecoin LTC/USD $1 $38.00 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 Dogecoin DOGE/USD $0 $0.002500 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 PRCoin PRC/BTC $0 $0.000073 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 Burst BURST/BTC $0 $0.004010 0.00% Spot Percentage Gần đây
30 Altcoin ALT/USD $0 $0.565615 0.00% Spot Percentage Gần đây
31 Dash DASH/BTC $0 $70.36 0.00% Spot Percentage Gần đây
32 Terracoin TRC/DOGE $0 $0.023328 0.00% Spot Percentage Gần đây
33 Dash DASH/USD $0 $140.00 0.00% Spot Percentage Gần đây
34 Ethereum ETH/DOGE $0 $212.24 0.00% Spot Percentage Gần đây
35 Ethereum Classic ETC/USD $0 $5.33 0.00% Spot Percentage Gần đây
36 Ormeus Coin ORME/BTC $0 $0.068613 0.00% Spot Percentage Gần đây
37 ToaCoin TOA/USD $0 $0.002397 0.00% Spot Percentage Gần đây
38 Nxt NXT/USD $0 $0.043718 0.00% Spot Percentage Gần đây
39 MCAP MCAP/DOGE $0 $0.006197 0.00% Spot Percentage Gần đây
40 HiCoin XHI/USD $0 $0.000520 0.00% Spot Percentage Gần đây
41 bitqy BQ/BTC $0 $0.000255 0.00% Spot Percentage Gần đây
42 Dash DASH/LTC $0 $82.35 0.00% Spot Percentage Gần đây
43 Asiadigicoin ADCN/USD $0 $0.000130 0.00% Spot Percentage Gần đây
44 Forkcoin FORK/DOGE $0 $0.042447 0.00% Spot Percentage Gần đây
45 Altcoin ALT/BTC $0 $0.153121 0.00% Spot Percentage Gần đây
46 Dogecoin DOGE/LTC $0 $0.001752 0.00% Spot Percentage Gần đây
47 bitqy BQ/DOGE $0 $0.002122 0.00% Spot Percentage Gần đây
48 Terracoin TRC/USD $0 $0.026105 0.00% Spot Percentage Gần đây
49 TeslaCoilCoin TESLA/DOGE $0 $0.010612 0.00% Spot Percentage Gần đây
50 President Johnson GARY/USD $0 $0.270000 0.00% Spot Percentage Gần đây
51 BitQuark BTQ/BTC $0 $0.000437 0.00% Spot Percentage Gần đây
52 MCAP MCAP/LTC $0 $0.007425 0.00% Spot Percentage Gần đây
53 President Johnson GARY/BTC $0 $0.000875 0.00% Spot Percentage Gần đây
54 First Bitcoin Capital BITCF/USD $0 $0.180631 0.00% Spot Percentage Gần đây
55 Forkcoin FORK/USD $0 $0.100100 0.00% Spot Percentage Gần đây
56 MCAP MCAP/USD $0 $0.006900 0.00% Spot Percentage Gần đây
57 Terracoin TRC/LTC $0 $0.025742 0.00% Spot Percentage Gần đây
58 GridCoin GRC/USD $0 $0.007100 0.00% Spot Percentage Gần đây
59 bitqy BQ/LTC $0 $0.000391 0.00% Spot Percentage Gần đây
60 Dash DASH/DOGE $0 $81.49 0.00% Spot Percentage Gần đây
61 Internet of Things XOT/USD $0 $197.80 0.00% Spot Percentage Gần đây
62 Ethereum ETH/LTC $0 $128.92 0.00% Spot Percentage Gần đây
63 Omni OMNI/BTC $0 $2.92 0.00% Spot Percentage Gần đây
64 Forkcoin FORK/LTC $0 $0.181001 0.00% Spot Percentage Gần đây
65 PRCoin PRC/USD $0 $0.000030 0.00% Spot Percentage Gần đây
66 Burst BURST/USD $0 $0.059999 0.00% Spot Percentage Gần đây
67 bitqy BQ/USD $0 $0.000858 0.00% Spot Percentage Gần đây
68 BiblePay BBP/DOGE $0 $0.000212 0.00% Spot Percentage Gần đây